Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Sožitje na grajskem vrtuKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 Sožitje na grajskem vrtu

Partnerji v projektu: Loški muzej Škofja Loka, Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Občina Škofja Loka, Razvojna agencija Sora d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 75.839,44€

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 54.911,20€

Trajanje projekta: 1. avgust 2019–30. junij 2021

Cilj

Cilj projekta je večja vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje skozi ureditev in delo na grajskem vrtu na Loškem gradu.

Povzetek

Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sožitje Škofja Loka deluje na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri že od leta 1968. Cilj in poslanstvo društva je zagotoviti osebam z motnjami v duševnem razvoju enake možnosti na področju varstva, izobraževanje, zaposlovanja in bivanja ter jim omogočiti enakovredno možnost spoštovanja, sprejemanja in vključevanja v družbo. Društvo si že vsa leta preko različnih aktivnosti prizadeva, da bi otrokom in odraslim z motnjami v duševnem razvoju zagotovilo kakovostno, smiselno in polno življenje, ki temelji na enakopravnosti in neodvisnosti. Preko svojih aktivnosti si prizadevajo za vse večjo vključenost njihovih članov v družbo ter hkrati za čim boljšo »opremljenost« članov z raznimi znanji in veščinami, ki jim bodo koristile v življenju, zato iščejo nove programe, ki bi jih njihovi člani lahko izvajali in s katerimi bi povečali vključenost članov v lokalno skupnost.

Na območju Loškega gradu, ki spada pod kulturno varstveno območje, je narejena zasnova zaprtega grajskega vrta z zasaditvijo zelišč in dišavnic. Grajski vrt je do doložene faze že vzpostavljen, vendar ni vzdrževan.

Društvo Sožitje, Loški muzej Škofja Loka kot upravljalec območja grajskega vrta ter Občina Škofja Loka kot lastnik območja grajskega vrta so skupaj prepoznali potencial območja zaprtega grajskega vrta kot skupnostne površine, kjer bodo lahko člani društva Sožitje izvajali enega od novo razvitih programov. Ob delu na vrtu bodo člani društva Sožitje pridobivali osnovno znanje vrtnarstva, delovne izkušnje ter občutek odgovornosti ter samozavesti ob zavedanju, da s svojim delom pripomorejo k boljši lokalni skupnosti. Hkrati bo izveden program pripomogel k ozaveščanju lokalne skupnosti o sposobnostih oseb z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR) ter s tem povečal tudi vključenost OMDR v lokalno okolje. Skozi projekt bo vzpostavljeno trajno sodelovanje med Loškim muzejem in Društvom Sožitje, ki bo na grajskem vrtu zelišč in dišavnic vzpostavilo in izvajalo program za OMDR. Pogoje za izvajanje programa zasaditve in vzdrževanja vrta bo skozi projekt zagotovila Občina Škofja Loka, ki bo na vrtu izvedla vse potrebne investicije za nadaljnje nemoteno izvajanje programa.

Aktivnosti:

 • Razvoj programov za OMDR
 • Vzpostavitev pogojev za izvajanje programov za OMDR
 • Pilotna izvedba pripravljenih programov
 • Vključevanje OMDR v širše lokalno okolje

Rezultati

Aktivnost 1:

 • Razvit program zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic
 • 2 razvita programa za predelavo pridelkov grajskega vrta zelišč in dišavnic (1 za izdelavo mil, ki vsebujejo zelišča in dišavnice grajskega vrta, 1 za izdelavo recikliranega papirja za embalažo mil)
 • Izvedeno izobraževanje za mentorje delavnice izdelave mil
 • Izvedeno izobraževanje za mentorje delavnice izdelave recikliranega papirja
 • Razvit program za večjo socialno vključenost OMDR v lokalno okolje

Aktivnost 2:

 • Vzpostavljeni pogoji na grajskem vrtu za izvedbo programa zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic
 • Kupljena oprema za grajski vrt zelišč in dišavnic
 • Kupljena oprema: vrtno orodje za izvedbo programa zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic
 • Kupljena oprema za izdelavo mil
 • Kupljena oprema za izdelavo recikliranega papirja
 • Kupljena oprema za izvajanje programa za večjo socialno vključenost OMDR v lokalno okolje: fotoaparat

Aktivnost 3:

 • 1 obveščevalna tabla projekta na grajskem vrtu
 • 1 članek v lokalnem časopisu
 • Objave na spletnih straneh in družabnih omrežjih projektnih partnerjev

Faza 2:

Aktivnost 1:

 • 1 pilotna izvedba programa zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic
 • 1 pilotna izvedba programa za predelavo pridelkov grajskega vrta zelišč in dišavnic: izdelava mil
 • 1 pilotna izvedba programa za predelavo pridelkov grajskega vrta zelišč in dišavnic: izdelava recikliranega papirja
 • 1 pilotna izvedba programa za večjo socialno vključenost OMDR v lokalno okolje
 • 1 razstava v Galeriji Ivana Groharja
 • 1 posnet video, predstavljen na razstavi, objavljen na spletnih straneh, družabnih omrežjih
 • katalog razstave in projekta

Aktivnost 2:

 • oblikovana grafična podoba izdelka (milo v reciklirani embalaži)
 • pridobljena ocena o varnosti izdelka (za 2 vrsti mil)
 • predstavitev projekta in izdelkov razvitih programov na 1 lokalni prireditvi
 • izvedena 3 tematska srečanja na grajskem vrtu
 • izvedeni 3 dogodki za širšo javnost

Aktivnost 3:

 • 1 objava v lokalnih medijih

Kontakti:

Povezave www.eu-skladi.si

Za vsebino spletne strani je odgovorna Razvojna agencija Sora.


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.