Izveden Posvet – Invazivne tujerodne vrste na Gorenjskem

16. novembra 2022
"
Razvojna agencija Sora d.o.o. je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, območno enoto Kranj, v torek, 15. 11. 2022, organizirala POSVET – Invazivne tujerodne vrste na Gorenjskem v Mestni knjižnici Kranj.
"

Posvet sta otvorila Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora d.o.o. in Sonja Rozman, vodja območne enote Kranj Zavoda RS za varstvo narave. Posvet je povezovala Andreja Papež Kristanc iz Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj.

Na Posvetu se je strokovno predstavilo invazivne tujerodne vrste (ITV) in zakonodajo vezano na tematiko ITV v Sloveniji (problemi, akcijski načrt za obravnavanje poti vnosa, pravna podlaga) s strani mag. Sabine Jereb iz Ministrstva za okolje in prostor in Andreja Štembergar Zupana iz Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj.

V nadaljevanju so se predstavile dobre prakse omejevanja širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v občinah Gorenjske in na zavarovanih območjih Triglavskega narodnega parka ter Sloveniji. S strani Jaka Šubica iz Ljudske univerze Škofja Loka so se predstavile dobre prakse iz CLLD projekta »Aktivno proti invazivkam«, ki se je izvajal na širšem Škofjeloškem območju. S strani mag. Tanje Menegalija iz Triglavskega narodnega parka so se predstavile dobre prakse omejevanja širjenja ITV na zavarovanih območjih Triglavskega narodnega parka. S strani dr. Marteen De Groot-a iz Gozdarskega inštituta Slovenije so se predstavile dobre prakse izobraževalnih aktivnosti »LIFE Artemis« projekta v Sloveniji. S strani Matjaža Rakovca, župana Mestne občine Kranj, so se predstavile dobre prakse akcije »Očistimo Kranj invazivk« na območju Mestne občine Kranj. S strani Nine Kobal iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske so se predstavile dobre prakse iz CLLD projekta »Proč z invazivkami«, ki se je izvajal na območju občin zgornje Gorenjske ter nadaljevanje aktivnosti v občini Bled.

Po predstavitvah dobrih praks na Gorenjskem in Sloveniji je sledila razprava in izmenjava mnenj ter izkušenj na področju omejevanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Udeleženci posveta so poudarili pomembnost medsebojnega povezovanja tudi v prihodnje. S strani različnih akterjev na Gorenjskem – ZRSVN, OE Kranj, Mestne občine Kranj, Razvojne agencije Sora d.o.o. in ostalih – je prišla pobuda, da bi se več občin in akterjev na Gorenjskem med seboj povezalo in bi skupaj izvedli akcije očiščevanja invazivk na Gorenjskem! 

Po posvetu je sledil terenski ogled območja Kanjona reke Kokre v Kranju pod strokovnim vodstvom Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj.

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.