Interpretacija narave v trajnostnem turizmu za ohranjanje Jelovice

16. junija 2023
"
V mesecu juniju smo se deležniki z območja Jelovice in ostali zainteresirani posamezniki zbrali na Soriški planini ter poskušali videti, slišati in razumeti naravo in gozd ter se naučiti, kako jo na svojevrsten način predstaviti drugim.
"

Kaj je rešitev ohranjanja narave?

Trajnostni turizem je definiran kot okolju prijazen turizem. Vendar je ta definicija ohlapna in interpretacija le-te je možna na različne načine. Trajnostni turizem mora biti odgovoren in spoštljiv do narave in do ljudi, ki tam živijo in delujejo. Temeljiti mora na stebrih razvoja: gospodarski, okoljski in družbeno-kulturni.

Če na varstvo narave gledamo kot na kulturen problem, ugotovimo, da enoznačnih rešitev ni. Današnja družba je kompleksna, vendar je narava še bolj. Problem je torej potrebno reševati skupaj in upoštevati različnost ljudi in njihovih hotenj ter zahtev na skupni poti – do ohranitve okolja, narave. Najzahtevnejše je reševanje tam, kjer je velika koncentracija ljudi, saj je na tovrstnih območjih potrebno uskladiti veliko interesov.

V trajnostnem turizmu je bistveno, da zanamcem pustimo najmanj enako izhodišče za koriščenje dobrin narave kot ga imamo mi. Ohranjanja narave ne moremo zagotoviti, če delamo kompromis s kulturnim razvojem družbe.

Človek ima potrebo po naravi

Človek ima zaradi hitrega tempa življenja in naraščajoče zahteve po dobrem počutju vse večjo potrebo po obisku narave, za kar tudi išče tovrstno turistično ponudbo. Turizem v gozdnem prostoru temelji na konceptu trajnosti in ohranjanju biotske pestrosti. Z interpretacijo narave, ki vključuje okoljsko izobraževanje, pomagamo od okolja odtujenim ljudem poiskati način, kako naravo doživeti. Omogočimo jim osebno izkušnjo in posledično boljše razumevanje narave, ozaveščanje in večanje spoštovanja naravnega okolja ter potrebe po njegovem ohranjanju.

Učinkovito interpretacijo je potrebno načrtovati ter jo zastaviti z merljivimi cilji. Načrt interpretacije območja je namenjen oblikovanju določenih smernic za vzdrževanje in ohranjanje naravne dediščine in hkratno javno rabo prostora.

Načrtovanje interpretacije

Prostor, ki ga bomo uporabili za interpretacijo narave mora biti smiseln, uravnotežen glede na druga dogajanja v bližini hkrati pa mora zadostiti naslednjim zahtevam: potreba po učinkovitem učenju, avtentičnosti, življenjskih izkušnjah (obiskovalci imajo visoka pričakovanja), potreba po okoljski ozaveščenosti ter vključevanje rekreacije in sprostitve. V načrtovanje interpretacijskega predmeta moramo vključiti vse deležnike in si odgovoriti na številna vprašanja, npr.: kako ranljiv je ekosistem, kakšna je dostopnost, kakšno je trenutno število obiskovalcev, trenutna infrastruktura, okoljska obremenjenost, ali je načrtovanje skladno s širšimi cilji upravljavca, sezonskost, kateri tip interpretacije bomo uporabili…, prav tako pa ne smemo pozabiti na vzdrževanje prostora.

Včasih za interpretacijo predmeta ne potrebujemo dodatnega interpreta, saj narava govori sama. Za nekatere predmete pa podajamo zanimivosti s pomočjo medija. Učinkovit interpret bo tisti, ki se poistoveti z interpretiranim predmetom. Najbolj učinkoviti medij so domačini, ki lahko najbolj doživljajsko nagovorijo publiko. Ključno pa je, da interpret pozna skupino ljudi, ki ji podaja predmet.

Provokacija je v redu

Delavnica Turizem v gozdnem prostoru se je odvila v sklopu projekta JeloviZA. Na praktičnem delu delavnice smo se udeleženci sprehodili po delu Jelovice in z različnimi sugestijami interpreta skušali poiskati predmete interpretacije in najti smiselne načine podajanja narave. Če nam je po aktivnosti ostalo veliko vprašanj, smo bili uspešni, saj je bil namen interpretacije – provokacija in vzpodbujanje k razmišljanju o predmetu interpretacije – dosežen. Le z razumevanjem podajanja narave Jelovice bomo lahko le to tudi ohranili.

Zapisala: Vodja projekta JeloviZA

Kristina Stakne

EEA and Norway Grants Slovenia, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, CIPRA, CIPRA Slovenija, Razvojna agencija Sora, Občina Železniki, Mestna občina Kranj, Občina Radovljica, Občina Bohinj, Občina Bled

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP. Namen projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem ciljnih skupin omogočiti participativno pripravo Modela upravljanja ter s tem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice.

 

 

 

 

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.