10. JUNIJ 2023 – OČISTIMO GORENJSKO INVAZIVK

29. maja 2023
"
Vabljeni, da se pridružite akciji čiščenja invazivk. Veseli bomo vsakega para rok.
"

Invazivne tujerodne rastline s svojim agresivnim širjenjem povzročajo ogromno škodo v naravnem okolju. Zato je na osnovi lanskoletnega primera dobre prakse, ki jo je kot prva izvedla Mestna občina Kranj, letos na Gorenjskem nastala pobuda, da se Občine povežejo in pripravijo skupno akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin, na katero vabimo vse zainteresirane posameznike ter različna društva.

Mestna občina Kranj, Občine Bled, Kranjska Gora, Jesenice, Jezersko, Vodice in Žiri ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj, BC Naklo, OŠ Šenčur in Razvojna agencija Sora skupaj organiziramo veliko delovno akcijo Očistimo Gorenjsko invazivk, ki bo namenjena odstranjevanju invazivnih tujerodnih vrst (ITV) rastlin na območju občin. Potekala bo v soboto, 10. junija 2023.

 Na izbranih občinskih zemljiščih bomo organizatorji, šolarji, dijaki, taborniki in prostovoljci odstranjevali invazivne tujerodne vrste. Na terenu bodo prostovoljce pri prepoznavanju invazivnih tujerodnih rastlin usmerjali posebej usposobljeni koordinatorji. V kratkem bodo tudi dokončno določili lokacije odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst, torej mesta kjer bo akcija potekala.

Na območju Gorenjske je glede na podatke portala Invazivke.si, trenutno zabeleženih približno 40 invazivnih tujerodnih vrst. . Najpogostejše so žlezava nedotika, enoletna suholetnica, kanadska in orjaška zlata rozga ter japonski dresnik, v naravi pa se vedno pogosteje pojavljajo tudi nekatere druge, ki so »pobegnile« z vrtov in parkov, na primer metuljnik (davidova budleja), lovorikovec, severnoameriške nebine, navadna barvilnica, sirska svilnica, deljenolistna rudbekija. V naravo se razširijo po naravni poti s semeni, ki jih raznašajo veter, voda, ptice, ali pa z našo pomočjo, če v naravo namesto v zbirni center ali domači kompost, odlagamo ostanke z vrtov.

Invazivne tujerodne rastline pogosto tvorijo goste sestoje, ki negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, saj izpodrivajo domorodne vrste, povzročajo gospodarsko škodo in lahko tudi negativno vplivajo na človeško zdravje. Ko se invazivne tujerodne vrste v naravi ustalijo, se začno spontano širiti, pri čemer ima vsaka vrsta svojo strategijo. Pogosto pa pri tem poleg naravnih dejavnikov (veter, voda, prostoživeče živali ipd.) pomagamo tudi ljudje. Z odstranjevanjem ITV preprečimo ali omejimo njihovo širjenje ter s tem zmanjšamo negativne vplive.

Zavedati se moramo, da je odstranjevanje ITV dolgotrajen proces, ki zahteva večletno delo, vztrajnost in natančnost. Z vztrajnostjo lahko vrsto na posamezni lokaciji tudi trajno odstranimo in damo novo priložnost domorodnim vrstam, da ponovno zasedejo svoje mesto v naravi.

Vabljeni, da se pridružite akciji čiščenja invazivk. Veseli bomo vsakega para rok.

Za več podrobnosti o akciji (ure čiščenja, končne lokacije) spremljate spletno stran Mestne občine Kranj, Razvojne agencije Sora, in Zavoda za varstvo narave. Ne bodo manjkale pa tudi objave na našem FB profilu.

Informacije o odstranjevanju invazivnih rastlin v sodelujočih občinah in organizacijah bodo dostopne tudi na njihovih spletnih straneh.

 

Foto: arhiv ZRSVN

 

 

Zemljevid lokacij čiščenja v Mestni občini Kranj

Zemljevid lokacij čiščenja v Mestni občini Kranj 2

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.