Družba z omejeno odgovornostjo

Na Razvojni agenciji Sora svetujemo posameznikom ob vstopu na samostojno podjetniško pot in pri prvih korakih na njej. Stranke seznanjamo s posameznimi registracijskimi postopki, pomagamo jim pripraviti ustrezne registracijske vloge, ki jih posredujemo ustreznim ustanovam.

Brezplačna registracija podjetja (s.p. ali d.o.o.) poteka preko portala SPOT.

Potencialni in obstoječi podjetniki lahko preko portala SPOT opravite registracijo ali spremembe podjetja sami z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali s pomočjo referentke na Razvojni agenciji Sora.

Na točki SPOT vnašamo v portal SPOT tudi pooblastila za procesna dejanja v postopkih na portalu SPOT na podlagi prejete vloge pooblastila.

"
Če imate kvalificirano digitalno potrdilo, lahko registracijo ali spremembe podjetja opravite sami, od doma in vloge oddate na portalu SPOT.
"


Kje lahko registriram d.o.o.?

Na točki SPOT je mogoče vložiti predlog za vpis ustanovitve d.o.o., če so izpolnjene predpostavke:
1. vložki se vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun) in celoten znesek vložkov (najmanj 7.500 EUR) se plača pred vložitvijo predloga,
2. družbena pogodba ali akt o ustanovitvi se sklene v standardizirani obliki oziroma obrazcu, v katerem vsebine ni mogoče spreminjati,
3. pri enoosebni d.o.o.: družbenik želi voditi elektronsko knjigo sklepov.

Seznam točk SPOT

Kaj potrebujem za registracijo d.o.o. na točki SPOT?

Na točko SPOT morate ob registraciji d.o.o. prinesti osebni dokument (vsi ustanovitelji / zastopniki). Za pripravo vseh ustreznih vlog pa potrebujemo podatke:

Podatke o ustanoviteljih

• Ime:
• Priimek:
• EMŠO:
• (Davčna št.: tuje fizične in pravne osebe)
• Delež v kapitalu (100 %, 50 %, 1/3):
• Že lastnik kakšnega podjetja: da, ne

Podatke o zastopnikih

• Ime:
• Priimek:
• EMŠO:
• (Davčna št: tuje pravne ali fizične osebe)
• Vrsta zastopnika (direktor ali prokurist):

Podatek o firmi (imenu) podjetja

npr. Razvojna agencija Sora, poslovno podporni center, d.o.o.

Podatek o sedežu podjetja (naslov)

• Ulica:
• Hišna številka:
• Naselje:

Šifre dejavnosti

ki jih želite registrirati (v SKD 2008 poiščite 5-mestne šifre dejavnosti, ki jih boste opravljali).

Napoved prihodkov in odhodkov za DURS

Napovedati boste morali okvirne prihodke in odhodke ter morebitno izgubo ali dobiček. V primeru napovedanega dobička, boste morali plačevati akontacije davka na dobiček, v primeru napovedane izgube pa boste morebitni davek plačali naenkrat po oddaji letnih poročil v marcu prihodnjega leta.

Kako lahko registriram d.o.o.?

Ob ustanovitvi d.o.o. pripravimo celotno dokumentacijo, ki jo potrebujete za ustanovitev podjetja. S pripravljenim Aktom o ustanovitvi oz. Družbeno pogodbo se nato oglasite pri izbrani banki in odprete začasni (depozitni) račun, kamor položite osnovni oz. ustanovni kapital v minimalni višini 7.500 EUR. Ob pologu kapitala, vam bo banka izdala potrdilo, ki ga nam vrnete, da lahko nato vašo vlogo v celoti posredujemo Okrožnemu sodišču.

V primeru, da bo šlo pri ustanovitvi d.o.o. za zahtevni postopek (to so tisti postopki, kjer se dodaja individualne posebnosti, ki odstopajo od povprečnega vzorca npr. osnovni kapital v stvarnih vložkih, posebni oz. dodatni členi v družbeni pogodbi,..), se boste morali obrniti na notarja.

 

Katere dokumente potrebujete za ustanovitev d.o.o.?

Na Razvojni agenciji Sora bomo za vas brezplačno pripravili vse dokumente, ki jih potrebujete za ustanovitev vašega podjetja.
• Akt o ustanovitvi (za enoosebni d.o.o.) / Družbeno pogodbo (za večosebni d.o.o.)
• Izjava družbenika (za vsakega družbenika posebej), da nima neporavnanih obveznosti do države iz prejšnjih poslovanj
• Izjava o imenovanju zastopnika (za vsakega zastopnika posebej), da nastopi funkcijo direktorja ali prokurista
• Sklep o določitvi poslovnega naslova
• Sklep o določitvi zastopnikov
• Obrazec za priglasitev na DURS

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.