Predstavitev Zero waste strategije občin Škofja Loka in Železniki, 25.11.2021, Škofja Loka

26. novembra 2021
"
Predstavitev Zero waste strategije občin Škofja Loka in Železniki se je v četrtek, 25.11.2021, izvedla s strani Razvojne agencije Sora, Občine Škofja Loka, Občine Železniki, Komunale Škofja Loka in Ekologov brez meja. Strategija je do 9. decembra 2021 dana v javno obravnavo, dostop do strategije: https://bit.ly/3xwdGYX .
"

Škofja Loka, 25. november 2021 – Danes je v Sokolskem domu potekala predstavitev Zero waste strategije, v sklopu katere se občini Škofja Loka in Železniki pridružujeta mreži slovenskih zero waste občin, ki jo koordinirajo Ekologi brez meja. Občane občini pozivata k pregledu strategije in oddaji pripomb, za izboljšave. Dostop do strategije: https://bit.ly/3xwdGYX

Na predstavitvi, ki je potekala v času Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov,  so sodelujoči izpostavili pomen uvajanja koncepta zero waste v lokalno okolje in posebno pozornost namenili prioritetnim ukrepom, ki se bodo v prihajajočih letih pričeli izvajati za doseganje zastavljenih ciljev – manjše količine komunalnih odpadkov in večji delež ločeno zbranih odpadkov.

Med njimi bodo omejitev ali ukinitev uporabe izdelkov in embalaže za enkratno uporabo, tudi na prireditvah, širitev mreže javnih pitnikov in spodbujanje pitja vode iz pipe. Med drugim se bodo lotili zmanjševanja količin odpadne hrane, promocije lokalnih proizvodov in vzpostavitve centra ponovne uporabe.

“Konec je časov, ko smo mislili, da bo nekdo drug rešil probleme. Smo skupaj na tem planetu in prav je, da skupaj naredimo korake, da bo ta svet ostal lep še za nami,” je izpostavila predsednica Ekologov brez meja, Urša Zgojznik.

Tudi župan občine Škofja Loka, Tine Radinja, je pisno poudaril, da moramo združiti moči in skupaj izpeljati vse možne aktivnosti za okoljsko bolj vzdržen razvoj. ”Vedno znova moramo usmeriti naše aktivnosti k temu, da pri nas samih, naših občankah, občanih in organizacijah vzbudimo razmišljanje, kaj še lahko storimo, da bo svet jutri čistejši.”

Gašper Kleč, direktor Razvojne Agencije Sora je med drugim povedal, da vidi velik potencial, da Gorenjska postane zgled in dober primer ravnanja z odpadki in okoljsko ozaveščena regija, saj bo v mrežo zero waste vključenih že 10 občin na  Gorenjskem (Bled, Gorje, Radovljica, Škofja Loka in Železniki, Kranj, Naklo, Šenčur, Preddvor, Jezersko).

Medtem pa je župan občine Železniki, Anton Luznar poudaril, da so odpadki eden od perečih problemov današnjega sveta. Ravnanje z odpadki se je v zadnjih tridesetih letih bistveno izboljšalo. Vendar je še vedno veliko možnosti za izboljšave. Skupna količina odpadkov se povečuje skoraj tako hitro kot gospodarska rast, zato je nujno ukrepanje za zmanjševanje teh količin.

Veliko usklajevanja in upoštevanja zero waste pristopa pri izvajanju komunalnih dejavnosti je povzel direktor Komunale Škofja Loka, Primož Ržen: “Kot ključno za doseganje zastavljenih ciljev ocenjujemo sodelovanje vseh deležnikov, tako obeh občin, našega podjetja, javnih zavodov in nenazadnje naših prebivalcev, ki so ključni člen pri zmanjševanju količin in ločevanju odpadkov.” 

Na komunali so začeli s pilotnim zbiranjem papirja od vrat do vrat, v kratkem je načrtovano ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja, posodobili so abecednik odpadkov, posvečajo pa se tudi nadgradnji ozaveščanja o pravilnem ločevanju odpadkov.

Poleg ciljev in ukrepov strategija postavlja okvir za spremljanje izvajanja, spodbujanje sodelovanja in širšo prepoznavnost občin na njihovi poti izboljšav. S tem se občini pridružujeta tudi evropski mreži pod okriljem organizacije Zero Waste Europe, ki združuje že okrog 450 lokalnih skupnosti.

Dostop do strategije je omogočen na spletni strani občin Škofja Loka in Železniki, pripombe se zbirajo do 9. decembra na e-naslov: darja.baric@ra-sora.si s pripisom zero waste.

 

Več informacij:

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.