Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Coworking izven okvirjevKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail:
info@ra-sora.si
www.ra-sora.si
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@skofja-loka.com  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

   

  Projekt: Coworking izven okvirjev

  Coworking in razvoj potencialov mladih podjetnikov začetnikov za kreiranje novih delovnih mest

   

  Objava za medije                                                                                                                  Škofja  Loka, 22. 1. 2018

   

  Razvojna agencija Sora kot vodilni partner v sodelovanju z Občino Žiri v letih 2017 in 2018 izvaja zanimiv projekt namenjen povezovanju med škofjeloškim inkubator in coworking centrom   Lokomotiva in žirovskim coworking centrom Mizarnica, Kreativni center Mizarnica. Povezovanje bo potekalo preko projekta Coworking izven okvirjev, ki je bil izbran s strani LAS loškega pogorja in je sofinanciran s strani CLLD sredstev, sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupaj bosta coworking centra med drugimi izvedla tudi Program ustvarjalnih in podjetniških znanj. Namen povezovanja coworking centrov bo temeljil na povečanju prepoznavnosti coworking načina dela na širšem Škofjeloškem območju. Predstavitev inovativnega znanja in tehnologije mladim potencialnim podjetnikom in mladim brezposelnim ter ostalim, ki jih zanima nadgradnja znanja naprednih tehnologij za poklice prihodnosti. Program ustvarjalnih in podjetniških znanj bo izveden v sklopu 42 delavnic na dveh različnih lokacijah (v Škofji Loki in Žireh). Udeleženci programa bodo s pomočjo mentorjev skozi 6 vsebinsko povezanih sklopov, pridobili znanja napredne tehnike video produkcije, 3D tiska, 3D animacije in vizualizacije ter druge kreativne tehnike in znanja, ki jih razvija posamezni coworking center. V praktičnem delu programa bodo udeleženci sodelovali pri izdelavi skupnega končnega izdelka programa -  predstavitvenega filma z 3D animacijo.

  Potek projekta:

  Do konca meseca januarja 2018 bo zaključena prva faza projekta, v kateri bo pripravljena in oblikovana naslednja vsebina:

  -Program ustvarjalnih in podjetniških znanj coworking centrov na škofjeloškem,

  -Program predstavitev coworking metode timskega dela.

  Za izvedbo Programa ustvarjalnih in podjetniških znanj ter predstavitev coworking metode timskega dela, je bila kupljena profesionalna računalniška, programska in snemalna oprema. Trenutno je v izdelavi predstavitvena zloženka projekta, prav tako pripravljamo predstavitveno spletno stran projekta.

   

   

   

  V drugi fazi projekta, ki bo izvedena do septembra 2018, sledi izvedba Programa ustvarjalnih in podjetniških znanj skozi 6 vsebinsko povezanih sklopov in izvedba 42 delavnic, ki se bodo odvijale na dveh lokacijah: v inkubator in Coworking centru Lokomotiva v Škofji Loki in v Kreativnem centru Mizarnica v Žireh. Prav tako bodo aktivno potekale predstavitve coworking-a v šolah, študentskih organizacijah, drugih podpornih organizacijah ter podjetjih.

  Za zaključek Programa ustvarjalnih in podjetniških znanj bodo udeleženci pod vodstvom mentorjev oblikovali končni izdelek, in tako tudi v praksi uporabili nova znanja. Udeleženci bodo posneli film z 3D animacijo, s katerim se bosta javnosti predstavila oba coworking centra. Na dveh lokacijah v Lokomotivi (Škofja Loka) in v Mizarnici (Žiri) bo izveden tudi javni dogodek s premiero predstavitvenega filma.

   

  Darja Barič

  Razvojna agencija Sora d.o.o.

  Poljanska cesta 2, SI-4220 Škofja Loka

  Tel.: +386-(0)4-50 60 224

  Faks: +386-(0)4-62 02 200

  E-mail: darja.baric@ra-sora.si

   

   

   

   

   

   

  Kontakt za medije:

   

   

   

   

   

  Druga faza projekta se prične izvajati v mesecu februarju 2018, trajala pa bo do konca izvajanja projekta CLLD Coworking izven okvirjev v mesecu avgustu 2018.

 


   
   
  Projekti
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
LoCaRe
 LoCaRe
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
VEM
 VEM
Okoljski forum
 Okoljski forum
                                   
.