Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  ALPTREESKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 ALPTREES - A Transnacional Cooperation for Sustainable Use and Management of Non-native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine region / 
Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje z tujerodnimi drevesnimi vrstami na urbanih, pri-mestnih in gozdnih ekosistemih na območju programa Alp

Program: Program Interreg V-B Območje Alp, www.alpine-space.eu 
Območje projekta: Avstrija, Nemčija, Francija, Slovenija in Italija (država opazovalka: Švica) 
Trajanje projekta: 33 mesecev, oktober 2019 – junij 2022
Vodilni partner projekta: Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Wien (AT)
Projektni partnerji: Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee (AT), Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse (AT), Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (D), Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, Groupement de Grenoble (FR), Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (FR), Gozdarski inštitut Slovenije (SI), Mestna občina Maribor (SI), Razvojna agencija Sora d.o.o. (SI), LAMORO Development Agency (IT), Fondazione Edmund Mach (IT), Comune di Trento (IT).

Osnovni cilj projekta ALPTREES je razviti enotno transnacionalno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami v območju programa Alpe. ALPTREES Transnacionalna strategija bo osnovana na pilotnih primerih dobrih praks in vzpostavitve odprte mreže znanja partnerjev in ključnih deležnikov iz vključenih projektnih regij: Avstrije, Nemčije, Francije, Slovenije in Italije (država opazovalka: Švica).

V okviru projekta bomo skupaj z projektnimi partnerji razvili transnacionalna priporočila za upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami; izdelali bomo baze podatkov in modele / scenarije; pripravili bomo Akcijski načrt implementacije transnacionalnih Priporočil, ki se bo preveril in dopolnil na srečanjih / delavnicah s ključnimi deležniki v vključenih regijah. Oblikovali bomo Priročnik z dobrimi praksami za upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami in vzpostavili bomo »Odprto mrežo znanja ALPTREES Hub« z javno bazo podatkov povezano z Wikialps.eu. 
V Sloveniji bomo na regijski ravni na Gorenjskem in širšem območju Mestne Občine Maribor izvedli srečanja / delavnice s ključnimi deležniki razvojnih nacionalnih politik in deležniki, upravitelji in uporabniki gozdov in gozdnih površin. Izvedli bomo pilotne primere dobrih praks na izbranih pilotnih območjih vključno z aktivnostmi osveščanja ciljnih skupin projekta – dobre prakse osveščanja bosta partnerja projekta, Mestna občina Maribor in Razvojna agencija Sora, izvedla v sodelovanju s strokovnjaki in študenti srednjih in višjih lesnih šol.

Kontaktna oseba (od februarja 2020 naprej): 
Darja Barič, Razvojna agencija Sora d.o.o., Tel.: 04-5060224, darja.baric@ra-sora.si 

ALPTREES – več informacij:
https://www.alpine-space.eu/projects/alptrees/en/home 

FB ALPTREES: https://www.facebook.com/alptrees

 

 


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.