Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  MarejneKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 Marejne – Vzpostavitev promocijsko prodajnih omar (marejn) s kakovostnimi izdelki Škofjeloškega kot turističnimi spominki na turistično zanimivih točkah 

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

Partnerji v projektu: Razvojna agencija Sora d.o.o., Društvo za razvoj podeželja Resje, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Gostišče pri Županu, Gostilna Pr Sedmic, Gostilna na Vidmu, Gostilna pri Boštjanu, Gostilna Macesen, Gostišče pri Zalogarju
 
Vrednost celotnega projekta: 71.035,40 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 54.618,99 EUR
 
Trajanje projekta: 1. januarja 2018–30. marca 2019
 
Cilj
Cilj projekta je na podlagi lokalnih potencialov razvijati nove tržno zanimive produkte, jih povezovati v večjo in dostopnejšo ponudbo ter preko novih tržnih mest okrepiti njihovo trženje znotraj turistične ponudbe območja.
 
Povzetek
Na Škofjeloškem območju že več kot 15 let delujeta blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca, preko katere 45 različnih ponudnikov trži svoje visoko kakovostne prehrambene produkte, izdelke iz zelišč in izdelke domače in umetnostne obrti. Trenutno se izdelki podajajo na domu ponudnikov, na prireditvah kot je Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov, domačih kotičkih KGZ Škofja Loka in drugih specializiranih trgovinah. V okolju obstaja interes, da so tipični izdelki kot posebnost škofjeloškega območja dostopni turistom. Ponudniki gostinskih storitev so zaznali povpraševanje po kvalitetnih domačih izdelkih in si jih želijo ponuditi svojim gostom. Izdelki blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca odražajo lokalno identiteto krajev in so tako primerne, da predstavljajo tudi turističen produkt (spominke) ter se ponudijo turistom.
Preko projekta Vzpostavitev promocijsko prodajnih omar (marejn) s kakovostnimi izdelki Škofjeloškega kot turističnimi spominki na turistično zanimivih točkah se bodo postavile omare marejne na 7 različnih lokacijah, ki omogočajo turistom dostop do izdelkov blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca, hkrati pa bogatijo ponudbo gostinskih dejavnosti.
 
Aktivnosti
Faza 1 traja od 1. januarja 2018 do 30. julija 2018:
oblikovanje ponudbe izdelkov za predstavitev v promocijsko - prodajnih omarah;
vzpostavitev sistema trajnostnega oskrbovanjka turstičnih točk z novimi turističnimi produkti;
vzpostavitev novih prodajnih mest - marejn - načina prezentacije lokalnih produktiv kot turističnih spominkov;
promocija.
Faza 2 traja od 1. julija 2018 do 30. marca 2019:    
promocija nove ponudbe in novih prodajnih mest preko;
promocija projekta.
 
Rezultati
Blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca bosta nadgrajeni v smeri novega lokalnega turističnega produkta, ki predstavljajo obogatitev blagovnih znamk s ponudbo turističnih spominkov dostopnejši turistom.
Obogatena ponudba lokalnih turističnih točk z vzpostavitvijo marejn kot načina prezentacije lokalne ponudbe turistično zanimivih izdelkov.
Vzpostavljeno sodelovanje med lokalnimi nosilci turističnih točk in ponudniuki izdelkov.

Sofinanciranje
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. 
 
Kontakti: 
Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si
Društvo za razvoj podeželja Resje, T: 031 769 782; e-naslov: regina.eniko@t-2.net
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, T: 04 280 46 16; e-naslov: lidija.snut@kr.kgzs.si
Rupert Libuška s.p., Gostišče pri Županu, T: 04 505 00 00; e-naslov: libuska.rupert@gmail.com
Gostilna Pr' Sedmic, Alojz Kovič s.p., T: 04 510 74 10; e-naslov: gostilna@prsedmic-sp.si
Gostilna na Vidmu d.o.o.; T: 04 510 96 10; e-naslov: bostjan.poljansek@gmail.com
Gostilna pri Boštjanu, Boštjan Bernik s.p., T: 04 510 33 20; e-naslov: gostilnapribostjanu@gmail.com
Gostilna Mcesen Primož Pintar s.p., T: 04 519 70 60; e-naslov: info@macesen.si
Košmelj Janez s.p., Gostišče pri Zalogarju, T: 04 500 50 00; e-naslov: gostisce.zalogar@siol.net
 
Povezave:
 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.