1. regijsko srečanja Skupaj za več lokalne hrane v javnih zavodih

12. junija 2024

V soorganizaciji Mestne občine Kranj, BC Naklo, Razvojne agencije Sora in Razvojne agencije Zgornja Gorenjska, je 5. 6. 2024, v BC Naklo, potekalo 1. regijsko srečanje »Skupaj za več lokalne hrane v javnih zavodih«. Srečanja se je udeležilo 20 pridelovalcev ter okoli 60 predstavnikov javnih zavodov, med njimi ravnatelji, organizatorji prehrane, vodje kuhinj, kuharji ter ostali, ki jih to področje zanima.

Na ravni gorenjske regije potekajo številne aktivnosti in projekti za še več lokalne hrane na jedilnikih javnih zavodov. Regijsko srečanje, je bilo na Gorenjskem organizirano prvič, in je bilo namenjeno lokalnim pridelovalcem, predelovalcem, organizatorjem prehrane, kuharjem in odgovornim osebam v javnih zavodih na Gorenjskem. Različne organizacije v regiji si že dlje časa prizadevamo, da bi bilo čim več obrokov v javnih zavodih pripravljenih iz lokalnih sestavin.

Srečanje je bila priložnost za izmenjavo mnenj, seznanitev s primeri že uveljavljenih dobrih praks, spoznavanje s ponudniki lokalne hrane ter vzpostavitev novih sodelovanj. Na posestvu BC Naklo so bile postavljene tudi stojnice s predstavitvijo ponudbe prehranskih izdelkov lokalnih ponudnikov. Tako so se predstavniki javnih zavodov in ostali gostje neposredno seznanili z obstoječimi in potencialnimi novimi dobavitelji.

"
Področje zdrave, lokalno pridelane hrane je zelo pomembno. Da bi sistem oz. proces učinkovito deloval je pomembno vključevanje različnih deležnikov, od pridelovalcev, zadrug, javnih zavodov, učiteljev ter drugih.
"

V prvem delu srečanja so udeležence nagovorili župan Občine Naklo, Ivan Meglič in Manja Zorko, podžupanja Mestne občine Kranj, dr. Marijan Pogačnik, direktor Biotehniškega centra Naklo ter Gašper Kleč, v. d. direktorja Razvojne agencije Sora. Prav vsi so izpostavili, kako pomembno je področje zdrave, lokalno pridelane hrane. Da bi sistem oz. proces učinkovito deloval je pomembno vključevanje različnih deležnikov, od pridelovalcev, zadrug, javnih zavodov, učiteljev ter drugih. Celotna veriga trenutno med seboj še ni dobro povezana in je zato delež lokalne hrane v javnih zavodih še prenizek in komaj dosega zakonske predpise, glede lokalne ekološke hrane in živil iz Shem kakovosti.

V nadaljevanju so udeleženci prisluhnili zelo zanimivim in aktualnim strokovnim predavanjem.  Marjeta Podpečan iz Kranjskih vrtcev je predstavila rezultate javnega naročila za prehranske artikle za leto 2024, kjer na določenih kategorijah že dosegajo skoraj 50 % lokalnih dobaviteljev. Izpostavila je, da je s pravo vizijo ter pristopom organizatorjev prehrane ter direktno komunikacijo s pridelovalci možno doseči visoke deleže lokalnih dobaviteljev. Aleš Fister iz Ekološke kmetije Porta, je predstavil izzive in predloge lokalnih ponudnikov pri sodelovanju z javnimi zavodi. Izpostavil je predvsem, da kmetje težko dostopajo do znanja, ki ga potrebujejo za uspešno poslovanje (trženje in digitalizacija). Dejstvo je, da se pridelovalci premalo povezujejo med seboj. Na strani pridelovalcev in javnih zavodov se srečujejo s pomanjkanjem kadrov. Pogreša pa tudi bolj smelo vizijo javnih zavodov, pri uvajanju ekološke hrane, ki pomeni tudi varovanje okolja, ker se pri pridelavi ne uporablja škropiv, gnojil, pesticidov in je tudi bolj hranilna. Predlagal je tudi, da bi se javne površine v lasti občin namenile za vzgajanje ekološko pridelane hrane.

Marcela Klofutar, iz Hiše Linhart, je predstavila svoje videnje in dolgoletna prizadevanja ter sodelovanje z javnimi zavodi, saj edino zadovoljni in motivirani zaposleni za otroke kuhajo zdravo. Andreja Širca Čampa, strokovnjakinja za zdravo prehranjevanje in klinična dietetičarka je predstavila koristi uporabe lokalno pridelane hrane v javnih zavodih. Nina Kaličanin, iz BC Naklo, pa lokalno prehrano kot priložnost za žensko podjetništvo. Vsi predavatelji so sodelovali tudi na okrogli mizi, kjer so bili oblikovani tudi predlogi za bolj učinkovito sodelovanje in uvajanje lokalno pridelane hrane v javne zavode, ki jim bo skušala slediti regija.

V drugem delu so se na stojnicah javnim zavodom predstavili lokalni ponudniki, z željo, da bodo v prihodnjem letu že postali njihovi redni dobavitelji.

FOTO: Staša Polajnar

Mediji o nas:

PRISPEVEK Dnevnik

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.