Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Okusi škofjeloškegaKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

     

OKUSI ŠKOFJELOŠKEGA

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.
 
Partnerji v projektu: Razvojna agencija Sora d.o.o, Območna obrtno – podjetniška zbornica Škofja Loka, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Društvo za razvoj podeželja Resje
 
Vrednost celotnega projekta: 74.633,09 EUR
 
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 59.932,90 EUR
 
Trajanje projekta: 1.1.2020 – 31.3.2021
 
Cilj: 
S povezovanjem ponudbe lokalnih pri/predelovalcev kakovostnih podeželskih produktov, gostinskih ponudnikov in turističnih kmetij ter z nadgradnjo, razvojem in izborom atraktivnih lokalnih jedi postaviti kulinarični temelj trajnostne turistične ponudbe na škofjeloškem območju ter tako prispevati k ohranjanju kulinarične tradicije območja in k razvoju sodobnega kulinarično razgibanega in turistično prepoznavnega območja. 
 
Povzetek: 
V okviru projekta nameravamo s povezovanjem gostinskih ponudnikov (gostiln in turističnih kmetij) prenoviti obstoječo kulinarično ponudbo (znotraj ponudbe Okusov loškega podeželja) ter nadgraditi ponudbo z vključitvijo novih jedi ter hišnih specialitet, ki temeljijo na tradiciji in sodobni kulinariki. Prav tako bomo s postavitvijo smernic za izbor gostinskih ponudnikov dopolnili izbor obstoječih lokalnih gostinskih ponudnikov, ki ponujajo izbrane kulinarične dobrote ter v skladu s tem izvedli nabor novih gostinskih ponudnikov (npr. z vključitvijo zainteresiranih turističnih kmetij,…). Nadaljevali bomo z aktivnostmi za lokalne pri/predelovalce kakovostnih produktov ter osveščanjem gostinskih ponudnikov in širše javnosti o pomenu uporabe lokalno pridelane hrane. Nadaljevali bomo tudi z vpenjanjem ponudbe loškega podeželja v kulinarično, gostinsko in turistično ponudbo škofjeloškega območja. Vsebina projekta, katerega rezultat bo nov turistični produkt – kulinarični festival, sledi vse večjemu zanimanju obiskovalcev škofjeloškega območja po tipični kulinarični ponudbi ter porastu kulinaričnega turizma. 
 
Aktivnosti: 
  • Animacija in motivacija ciljnih skupin (obstoječih in novih gostinskih ponudnikov ter obstoječih in novih pri/predelovalcev lokalnih živil)
  • Postavitev koncepta in izvedba kulinaričnega festivala
  • Promocija lokalne kulinarične ponudbe
  • Vodenje in koordinacija operacije
  • Promocija operacije 
 
Rezultati: 
  • Gostilne (obstoječe in nove) ter turistične kmetije bodo v svojo kulinarično ponudbo vključevale jedi iz Okusov Škofjeloškega in s tem obogatile lastno ponudbo ter povečale turistično prepoznavnost lokalne kulinarike
  • Povečanje uporabe kvalitetnih lokalnih živil med gostinskimi ponudniki in turističnimi kmetijami
  • S promocijo in trženjem ter izvedbo kulinaričnega dogodka bo že vzpostavljena in nova kulinarična ponudba Okusov Škofjeloškega postala bolj prepoznavna  in v gostilnah in na turističnih kmetijah večkrat naročena s strani gostov
  • Popestritev turistične ponudbe območja (priprava kulinaričnega turističnega produkta – kulinarični festival – Okusi Škofjeloškega) 
  • Nadgradnja obstoječe kulinarične ponudbe Okusov loškega podeželja z novimi jedmi in novimi sodelujočimi gostinskimi ponudniki
 
Sofinanciranje: 
Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. 
 
Kontakti: 
Povezave:
 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o. 
 

   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.