Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Znanje - dodana vrednost podeželjuKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

     

Znanje - dodana vrednost podeželju


Celoten naziv projekta: ZNANJE – NALOŽBA V PRIHODNOST, KI PRISPEVA K DODANI VREDNOSTI PODEŽELJU

Partnerji v projektu: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Razvojna agencija Sora d.o.o.
Vrednost celotnega projekta: 11.705,87 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 9.692,48 EUR
Trajanje projekta: 1. oktobra 2018 – 31. oktobra 2019

Cilj

Cilj projekta je izboljšati nivo znanja in kakovost izdelkov ter s tem ustvariti možnost dodatnega prihodka na kmetiji.

Povzetek

Z operacijo Znanje - naložba v prihodnost, ki prispeva k dodani vrednosti podeželja se bo nudilo usposabljanja in svetovanja na področju peke kruha, potic, peciva in testenin, registracij in pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Izobraževanja so namenjena odraslim, tako tistim, ki nimajo veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi, ki imajo poklicne kompetence, kot tudi tistim ki si želijo napredovati in pridobiti nova znanja. Z usposabljanji bodo nosilci dopolnilnih dejavnosti ali pa tisti, ki bodo na novo odprli dejavnost, pridobili znanje za boljše opravljanje dejavnosti in preko dobrih praks spoznali različne pristope k trženju. Usposabljanja bodo temeljila na potrebnih standardnih znanjih in spretnostih za izdelovalce kruha, potic, peciva in testenin in bodo udeležencem omogočala pripravo zbirnih map za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Z novimi pridobljenimi znanji in spretnostmi bodo izdelki pridobili višjo vrednost, njihov razvoj pa bo usmerjen v boljšo kakovost in pestrost pekovskih proizvodov in testenin.

Aktivnosti

Faza 1 traja od 1. oktobra 2018 do 31. oktobra 2019:

 • priprava programov usposabljanja (teoretični in praktični del);
 • izvedba teoretičnega in praktičnega dela usposabljanj;
 • senzorično ocenjevanje;
 • ogledi dobrih praks;
 • priprava zbirnih map pa pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije;
 • strokovna podpora pri registraciji dopolnilne dejavnosti - individualno svetovanje.

Rezultati

 • Pridobljeno znanje in informacije za registracijo dejavnosti peke.
 • Ustvarjeno novo delovno mesto na kmetiji in s tem dodatni dohodek.
 • Višji nivo znanja in s tem dvig kvalitete pekovskih izdelkov in testenin in posledično možnost vključitve v blagovno znamko, ki temelji na izdelkih višje kakovosti.
 • Izdelava portfolijev kot podlaga za nadaljevanje pridobivanja NPK na področju peke.
 • Vzpodbujanje nosilk dejavnosti k povezovanju in skupnemu nastopu na trgu.
 • Večje količine in večja pestrost pekovskih izdelkov in testenin in s tem večja možnost sodelovanja kmetij z javnimi ustanovami.
 • Dva nova izdelka.
 • Večja možnost vključevanja ciljnih skupin v kratke dobavne verige.
 • Vzpodbujanje povezovanja kmetij z lokalnimi javnimi ustanovami, vsemi deležniki v turizmu.

Kontakti:

 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si


Za vsebino spletne strani je odgovorna KGZS- Zavod KR. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.