Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  E-nostavno na koloKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 E-nostavno na kolo

Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS s CILjem, LAS za mesto in vas
V okviru LAS loškega pogorja v projektu sodelujejo:
 • Občina Gorenja vas - Poljane
 • Občina Škofja Loka
 • Občina Žiri
 • Osnovna šola Jela Janežiča
 • Razvojna agencija Sora, d.o.o.
Vrednost celotnega projekta:  543.826,04 EUR
Vrednost projekta LAS loškega pogorja: 121.224,86 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja:  86.872,17 EUR
Trajanje projekta: od 1. marca 2019 do 15. januarja 2021
 
Cilj
Cilj projekta je razviti povezano kolesarsko zgodbo z postavitvijo potrebne infrastrukture za vključitev kolesarstva v turistično ponudbo območij, ki jih pokrivajo partnerske Lokalne akcijske skupine ter promocija le-tega.
 
Povzetek
Število kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vse več si tako predstavlja preživljanje svojega prostega časa. Na našem območju so tereni, ki so za kolesarjenje primerni, vendar pa manjka potrebna infrastruktura, ki jo kolesarji na poti potrebujejo. V sklopu nacionalnega projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje se vzpostavljajo grobe infrastrukture, vendar pa je tu potencial za nadgraditev in ureditev poti na bolj kolesarju prijazen način. Projekt E-nostavno na kolo z ureditvijo in opremljanjem že obstoječih kolesarskih poti vzpostavlja novo zgodbo turistične ponudbe, promovira kolesarstvo kot trajnostno mobilnost in tudi območja kot kolesarske destinacije.
S projektom se postavljajo postajališča, ki bodo kolesarjem nudila stojala za kolesa, servisni stebriček, e-polnilnica, e-kolesa in počivališča s mizami in klopmi. V skladu s potrebami kolesarja se prilagaja tudi ostala turistična ponudba, saj se bodo prepoznali kolesarjem prijazni ponudniki. Celotno omrežje kolesarskih poti, skupaj s počivališči in ponudniki, informacije pa bodo dostopne preko spletnega zemljevida.
 
Aktivnosti
Faza 1 traja od 1. marca 2019 do 15. januarja 2021:
 • Nakup in montaža opreme
 • Priprava koncepta standardizacije "kolesarjem prijazen ponudnik"
 • Usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov 
 • Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami s predstavitvami, organizacijo dogodkov, promocijskim filmom, posodobitvami zemljevidov Gorenjskega omrežja in obveščanjem tudi preko informacijske table
 • Prenos dobrih praks med partnerskimi Lokalnimi akcijskimi skupinami.
Rezultati
 • Vzpostavljeno partnerstvo in povezovanje deležnikov za sodelovanje pri razvoju kolesarske ponudbe
 • Vzpostavljena kolesarska pot z servisnimi postajami
 • Postavljen koncept standardov za "kolesarjem prijazne ponudnike"
 • Pripravljen priročnik za ponudnike gostinskih storitev s predstavitvijo dobrih praks in koncepta "kolesarjem prijazen ponudnik"
 • Usposobljeni ponudniki za potrebe kolesarjev
 • Film za promocijo območja kot kolesarski destinaciji
 • Zemljevid Gorenjskega kolesarskega omrežja
 • Promocija in spodbujanje kolesarstva
 • Potujoča razstava o razvoju kolesa kot prevoznega sredstva in osveščanje o uporabi kolesa kot prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju
Kontakti
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si
 
   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.