Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Družba z omejeno odgovornostjoKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 Kje lahko registriram d.o.o.?

Pri točki VEM je mogoče vložiti predlog za vpis ustanovitve d.o.o., če so izpolnjene te predpostavke:
1. vložki se vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun) in celoten znesek vložkov (najmanj 7.500 EUR) se plača pred vložitvijo predloga, in
2. družbena pogodba ali akt o ustanovitvi se sklene na obrazcu VEM, v katerem vsebine ni mogoče spreminjati, in
3. pri enoosebni d.o.o.: družbenik želi voditi elektronsko knjigo sklepov.

Seznam VEM točk

Pri notarju je treba opraviti postopke v zvezi z ustanovitvijo v teh primerih:
1. glede vložkov: če nameravajo družbeniki vložiti
– stvarne vložke (na primer stroje, nepremičnine, opremo) ali
− denarne vložke v skupnem znesku, ki presega 7.500 eurov (primerjaj četrti odstavek 475. člena ZGD-1) tako, da bo del denarnih vložkov vplačan po vpisu ustanovitve v sodni register
2. glede vsebine pogodbe ali akta (tudi, če nameravajo vložiti samo denarne vložke, ki se v celoti vplačajo pred vložitvijo predloga), če želijo (zaradi dodatnih dogovorov ali drugih razlogov) družbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi skleniti v obliki notarskega zapisa.
3. glede oblike knjige sklepov (pri enoosebni d.o.o.): družbenik želi voditi pisno knjigo sklepov.
4. če nameravajo ustanoviti družbo, ki ni organizirana kot d.o.o. (na primer družbo z neomejeno odgovornostjo, komanditno družbo ali delniško družbo).

Seznam notarjev


Kaj potrebujem za registracijo d.o.o. - ja na vstopni točki?

Na vstopno točko morate ob registraciji d.o.o. prinesti osebni dokument (vsi ustanovitelji / zastopniki). Za pripravo ustreznih dokumentov pa potrebujemo naslednje podatke:

Podatke o ustanoviteljih
• Ime:
• Priimek:
• EMŠO:
• (Davčna št.: tuje fizične in pravne osebe)
• Delež v kapitalu (100 %, 50 %, 1/3):
• Že lastnik kakšnega podjetja: da, ne

Podatke o zastopnikih
(vsako podjetje mora določiti vsaj enega direktorja)
• Ime:
• Priimek:
• EMŠO:
• (Davčna št: tuje pravne ali fizične osebe)
• Vrsta zastopnika (direktor ali prokurist):

Podatek o firmi (imenu) podjetja
• npr. Razvojna agencija Sora, poslovno podporni center, d.o.o.

Podatek o sedežu podjetja (naslov)
• Ulica:
• Hišna številka:
• Naselje:

Šifre dejavnosti, ki jih želite registrirati (v SKD 2008 poiščite 5-mestne šifre dejavnosti, ki jih boste opravljali).

Napoved prihodkov in odhodkov za DURS
Napovedati boste morali okvirne prihodke in odhodke ter morebitno izgubo ali dobiček. V primeru napovedanega dobička, boste morali plačevati akontacije davka na dobiček, v primeru napovedane izgube pa boste morebitni davek plačali naenkrat po oddaji letnih poročil v marcu prihodnjega leta.


Kako lahko registriram d.o.o.?

Vaše podjetje bomo brezplačno registrirali preko portala e-VEM v primeru, ko gre za enostavni postopek registracije. To je tisti postopek, pri katerem družbeniki vplačajo osnovni kapital v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih posebnosti (dodatnih členov) v Akt o ustanovitvi ali Družbeno pogodbo. Enostavni postopek lahko izvedemo tako za enoosebne d.o.o. (en ustanovitelj) kot tudi več-osebne d.o.o. (več ustanoviteljev).

Ob ustanovitvi d.o.o. pripravimo celotno dokumentacijo, ki jo potrebujete za ustanovitev podjetja. S pripravljenim Aktom o ustanovitvi oz. Družbeno pogodbo se nato oglasite pri izbrani banki in odprete začasni (depozitni) račun, kamor položite osnovni oz. ustanovni kapital v minimalni višini 7.500 EUR. Ob pologu kapitala, vam bo banka izdala potrdilo, ki ga nam vrnete, da lahko nato vašo vlogo v celoti posredujemo Okrožnemu sodišču.

Dodatne informacije o registraciji d.o.o. so vam na voljo tudi preko podjetniškega foruma.

V primeru, da bo šlo pri ustanovitvi d.o.o. za zahtevni postopek (to so tisti postopki, kjer se dodaja individualne posebnosti, ki odstopajo od povprečnega vzorca npr. osnovni kapital v stvarnih vložkih, posebni oz. dodatni členi v družbeni pogodbi,..), se boste morali obrniti na notarja. Vsi notarji imajo tudi VEM točke, vendar pa storitve, ki jih izvajajo niso brezplačne.


Katere dokumente potrebujete za ustanovitev d.o.o.?

Na Razvojni agenciji Sora bomo za vas brezplačno pripravili vse dokumente, ki jih potrebujete za ustanovitev vašega podjetja.
• Akt o ustanovitvi (za enoosebni d.o.o.) / Družbeno pogodbo (za večosebni d.o.o.)
• Izjava družbenika (za vsakega družbenika posebej), da nima neporavnanih obveznosti do države iz prejšnjih poslovanj
• Izjava o imenovanju zastopnika (za vsakega zastopnika posebej), da nastopi funkcijo direktorja ali prokurista
• Sklep o določitvi poslovnega naslova
• Sklep o določitvi zastopnikov
• Obrazec za priglasitev na DURS

Sklep o registraciji podjetja boste prejeli v nekaj dnevih (v povprečju štiri dni). Davčno številko podjetja prejmete hkrati s sklepom o registraciji.


Katere storitve lahko d.o.o. brezplačno opravlja preko portala eVEM?

Pregled postopkov, ki jih lahko (potencialni in obstoječi) podjetniki za d.o.o. opravijo sami preko spleta z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali s pomočjo referentke na Razvojni agenciji Sora so vam na voljo tukaj.

 


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.