Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  ReferenceKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

  

Referenčna lista Razvojne agencije Sora v obdobju 1999 - 2013

Referenčna lista se nanaša na izdelane in izvedene:

- PROJEKTE

- PROGRAME

- DOKUMENTACIJO

- OSTALO

 


 

Projekti

PROJEKTI (RAS nosilec projekta)

 

 

·         Okusi loškega podeželja, 2012-2013 (naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

 

·          Očistimo vodo, 2012 (naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AMC PROMO BID,
2010-2014

MKČN
, 2010, 2011 (naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Osveščanje mladih,
2010, 2011 (naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Preprečimo osamljenost, 2009, 2010 (naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Ujemimo sonce, 2010 (naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Gremo na igrišča, 2009, 2010 (naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

·        Oživimo uporabo tradiconalnih znanj in produktov na Škofjeloškem, leto 2008 (naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

·         Sofinanciranje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2008 in 2009 (naročnik: JAPTI)

 

·         Teden obrti in podjetništva na Loškem 2007 – 2013 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Delovanje podeželskega razvojnega jedra, leto 2007 - 2012 (naročniki: Občine Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri)

 

·         Tehnološki park Škofja Loka, leto 2008, 2009 (naročnik: Občina Škofja Loka)

 

·         Zdrava hrana našega okolja, leto 2007 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Spodbujanje podjetništva na Loškem 2006 - 2012 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·          Podjetniški krožki na osnovnih šolah, leta 2000/2001 do 2012/2013 (naročniki: Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane)

 

·          Interreg IIIA, Slo/Au, Prekomejno trženje kulturnega turizma, leto 2006/2007 (naročnik: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko)

 

·         Mladi in podjetni, leto 2006 (naročnik: Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije)

 

·         Ureditev porečja Sore, od leta 2006 dalje (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Interreg IIIA Slo/Au »Partnerstvo dobrot brez meja« leto 2005 – 2007 (naročnik: Agencija RS za regionalni razvoj)       

 

·         Doživimo podeželje na naravoslovnih dnevnih in taborih, leto 2005/2006 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Čezmejno poslovno sodelovanje z uporabo e-znanja in novih informacijskih tehnologij, leto 2004 – 2005

 

·         Rast in razvoj podjetništva in ustvarjalnosti mladih s podeželja, leto 2004 (naročnik: Pospeševalni center za malo gospodarstvo)

 

·         Celostna promocija izdelkov blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov, leto 2003/2004 (naročnik: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja)

 

·         Izobraževalne delavnice za mlade: Od ideje do podjetniškega uspeha, leto 2003/2004 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, Območna obrtna zbornica Škofja Loka)

 

·         Razvojni projekti za ohranitev ekonomskega in ekološkega ravnovesja v občini Gorenja vas - Poljane, leto 2003

 

·         Zasnova podeželskega razvojnega jedra, leto 2003 – 2006 (naročniki: Občine Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri)

 

·         Teden podeželja na Loškem, leto 2003 – 2012 (naročnik: Občina Škofja Loka)

 

·         eAnketa, leto 2003 (naročnik: Pospeševalni center za malo gospodarstvo)

 

·         Skupna blagovna znamka - povezovanje malih proizvajalcev za skupen nastop na trgu, leto 2002/2003 (naročnik: Pospeševalni center za malo gospodarstvo)

 

·         Phare CBC Slo/Au - Izboljšajmo kakovost izdelkov podeželja, leto 2002/2003, (naročnik: Agencija RS za regionalni razvoj)

 

·         Povezovanje - prenos dobrih praks, leto 2002 (naročniki: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Občine Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri)

 

·         Mladi na podeželju, leto 2002 (naročnik: Občina Škofja Loka)

 

·         Motivacijsko izobraževalni program vključevanja študentov v razvojne aktivnosti na škofjeloškem območju, leto 2001/2002 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Pomoč razvoju podjetništva na podeželju, leto 2001 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov, leto 2000 (naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

 

·         Trženje, promocija in širjenje ponudbe skupnih blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca, leto 2000 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, MKGP)

 

·         Lepo mi je na vasi, ker…., leto 2000 (naročnik: Občina Škofja Loka)

 

·         Razvoj skupne blagovne znamke za produkte s kmetij škofjeloške regije, 1999/2000 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, MKGP)

 

 

 

PROJEKTI (RAS partnerska organizacija)

 

       EURUFU - European Rural Futures, Nove priložnosti za zagotavljanje javnih storitev na podeželju, Program Srednja Evropa 2011-2014

       LOCARE, Low Carbon Economy Regions,   2011, 2012, Interreg IVC

·         Majhna evropska mesta – živa, kreativna in inovativna mesta za življenje in delo, leto 2009 – 2010 (naročnik: Občina Škofja Loka, Evropa za državljane 2007 – 2013)

 

·         Dejavnosti CVŽU v letih od 2007 – 2013 (naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport)

 

·         Ureditev porečja Sora, leto 2006 – 2009

 

·         Priprava e-gradiv za samostojno učenje v Centrih vseživljenjskega učenja, leto 2007 – 2008 (naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport)

 

·         Center vseživljenjskega učenja Gorenjska, leto 2005 – 2007 (naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport)

 

·         VEM Gorenjska, 2005 - 2006 (naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo)

 

·         Podjetnost za mlade, leto 2007 (naročnik: Javna agencije za podjetništvo in tuje investicije)

 

·         Prekomejno trženje kulturnega turizma, leto 2006/2007 (naročnik: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko)

 

·         PUSEMOR (Public services in sparsely populated mountain regions / Javne storitve v redko poseljenih gorskih območjih), 2005 – 2007 (naročnik: Land of Salzburg – organ upravljanja za program pobude Skupnosti Interreg IIIB Območje Alp)

