Gorenjsko regionalno sodelovanjeRazvojna mreža Gorenjske

Načelo razvojnega sodelovanja in dostopnosti Gorenjska uresničuje skozi razvejano razvojno strukturo. Profesionalno se z razvojnimi nalogami ukvarjajo tri razvojne agencije, med katerimi ima vodilno vlogo in javno pooblastilo BSC Kranj. Pri opravljanju razvojnih nalog regionalnega pomena se BSC Kranj povezuje z Razvojno agencijo Sora in Razvojno agencijo zgornje Gorenjske (RAGOR).

 

Razvojni svet gorenjske regije

Razvojni svet gorenjske regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov na Gorenjskem.Razvojni svet gorenjske regije ima naslednje naloge:

 • vodi in usmerja pripravo Regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa Dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in
 • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.


Odbori Razvojnega sveta gorenjske regije

Razvojni svet gorenjske regije ima pet odborov in sicer:

 • Odbor za tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost
 • Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo
 • Odbor za razvoj človeških virov
 • Odbor za razvoj podeželja
 • Odbor za turizem

Razvojna agencija Sora vodi in koordinira Odbor za podeželje, ki se ukvarja z razvojnimi izzivi gorenjskega podeželja. Povezujemo in sodelujemo s podpornimi inštitucijami in drugimi deležniki, ki delujejo na področju razvoja podeželja (KGZS, OOZ, kmetijsko gozdarske zadruge, Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, BC Naklo, vzgojno – izobraževalne ustanove)

Odbor vodi: Jerneja Lotrič Klemenčič, Razvojna agencija Sora

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.