Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Delavnice in ekskurzije na kmetijeKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail:
info@ra-sora.si
www.ra-sora.si
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@skofja-loka.com  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

Tel: +386 (0)4 51 12 460
E-mail:
rokodelskicenter@skofja-loka.com
www.duo-kunsthandwerk.eu   


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LOKOMOTIVA, inkubator in coworking center

Mestni trg 38
4220 Škofja Loka 

Tel.: +386 (0)4 50 60 224

 

 

 

 


Delavnice in strokovne ekskurzije, ki jih organiziramo na Razvojni agenciji Sora so namenjene:

 • predstavnikom razvojnih institucij iz drugih lokalnih okolij, kjer kot primer dobre prakse predstavimo več kot 10 letno razvojno delo na področju razvoja podeželja,
 • potencialnim nosilcem dopolnilnih dejavnosti in jih izvedemo v smislu motivacijske delavnice.

Tematike delavnic:

1. PREDSTAVITEV PRISTOPA K RAZVOJNEMU DELU NA ŠKOFJELOŠKEM

 • organizacija razvojnega dela
 • delitev nalog med razvojnimi institucijami v prostoru
 • razvojno načrtovanje

2. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH

 • predstavitev načrtnega dela na razvoju dopolnilnih dejavnosti na škofjeloškem,
 • potrebe in problemi s katerimi se srečujemo in njihovo reševanje

3. PREDSTAVITEV SKUPNIH BLAGOVNIH ZNAMK DEDEK JAKA IN BABICA JERCA – NARAVNI IZDELKI IZ ŠKOFJELOŠKIH HRIBOV

 • vzroki za postavitev blagovnih znamk
 • izdelki blagovnih znamk
 • način vključevanja nosilcev in izdelkov v skupni blagovni znamki

4. TRŽENJE PRODUKTOV BLAGOVNIH ZNAMK DEDEK JAKA IN BABICA JERCA – NARAVNI IZDELKI IZ ŠKOFJELOŠKIH HRIBOV

 • tržne poti
 • povezovanje ponudbe podeželja in turizma

Delavnice je možno smiselno dopolniti tudi z ogledom kmetij, ki imajo na Škofjeloškem registrirane dopolnilne dejavnosti ali/in z ogledom prireditve Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki poteka od meseca marca do decembra enkrat mesečno v občinah Škofja Loka, Železniki in Žiri in na katerih svoje pridelke in izdelke tržijo v razvojne projekte vključene kmetije. Ogled kmetij s kosilom traja 7 - 8 ur.

Prijave in dodatne informacije:

Razvojna agencija Sora
telefon:  04 50 60 225 
e-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si


   
   
  Projekti
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
LoCaRe
 LoCaRe
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
VEM
 VEM
Okoljski forum
 Okoljski forum
                                   
.