Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  PodjetništvoKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail:
info@ra-sora.si
www.ra-sora.si
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@skofja-loka.com  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 


 

 

 

 


Podjetništvo uvaja in prinaša v naše življenje spremembe. Podjetniki so nosilci kreativne kulture in generatorji novih idej. Pomemben del poslanstva Razvojne agencija Sora je tudi spodbujanje podjetniške miselnosti in razvoj podjetniških vrednot zlasti med mladimi. Prizadevamo si vzpostaviti tesno sodelovanje z že uveljavljenimi podjetji in podjetniki-začetniki, ki se šele podajajo na na lastno podjetniško pot. V sklop tega sodelovanja spadajo informativno izobraževalni programi, seminarji, delavnice ter druge podporne storitve. Vse aktivnosti so oblikovane v skladu s potrebami in željami ciljnih skupin, to so dinamični podjetniki, potencialni podjetniki, ženske, mladi, otroci.

 • Podjetniški krožki za osnovnošolce  so namenjeni učencem 7. 8. in 9. razredom osnovnih šol. Učenci pod vodstvom mentorjev pripravijo mini poslovni načrt za njihovo podjetniško idejo, ki jo kasneje predstavijo na zaključnem srečanju.
 • Šola podjetništva za mlade, obsega sklop delavnic povezanih z vsebinami, ki jih podjetniki potrebujejo pri svojem poslovanju. Delavnice so namenjene tistim, ki šele razmišljajo o podjetništvu in tudi tistim, ki so na začetku svoje podjetniške poti. 
   
 • Izobraževanje o aktualnih podjetniških vsebinah  so po večini namenjena že uveljavljenim podjetnikom, ki se pri svojem poslovanju srečujejo z različnimi izzivi in problemi. Izobraževanja vodijo uveljavljeni in priznani predavatelji specialisti za različna strokovna področja.  
   
 • Žensko podjetništvo smo poimenovali sklop aktivnosti, v okviru katerih za podjetnice pripravimo vodene razprave z moderatorko na teme, ki so po vsebini bliže ženskam. Poleg izobraževanj je namen srečanj tudi druženje in izmenjava podjetniških izkušenj. 
   
 • Teden obrti in podjetništva na Loškem predstavlja sklop podjetniških dogodkov, ki jih Razvojna agencija Sora izvede skupaj z Območno obrtno - podjetniško zbornico Škofja Loka. Teden obrti in podjetništva se tradicionalno odvija konec meseca maja. 
   
 • Podporne storitve obstoječim in potencialnim podjetnikom obsega obsežen sklop svetovanj pri odpiranju podjetja kot tudi v kasnejših fazah poslovanja podjetja.
 • Socialno podjetništvo je posebna oblika podjetništva, ki poleg ekonomskega vidika izpostavlja tudi socialni in širši družbeni vidik poslovanja podjetja. Socialno podjetništvo omogoča boljše vključevanje ranljivih skupin na trg delovne sile.
Več informacij:
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 50 60 220
E-mail:
info@ra-sora.si
Facebook:
https://www.facebook.com/rasloka/ 

 


   
   
  Projekti
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
LoCaRe
 LoCaRe
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
VEM
 VEM
Okoljski forum
 Okoljski forum
                                   
.