Postavili smo tri oznake visokih voda v občini Škofja Loka

25. aprila 2024
"
Občinam, ki svojo lokalno skupnost ozaveščajo o pomenu visokih voda, se je priključila tudi občina Škofja Loka.
"

Učitelji geografije na osnovni šoli Ivana Groharja so, v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor, za učence devetih razredov organizirali dan dejavnosti, v sklopu katerega so posebno pozornost namenili poplavni ogroženosti. Med drugim so si ogledali območje, ki so ga hudo prizadele lanskoletne avgustove poplave – sotočje Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki.

Na sotočju, natančneje na Domu lovcev in ribičev smo postavili tri oznake visokih voda. Dve prikazujeta najvišji nivo vode, ki so ga dosegle visoke vode Sore v lanskoletnih poplavah, 4. 8. 2023. Tretja oznaka je opomnik za poplave, ki so območje zajele 1. 11. 1990.

»Postavitev oznak visokih voda« je del akcije, ki jo Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije v sodelovanju z Agencijo za okolje izvaja že od leta 2014. Osnovni cilj akcije je ozaveščanje in izobraževanje najširše javnosti o visokih vodah kot periodičnem naravnem pojavu, na katerega moramo biti zaradi vpliva podnebnih sprememb še bolj pozorni.

Dogodka so se udeležili direktorica Občine Škofja Loka, mag. Špela Justin, poveljnik Civilne zaščite Občine Škofja Loka, Nikolaj Kržišnik ter ravnatelj Osnovne šole Ivana Groharja, Marko Primožič, z učitelji geografije in učenci devetih razredov.

Mag. Špela Justin, direktorica Občine Škofja Loka je predstavila posledice lanskoletnih avgustovskih poplav v občini ter ukrepe ob njihovi sanaciji.

Nikolaj Kržišnik, poveljnik Civilne zaščite Občine Škofja Loka je predstavil delovanje Civilne zaščite v času avgustovskih poplav.

Marko Primožič, ravnatelj Osnovne šole Ivana Groharja je poudaril …

Dr. Peter Frantar in Veronika Strmšek iz Agencije RS za okolje sta predstavila akcijo »Postavitev oznak visokih voda« in njen vidik sodelovanja z lokalno skupnostjo. Oznaka predstavlja viden opomnik v prostoru, ki je namenjen informiranju in ozaveščanju o moči vode tako lokalni skupnosti kot drugim obiskovalcem.

V Sloveniji je trenutno nameščenih že 70 oznak visokih voda, lokacije so prikazane na Atlasu okolja – razdelek Vode – razdelek Oznake visokih voda.

Gašper Kleč, v. d. direktorja Razvojne agencije Sora, je poudaril pomen ozaveščanja lokalnega prebivalstva o izrednih vremenskih dogodkih, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj pogosti in intenzivni, kar je tudi eden izmed ciljev projekta X-RISK-CC. V sklopu projekta, skupaj z Agencijo RS za okolje, proučujemo hudourniške poplave in suše v lokalnem okolju. Pri tem tesno sodelujemo z občinskimi poveljniki Civilne zaščite in drugimi ključnimi deležniki.

FOTO: Anita Pokorn Oman

Dogodek je organizirala Razvojna agencija Sora, v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, Zvedo geografov Slovenije in Osnovno šolo Ivana Groharja.

Ozaveščanja lokalne skupnosti o izrednih vremenskih dogodkih, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj pogosti in intenzivni, je tudi eden izmed ciljev projekta X-RISK-CC, ki je sofinanciran s strani EU v okviru programa Interreg Območje Alp.

Več o projektu si lahko preberete na spletni povezavi: https://www.ra-sora.si/projekt/x-risk-cc-prilagajanje-ekstremnim-vremenskim-dogodkom-in-z-njimi-povezanimi-kaskadnimi-ucinki/

 

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.