01. JUNIJ 2024 – OČISTIMO GORENJSKO INVAZIVK

Termin:
01. 06. 2024

Ura:
9.00

"
Vabljeni, da se pridružite akciji čiščenja invazivk. Veseli bomo vsakega para rok.
"

Invazivne tujerodne rastline s svojim agresivnim širjenjem povzročajo ogromno škodo v naravnem okolju. Zato smo se različni partnerji na osnovi lanskoletnega primera dobre prakse, ko je akcija povezala 8 gorenjskih občini, tudi letos odločili, da skupno akcijo Očistimo Gorenjsko invazivk ponovimo. Na akcijo vabimo vse zainteresirane posameznike ter različna društva.

Mestna občina Kranj, Očina Kranjska Gora, Občina Bled in Občina Žiri ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj, OŠ Šenčur, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Predoslje, Krajevna skupnost Kamnik Center, BC Naklo in Razvojna agencija Sora skupaj organiziramo delovno akcijo Očistimo Gorenjsko invazivk, ki bo namenjena odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območju omenjenih občin. Potekala bo v soboto, 1. junija 2024, z začetkom ob 9.00.

Na izbranih občinskih zemljiščih bodo organizatorji, šolarji, dijaki, taborniki in prostovoljci odstranjevali invazivne tujerodne vrste. Na terenu bodo prostovoljce pri prepoznavanju invazivnih tujerodnih rastlin usmerjali za to usposobljeni koordinatorji. V kratkem bodo tudi dokončno določili lokacije odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst, torej mesta, kjer bo akcija potekala.

Na območju Gorenjske je glede na podatke portala Invazivke.si trenutno zabeleženih približno 40 invazivnih tujerodnih vrst. Najpogostejše so žlezava nedotika, enoletna suholetnica, kanadska in orjaška zlata rozga ter japonski dresnik. V naravi se vedno pogosteje pojavljajo tudi nekatere druge, ki so »pobegnile« z vrtov in parkov, na primer metuljnik (davidova budleja), lovorikovec, severnoameriške nebine, navadna barvilnica, sirska svilnica in deljenolistna rudbekija. V naravi se razširijo po naravni poti s semeni, ki jih raznašajo veter, voda in ptice. Širijo se tudi s človeško pomočjo, kadar jih namesto v zbirni center ali na domači kompost nepravilno odlagamo v naravi.

Invazivne tujerodne rastline pogosto tvorijo goste sestoje, ki negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, saj izpodrivajo domorodne vrste in povzročajo gospodarsko škodo. Negativno lahko vplivajo tudi na človeško zdravje. Ko se invazivne tujerodne vrste v naravi ustalijo, se začno spontano širiti, pri čemer ima vsaka vrsta svojo strategijo. Pogosto pa pri tem poleg naravnih dejavnikov (veter, voda, prostoživeče živali ipd.) pomagamo tudi ljudje.

Z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst lahko učinkovito preprečimo ali omejimo njihovo širjenje ter s tem zmanjšamo negativne vplive.

Zavedati se moramo, da je odstranjevanje invazivk dolgotrajen proces, ki zahteva večletno delo, vztrajnost in natančnost. Z vztrajnostjo lahko vrsto na posamezni lokaciji tudi trajno odstranimo in damo novo priložnost domorodnim vrstam, da ponovno zasedejo svoje mesto v naravi.

Prijave: https://forms.gle/cgGXFiahD9WjvKjq5.

Za več podrobnosti o akciji (ure čiščenja, končne lokacije) spremljate občinsko spletno stran www.kranj.si, spletno stran Razvojne agencije Sora www.ra-sora.si in Zavoda za varstvo narave https://zrsvn-varstvonarave.si/aktualno/novice/.

O aktivnostih vas bomo sproti obveščali tudi prek objav na FB strani Razvojne agencije Sora.

Dodatne informacije: Andrej Štembergar Zupan andrej.stembergar-zupan@zrsvn.si

Informacije o odstranjevanju invazivnih rastlin v sodelujočih občinah in organizacijah bodo dostopne tudi na njihovih spletnih straneh.

 

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.