Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Lokalna hrana v šoleKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

  


 

     Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020
 
NAZIV
Lokalna hrana v šole
Povečanje lokalne prehranske samooskrbe, Vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za bolj zdravo prehranjevanje otrok
 
 
POVZETEK
Projekt Lokalna hrana v šole je bil odobren v okviru 1. javnega poziva, ki ga je LAS loškega pogorja objavil konec leta 2016. Projekt spodbuja prehransko samooskrbo, s povečanjem lokalne pridelave, predelave in potrošnje lokalno pridelane hrane. S spodbujanjem lokalnih pridelovalcev in predelovalcev k večji tržni pridelavi, k povezovanju za doseganje večjih količin ter usklajevanju lokalne ponudbe in povpraševanja osnovnih šol po hrani, bomo prispevali k večanju konkurenčnosti lokalnih proizvajalcev, k večanju lokalnega prehranskega trga ter k večji dostopnosti lokalne hrane za lokalno prebivalstvo. S povezovanjem lokalnih ponudnikov bomo poskušali zagotoviti večje količine in večjo pestrost ponudbe lokalne hrane ter tako povečati možnosti oskrbovanja tudi večjih porabnikov hrane, kot so javni zavodi, osnovne šole na Škofjeloškem.
 
GLAVNE DEJAVNOSTI
Aktivnosti so razdeljene na dve fazi. V prvi fazi je poudarek na načrtovanju in razvoju lokalnih šolskih obrokov, v drugi fazi pa je poudarek na pilotni izvedbi kratkih oskrbovalnih verig.
 
Faza 1: Načrtovanje in razvoj
1. Razvoj uravnoteženih lokalnih šolskih obrokov
2. Usklajevanje in povezovanje ponudbe in povpraševanja po lokalnih živilih
3. Promocija projekta
 
Faza 2: Implementacija
1. Strokovna podpora za povečanje lokalne pridelave, predelave in priprave živil za prevzem
2. Vzpostavitev sistema trajnostnega oskrbovanja šol z lokalnimi živili
3. Osveščanje različnih ciljnih skupin
4. Promocija projekta
 
DOLGOROČNI CILJ
- povečanje lokalne prehranske samooskrbe, to je povečanje lokalne pridelave, predelave in potrošnje lokalno pridelane hrane v lokalnem okolju.
 
KRATKOROČNA CILJA
- razvoj uravnoteženih šolskih obrokov iz lokalnih živil, ki bodo ekonomsko, tehnološko, kulinarično in prehransko ustrezni,
- vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za lokalne šolske obroke.
 
PRIČAKOVANI REZULTATI
-          povečano prehranjevanje otrok z lokalno hrano v osnovnih šolah,
-          večja osveščenost učencev, staršev, šolskega osebja, širše javnosti o prednostih lokalno pridelane hrane,
-          večji lokalni trg za lokalno pridelano hrano,
-          vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig.
 

 PARTNERJI:

-     Razvojna agencija Sora d.o.o. 

-     Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Kranj

-     P-ino, inovacije in razvoj podeželja, d.o.o.

 

SOFINANCIRANJE
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.
Uredba CLLD, 1. javni poziv LAS loškega pogorja.
 
POVEZAVE
 
 
Vrednost celotnega projekta: 83.729,77 EUR
 
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 68.086,22 EUR
 
Trajanje projekta: 1. oktober 2017 – 30. november 2018
 
 
 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 
Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.
 

   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.