 

·         Interreg IIIC »Mednarodna komunalna mreža – ICNW« 2004 – 2007 (naročnik: Managing Authority INTERREG IIIC East oziroma City of Vienna/Department for EU Strategy and Economic Development)

 

·         M-lab, Mladinski laboratorij razvojnega partnerstva Gorenjske za dvig in razvoj zaposlitvenih priložnosti za mlade, 2004-2007 (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

 

·         Potujoča e-šola, 2004/2005 (naročnik: Agencija RS za regionalni razvoj)

 

·         Debtech  - vzpostavitev širokopasovnih podatkovnih omrežij kot ključni dejavnik zagotavljanja konkurenčnosti koroške, gorenjske in podravske regije, 2004, 2005 (naročnik: Agencija RS za regionalni razvoj)

 

·         Phare CBC Slo/Au, Trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov v Gorenjski, Koroški in Savinjski regiji, leto 2001 (naročnik: Agencija RS za regionalni razvoj)

 

·         Phare CBC Slovenija/Avstrija Sklad za male projekte 1997, Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Koroški, Gorenjski in Savinjski regiji, leto 2000 (naročnik: Agencija RS za regionalni razvoj)

Na vrh 


Programi

·      Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja

·         Razvojni program podeželja za območje občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri za obdobje 2007 – 2013, leto 2006 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

 

·         Tehnična pomoč za izvajanje regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2002 - 2006, leto 2003 – 2004

 

·         Sofinanciranje tehnične pomoči pri razvoju gospodarstva v občini Škofja Loka, leto 2003 (naročnik: Občina Škofja Loka)

 

·         Uresničevanje programa razvoja podeželja v letu 2002, leto 2002 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Območni razvojni program 2002 - 2006 za območje občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri, leto 2002 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Program razvoja podeželja za območje občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri za obdobje 2001 – 2006, leto 2001 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

 

·         Regionalni razvojni program Gorenjske 2002 - 2006, prednostni sklop: Kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, leto 2000, 2001 (naročniki: vseh 17 gorenjskih občin)

 

·         Zaposlitveni program: Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, leto 2001 (naročnik: Zavod RS za zaposlovanje)

 

·         Razvojni in zaposlitveni program Center za mlade v občini Škofja Loka, leto 2000

 

·         Razvojni in zaposlitveni program Gospodinjsko - čistilni servis v občini Škofja Loka, leto 2000

 

·         Razvojni in zaposlitveni program podjetja Polycom, Poljane nad Škofjo Loko, leto 2000

 

·         Strategija gospodarskega razvoja občine Gorenja vas - Poljane 2000

 

·         Strateški in izvedbeni projekt oblikovanja in trženja turistične ponudbe z izvedbenimi aktivnostmi na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri, leto 2000 (naročniki: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Raziskava in reševanje (kadrovskih) potreb v malem gospodarstvu, leto 1999

 

·         Zaposlitveni program: Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, leto 1999/2000 (naročnik: Zavod RS za zaposlovanje)

 

·         Razvojni in zaposlitveni program Pomoč na domu v občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, leto 1999 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Program razvoja malega gospodarstva v občini Škofja Loka do leta 2010, leto 1998/1999 (naročnik: Občina Škofja Loka)

 

·         Program razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na območju naročnikov v letu 1998 in 1999 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

Na vrh 


Dokumentacija

·         Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev porečja Sore – vodooskrba ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda«, 2007 (naročniki: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Predštudija za gorenjsko komunalno infrastrukturo GORKI / Ureditev porečja Sore, 2006 (naročnik: BSC Poslovno podporni center Kranj)

 

·         Priprava poslovnega načrta »Kristalna dvorana«, 2006 (naročnik: Občina Škofja Loka)

 

·         Priprava javnega razpisa »Prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4 enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004-2005« (naročnik: Občina Škofja Loka)

 

·         Poslovni načrt upravljanja Obrtne cone Trata, leto 2005 (naročnik: Občina Škofja Loka)

 

·         Študija izvedljivosti malih živilsko-predelovalnih obratov na Gorenjskem, leto 2003 (naročniki: 17 gorenjskih občin)

 

·         Tržna raziskava z idejno rešitvijo za trgovinico s kavarno za produkte s podeželja, leto 2002 (naročnik: Občina Škofja Loka)

 

·         Izdelava študij in analiz za gospodarsko cono Todraž, leto 2001 (naročnik: Občina Gorenja vas – Poljane)

 

·         Pomoč pri pripravi dokumentacije za javne razpise in izdelava poslovnih, marketinških in investicijskih načrtov, leto 1999 -

 Na vrh 


Ostalo

·     Vodenje LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2007 - 2013  

·         Vodenje LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 - 2020   

·         Izvajanje vavčerskega programa svetovanja, od leta 2001 dalje (financira Javna agencija RS za tuje podjetništvo in investicije) 

 

·         Izvajanje energetskega svetovanja, od leta 2002 dalje (financirajo Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter Ministrstvo za okolje in prostor / Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (pred 1. 5. 2005 Agencija za učinkovito rabo energije)

 

·         Izvajanje kreditne sheme za razvoj malega gospodarstva, turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, od leta 2002 dalje (financirajo Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

 

·         Informacijska točka za strukturne sklade, leto 2004 (naročnik: Pospeševalni center za malo gospodarstvo)

 

·         Aktivnosti lokalnega podjetniškega centra, od leta 2002 dalje (naročnik: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije)

 

·         Referenčni center za spodbujanje e-poslovanja med majhnimi in srednje velikimi podjetji, od leta 2001 dalje

 

 

 

 Na vrh

 

 


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.