Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Zaljubljeni v ustvarjalnostKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 Partnerji v projektu: Razvojna agencija Sora, Loški muzej Škofja Loka
Vrednost celotnega projekta:  94.728,60 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 67.312,00 EUR
Trajanje projekta: 1. marec 2019 – 31. julij 2020
 
Cilj
Cilj projekta je oblikovanje mreže prostorov ustvarjalnosti ter aktivirati posameznike in skupine s področja rokodelstva, ki bodo na inovativen način povezano nastopali na trgu pod sloganom "zaljubljeni v ustvarjalnost", ter s tem okrepiti turizem in podjetniško-rokodelske potenciale.
 
Povzetek
Strokovne institucije, ki se ukvarjajo z rokodelstvom, kulturno dediščino in turizmom ter tradicionalnimi rokodelskimi in obrtniškimi znanji in sodobne ustvarjalnosti, s projektom Zaljubljeni v ustvarjalnost skrbijo za nadgraditev tradicionalnih rokodelskih veščin v doživljajsko turistični produkt in podjetniški potencial. Oblikovali bomo mrežo prostorov ustvarjalnosti z obstoječimi in novimi rokodelskimi delavnicami na Škofjeloškem. Ti prostori bodo odprli svoja vrata obiskovalcem in tržili vsebino, od spominkov do dogodkov, pod obstoječim sloganom ˝Zaljubljeni v ustvarjalnost˝, Rokodelski center DUO Škofja Loka pa bo predstavljal stičišče in povezoval oblikovane prostore.
Za ohranjanje tradicionalnega rokodelskega znanja je pomembno, da se znanje ustrezno dokumentira, širi in je dostopno javnosti. S tem namenom bodo izvedeni številni dogodki v različnih oblikah od ustvarjalnih delavnic na katerih bodo rokodelci ustvarjali nove vsebine, skupno delo rokodelcev in razvijanje novih vsebin, pop-up dogodkov, kjer se bodo predstavili rokodelci in njihovo delo do ustvarjalnih kavarn, ki bodo služile za prenašanje znanja na širšo javnost. Glede na bogato tradicijo klobučarstva se bomo posvetili tudi klobučarstvu, predvsem dokumentiranju zgodb nekdanjih in obstoječih klobučarjev. Rokodelske veščine imajo za Škofjeloško velik kulturni in identitetni pomen.
 
Aktivnosti:

Faza 1 traja od 1. marca 2019 do 30. septembra 2019 in Faza 2 od 1. julija 2019 do 31. julija 2020.

V času obeh faz se bodo odvile naslednje aktivnosti:
 • vzpostavitev mreže prostorov ustvarjalnosti "Zaljubljeni v ustvarjalnost", oblikovanje zunanje podobe  in njena promocija;
 • dokumentiranje tradicionalnega znanja klobučarstva preko etnološkega terenskega dela;
 • priprava in izvedba izobraževalnega programa »klobučarstvo«;
 • organizacija 13 srečanj/dogodkov;
 • razvoj spominkov "Zaljubljeni v ustvarjalnost";
 • razvoj doživljajskega turističnega programa.
 
Rezultati
 •  Novi in nadgrajeni tržno zanimivi produkti (vzpostavljena mreža prostorov ustvarjalnosti na Škofjeloškem in spominki »zaljubljeni v ustvarjalnost«).
 •  Nadgrajeni in povezani prostori ustvarjalnosti na Škofjeloškem.
 •  Usposobljeni potencialni podjetniki. 
 •  Vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje med institucijami.   
Kontakti
 • Loški muzej, T: 04 51 70 400; e-naslov: info@loski-muzej.si
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Za vsebino spletne strani je odgovorna Razvojna agencija Sora.

  


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.