Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Ureditev porečja SoreKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail:
info@ra-sora.si
www.ra-sora.si
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@skofja-loka.com  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

Tel: +386 (0)4 51 12 460
E-mail:
rokodelskicenter@skofja-loka.com
www.duo-kunsthandwerk.eu   


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LOKOMOTIVA, inkubator in coworking center

Mestni trg 38
4220 Škofja Loka 

Tel.: +386 (0)4 50 60 224

 

 

 

 


Čistilna naprava v občini Železniki
Čistilna naprava v občini Gorenja vas - Poljane
Čistilna naprava v občini Škofja Loka
Čistilna naprava v občini Žiri

Projekt 'Ureditev porečja Sore' predstavlja prvo večje sodelovanje občin na Škofjeloškem, Občine Škofja Loka, Občine Gorenja vas - Poljane, Občine Železniki in Občine Žiri. Skupen interes za izvedbo projekta so občine pisno potrdile s podpisom pisma o nameri leta 2006 in kasneje s podpisom medobčinskih pogodb v letu 2007. Predmet projekta je urejanje celotne komunalne infrastrukture na območju vseh štirih občin do leta 2015.

Cilj regionalnega projekta je vsem občinam skupen in predstavlja ureditev stanja na porečju Sore z zanesljivo oskrbo gospodinjstev s kvalitetno pitno vodo ter zaščita okolja, predvsem podtalnice in vodotokov, z ustreznim zbiranjem in čiščenjem odpadne vode.

Projekt 'Ureditev porečja Sore' zajema:
- izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja oziroma skupino projektov občin 'Oskrba s pitno vodo v porečju Sore' ter
- izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav za odpadno vodo oziroma skupino projektov občin 'Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore'. 

Obe skupini projektov bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Izvajata se v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja - področje voda, prednostih usmeritev: Oskrba s pitno vodo oziroma Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
 
Vodenje projekta poteka preko Projektnega sveta, ki ga sestavljajo župani vseh občin, koordinatorice projekta Razvojne agencije Sora ter občinskih koordinatorjev.

 

 

Povezave:


   
   
  Projekti
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
LoCaRe
 LoCaRe
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
VEM
 VEM
Okoljski forum
 Okoljski forum
                                   
.