Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  SpotKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail:
info@ra-sora.si
www.ra-sora.si
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@skofja-loka.com  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 


 

 

 

 


 

 

  SPOT svetovanje Gorenjska 

 
 
                                                                                                                                                                                           
Ime operacije 
Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018-2022
 
Glavni namen operacije 
namen operacije je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje  podjetniške kulture. 
 
Javni razpis je namenjen:
- krepitvi podjetniškega potenciala za mikro, mala in srednje velika podjetja,
- pospeševanju ustanavljanja novih mikro, mailih in srednje velikih podjetij.
 
Finančna podpora operacije
- Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022.
- Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
- Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj operacije
cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.
 
Cilji javnega razpisa so:
- povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in
- povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti.
Omenjeni cilji bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.
 
Cilji javnega razpisa bodo doseženi z naslednjim rezultatom:
- povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.
 
Rezultati operacije 2018 - 2022 
 
Pridobivanje informacij za objavo v Mojem spletnem priročniku: 225 posredovanih informacij za
objavo v Mojem spletnem priročniku
 
Priprava informativnih in strokovnih člankov: 180 pripravljenih člankov
 
Svetovanje podjetnikom in potencialnim podjetnikom: 6.000 svetovanj
 
Mreženje subjektov podpornega okolja v regiji: 90 mreženj
 
Srečanja s predstavniki občin z namenom spodbujanja podjetništva v regiji: 180 srečanj
 
Sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v sosednih državah: 60 obiskov inštitucij v sosednjih državah z namenom odpiranja poslovnih priložnosti podjetnikom in potencialnim podjetnikom
 
Promocija in informiranja o podjetništvu: 180 promocij 
 
Usposabljanja: 60 usposabljanj
 
Delavnice: 180 delavnic
 
Izmenjava dobrih praks: 30 obiskov podjetij v Sloveniji ali tujini
 
Odpiranje poslovnih priložnosti: 15 mreženj mikro, malih, srednje velikih podjetij ter potencialnih podjetnikov z velikimi podjetji 
 
Mapiranje: 20 mapiranj
 
Srečanja podpornega okolja v regiji: 5 srečanj
 
Udeležba svetovalcev na usposabljanjih: 210 usposabljanj za svetovalce
 
Vzpostavitev in koordinacija razstav regijskih podjetij  
 
Druge aktivnosti intranet: 60
 
Pomembne povezave
www.eu-skladi.si (EKP v Sloveniji)
 
Vse storitve SVETOVANJA Gorenjska so za uporabnike brezplačne.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


   
   
  Projekti
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
LoCaRe
 LoCaRe
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
VEM
 VEM
Okoljski forum
 Okoljski forum
                                   
.