Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  DUO - dediščina in sodobnostKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Vipavska dolina in LAS s CILjem
V okviru LAS loškega pogorja v projektu sodelujejo:
 • Aleš Kacin - samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt
 • Občina Žiri
 • Razvojna agencija Sora, d.o.o.
Vrednost celotnega projekta:  516.071,64 EUR
Vrednost projekta LAS loškega pogorja:  124.439,68 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja:  99.955,67 EUR
Trajanje projekta: od 1. april 2019 do 31. oktober 2020
Cilj
Cilj projekta je oživitev in predstavitev obrti čevljarstva z dokumentiranjem sodobnega in tradicionalnega načina izdelave čevljev ter povezovanjem obeh v novi turistični ponudbi.
Povzetek
Čevljarska obrt je v Žireh prisotna že od 16. stoletja in je postala ena temeljnih gospodarskih dejavnosti, poznana po izdelavi močne in trpežne obutve.  Pred prvo svetovno vojno je čevlje izdelovalo veliko obrtnikov, mojstrov, pomočnikov in vajencev, ki so se združevali v čevljarske zadruge. Leta 1947 pa je bila ustanovljena Tovarna športnih čevljev Žiri, pozneje preimenovana v Alpino.
Danes to čevljarsko tradicijo in identiteto kraja predstavlja podjetje Alpina in čevljarska delavnica AK Alojz Karner z izdelovanjem obutve ter Občina Žiri z muzejsko zbirko. S projektom Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost se gradi na gospodarskem in turističnem potencialu ter predstavlja Žiri kot čevljarskega mesta z dolgo in zanimivo zgodovino.
S projektom se bosta povezali zgodbi, na eni strani svetovno znanega podjetja Alpine, ki slovi po kvalitetni obutvi tako športne kot modne obutve, ter na drugi strani leta 2014 ustanovljene delavnice AK Alojz Karner, ki ohranja bogato zapuščino mojstra čevljarja Alojza Karnerja tradicionalnega ročnega izdelovanja obutve. Partnerji bodo s skupnim sodelovanjem gradili na turistični in gospodarski priložnosti ter na identiteti kraja skozi čevljarsko obrt.
Aktivnosti
Faza 1 traja od  1. april 2019 do 28. februar 2020:
 • Priprava metodologije za skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma- priprava metodologije
 • Ogled dobrih praks
 • Srečanje in predstavitev partnerskih Lokalnih akcijskih skupin
 • Ureditev sprejemno razstavnega prostora v prostorih Alpine
 • Ureditev prostora za demonstracijo ročne izdelave čevljev v prostorih delavnice AK Alojz Karner
 • Raziskava dediščine čevljarstva, predstavitev čevljarske obrti in predstavitev razvoja čevljarstva v Žireh skozi promocijske video vsebine
 • Razvoj produktov osnovanih na tradiciji- oblikovanje jedilnika za ponudbo čevljarske malice
 • Predstavitev čevljarske obrti- oblikovanje potujoče razstave
 • Promocija projekta v različnih medijih
Faza 2 traja od 1. februar 2020 do 31. oktobra 2020:
 • Priprava skupnega načrta nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma- raziskava in analiza
 • Ogled dobrih praks
 • Srečanje in predstavitev partnerskih Lokalnih akcijskih skupin
 • Raziskava in razvoj modelov obutve v tradicionalni tehniki izdelave obutve
 • Vključevanje ponudbe sestavin naravne in kulturne dediščine v turistične pakete območja
 • Načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta
 • Oblikovanje in pilotna izvedba programov predstavitve kraja Žiri kot čevljarskega mesta (paketov dediščinskega turizma)
 • Zbiranje in dokumentiranje ter prenos znanj med industrijskim in tradicionalnim načinom izdelave obutve
 • Izvedba potujočih razstav
 • Predstavitev turističnih produktov in čevljarstva preko različnih medijev ter promocija projekta, izdelava brošure o projektu
Rezultati
 • Vzpostavljeno sodelovanje čevljarske industrije in tradicionalnega čevljarstva
 • Novi turistični produkti dediščinskega turizma
 • Nakup opreme z namenom ohranjanja dediščine
 • Ohranjena čevljarske dediščine in čevljarska znanja
 • Povezovanje in skupni nastop na trgu nosilcev dediščinskega turizma na območju v operacijo vključenih LAS
 • Izdelan načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta
Kontakti
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si
 
   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.