Konferenca o prihodnosti Evrope

17. marca 2021
"
Ljudje morajo biti v samem osrčju vseh naših politik. Zato si želim, da bi vsi Evropejci in Evropejke dejavno prispevali h konferenci o prihodnosti Evrope in imeli vodilno vlogo pri določanju prednostnih nalog Evropske unije. Samo skupaj lahko zgradimo Unijo prihodnosti (predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen).  
"

Desetega marca so predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, António Costa v imenu predsedstva Sveta in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podpisali skupno izjavo o konferenci o prihodnosti Evrope.

Konferenca o prihodnosti Evrope je zamišljena kot sklop razprav z udeležbo državljanov, ki bo ljudem omogočila deljenje zamisli in sodelovanje pri oblikovanju skupne evropske prihodnosti. V skupni izjavi o konferenci so določeni obseg, struktura, cilji in načela konference. Platforma in dogodki konference bodo temeljiti na načelih vključenosti, odprtosti, preglednosti, spoštovanju zasebnosti in pravil o varstvu podatkov.

Cilj konference je povečati vlogo državljanov in državljank pri oblikovanju politik in ambicij EU ter ob tem izboljšati odpornost EU na krize, tako gospodarske kot zdravstvene. V skupni izjavi je naveden obsežen seznam potencialnih tem za konferenco, kot so zdravje, podnebne spremembe, socialna pravičnost, digitalna preobrazba, vloga EU v svetu, krepitev demokratičnih procesov.

Raziskava Eurobarometra o prihodnosti Evrope razkriva, da velika večina, več kot 90 %, Evropejcev zahteva, da se njihov glas bolj upošteva pri odločitvah v zvezi s prihodnostjo Evrope ter da kar tri četrtine Evropejcev meni, da bo konferenca o prihodnosti Evrope pozitivno vplivala na demokracijo v EU.

Vzpostavlja se spletna stran Konference o prihodnosti Evrope v 24 jezikih, na kateri bodo objavljeni vsi dogodki, ki bodo potekali v okviru konference.

Povzeto po:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_1025

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_1065

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_sl

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.