Kako pa vi zbirate odpadno olje?

10. februarja 2023
"
Ste vedeli, da 1 liter odpadnega jedilnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode in da lahko to preprečimo?
"

Odpadno jedilno olje je prepovedano mešati z drugimi odpadki, odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode.

Pravilno ravnanje z odpadnim jedilnim oljem

  1. Olje po končani uporabi ohladite in precedite v plastično ali stekleno posodo. Posodo hranite na temnem in hladnem mestu.
  2. Ko je zbirna posoda polna, jo odnesete v zbiralnik v odpadnega okolja, ki se nahajajo na sledečih lokacijah:

Večje količine odpadnega olja lahko oddate v Zbirnih centrih Draga ali Studeno.

Namenske posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja prejmete brezplačno na sedežu Komunale Škofja Loka, ob predhodni prijavi na e-račun Komunale Škofja Loka. Posode je možno tudi kupiti.

Odpadno jedilno olje lahko predelamo v biodizel – biološko gorivo, ki ne onesnažuje okolja. Iz 1 litra odpadnega jedilnega olja nastane 0,9 litra biodizla. Stranski produkt je glicerin. To je sestavina, ki se uporablja v farmacevtski industriji.

O pravilnem ravnanju z odpadnim oljem splošno javnost osveščamo tudi preko aktivnosti v sklopu projekta Zero Waste Škofjeloško – na poti do družbe brez odpadkov. V projekt so vključeni: Občini Škofja Loka in Železniki, Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o. in Društvo Ekologi brez meja. Občini Škofja Loka in Železniki sta leta 2021 sprejeli Zero Waste strategijo in se tako zavezali, da bosta zmanjšali negativen vpliv odpadkov in z viri ravnali gospodarno.

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. list RS 70/08) določa, da gospodinjstva odpadno jedilno olje zbirajo ločeno in odpeljejo na zbirne centre ali predajo v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov na terenu.

Vir: Komunala Škofja Loka

Foto: Komunala Škofja Loka

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.