Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Učilnice v naravi - šolski učni vrtoviKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Partnerji v projektu: Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki, Občina Žiri in Razvojna agencija Sora d.o.o.,

Vrednost celotnega projekta:  92.113,63 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 67.831,29 EUR

Trajanje projekta: 3. december 2018–30. junij 2020

Cilj

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev izkustvenega učenja otrok za naravno pridelavo hrane in spodbujanje pozitivnega odnosa do naravno pridelane hrane. Dolgoročno se želi s projektom doseči povečanje lokalne prehranske samooskrbe, povečanje lokalne pridelave in porabe na lokalnih trgih ter povečano prehranjevanje otrok z lokalno pridelano hrano v osnovnih šolah.

Povzetek

Projekt Učilnice v naravi – Šolski učni vrtovi poskuša izboljšati odnos osnovnošolcev do lokalno pridelane hrane. Osnovne šole želijo zmanjšati odpadke hrane in omogočiti čim več lokalno pridelane hrane na šolskih jedilnikih. Kljub iniciativam in organiziranju dogodkov kot je, slovenski zajtrk, sheme šolskega sadja in zelenjave, otroci lokalno pridelano hrano zavračajo. S projektom se želi otrokom izboljšati odnos do hrane. Čeprav lokalno pridelana hrana ne prihaja v privlačni embalaži, ki je za otroke bolj zanimiva, je to v večini primerov bolj kvalitetna izbira. Z vzpostavitvijo šolskih vrtov bodo otroci skozi izkustveno učenje spoznali, kako je hrana pridelana, koliko truda je vloženega in kakšen je “pravi” okus naravno pridelane hrane.

Z učni vrtovi bodo vzpostavljeni zanimivi izkustveni  prostori, kjer bo učencem omogočeno spoznavanje rastlin, pridelkov, procesov v naravi ter celotnega delovnega procesa za pridelavo hrane. V učilnicah bodo učenci spoznali teorijo prednosti lokalno pridelane hrane, izvor hrane in pomembnost njene kvalitete. Praktični del pa bo predstavljal skrb za vzpostavljene vrtove in krepil odnos do lokalno pridelane hrane in narave nasploh. Osnovne šole bodo razvile učne programe za vrtove, ki bodo temeljili na razvijanju pozitivnega odnosa otrok do narave in lokalno pridelane hrane ter izobraževanju za lastno pridelavo hrane. Prav tako pa bodo osnovne šole vrtove vključile tudi v programe drugih šolskih predmetov in bodo tako nadgrajevali pedagoški program.

Aktivnosti

Faza 1: Vzpostavitev učilnic v naravi, 3. 12.2018 - 30. 1.2020:

 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas; 
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Poljane;
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Železniki;
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Žiri;
 • promocija projekta;
 • koordinacija in vodenje projekta.

Faza 2: Izkustveno učenje v naravnem okolju, 1.6.2019 - 30.6.2020:

 • učne ure v vzpostavljenih učilnicah v naravi;
 • razvoj 4 programov izkustvenega učenja za vzpostavljene učilnice v naravi;
 • izvedba razvitih programov izkustvenega učenja;
 • promocija projekta;
 • koordinacija in vodenje projekta.

Rezultati:

 • zagotovljeni pogoji za ozaveščanje in izobraževanje otrok o prednostih lokalno, naravno pridelane hrane;
 • pridobivanje neposrednih izkušenj za lastno pridelavo hrane;
 • bolj izobraženi otroci za lastno pridelavo hrane.

SOFINANCIRANJE

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.
Uredba CLLD, 1. javni poziv LAS loškega pogorja.
 
POVEZAVE

 

Kontakti

 • Občina Gorenja vas – Poljane, T: 04 51 83 100; e-naslov: info@obcina-gvp.si;
 • Občina Železniki, T: 04 50 00 000; e-naslov: uprava@obcina.zelezniki.si;
 • Občina Žiri, T: 04 50 50 700; e-naslov: obcina.ziri@ziri.si;
 • Razvojna agencija Sora, T: 04 50 60 222; e-naslov: info@ra-sora.si;
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si;

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

 

 


 


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.