Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Registracija podjetijKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 Na Razvojni agenciji Sora svetujemo posameznikom ob vstopu na samostojno podjetniško pot in pri prvih korakih na njej. Stranke seznanjamo s posameznimi registracijskimi postopki, pomagamo jim pripraviti ustrezne registracijske vloge, ki jih posredujemo ustreznim ustanovam.

Brezplačna registracija podjetja (s.p. ali d.o.o.) poteka preko spletnega portala e-VEM, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada (ESS).

Potencialni in obstoječi podjetniki lahko preko spletnega portala e-VEM opravijo sami z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali s pomočjo referentke na Razvojni agenciji Sora naslednje storitve glede na registrirano organizacijsko obliko:

Samostojni podjetniki
·    Registracija samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register)
·    Prijava sprememb podjetnika v poslovni register
·    Izbris podjetnika iz poslovnega registra
·    Prijava davčnih podatkov (vpis dejavnosti v davčni register in ugotavljanje davčne osnove)
·    Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obr. DDV-P2)
·    Prijava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja (obr. M-1)
·    Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj (obr. M-2)
·    Pijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih (obr. M-3)
·    Prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje (obr. M-DČ)
·    Sprememba podatkov o družinskih članih v obveznem zdravstvenem zavarovanju (obr. M-DČ)
·    Odjava družinskih članov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (obr. M-DČ)
·    Pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike

Gospodarske družbe
·     Odprtje začasnega TRR za enostavno eno ali več-osebno družbo
·     Registracija enostavne eno-osebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)
·     Odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o.
·     Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb
·     Prijava dačnih podatkov (vpis v dačni register, obvestilo o spremembi dačnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste družb
·     Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obr. DDV-P2)
·     Prijava prostega delovnega mesta (obr. PD-1)
·     Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obr. M-1)
·     Prijava družbenika v obvezna socialna zavarovanja (obr. M-1)
·     Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obr. M-3)
·     Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obr. M-2)
·     Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ)
·     Prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje (obr. M-DČ)
·     Prijava staršev v obvezno zdravstveno zavarovanje (obr. M-DČ)
·     Sprememba podatkov o družinskih članih v obveznem zdravstvenem zavarovanju (obr. M-DČ)

         


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.