PROJEKT: od 01. 10. 2019 do 30. 06. 2022

ALPTREES – trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami

ALPTREES – A Transnacional Cooperation for Sustainable Use and Management of Non-native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine region / Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami na urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju programa Alp

V okviru projekta bomo skupaj s projektnimi partnerji razvili transnacionalna priporočila za upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami; izdelali bomo baze podatkov in modele/scenarije; pripravili bomo Akcijski načrt implementacije transnacionalnih Priporočil, ki se bo preveril in dopolnil na srečanjih/delavnicah s ključnimi deležniki v vključenih regijah. Oblikovali bomo Priročnik z dobrimi praksami za upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami in vzpostavili »Odprto mrežo znanja ALPTREES Hub« z javno bazo podatkov, povezano z Wikialps.eu.

V Sloveniji bomo na regijski ravni na Gorenjskem in širšem območju Mestne občine Maribor izvedli srečanja/delavnice s ključnimi deležniki razvojnih nacionalnih politik in deležniki, upravitelji in uporabniki gozdov in gozdnih površin. Izvedli bomo pilotne primere dobrih praks na izbranih pilotnih območjih, vključno z aktivnostmi ozaveščanja ciljnih skupin projekta. Dobre prakse ozaveščanja bosta partnerja projekta, Mestna občina Maribor in Razvojna agencija Sora, izvedla v sodelovanju s strokovnjaki in študenti srednjih in višjih lesnih šol.

ALPTREES – več informacij:

https://www.alpine-space.eu/projects/alptrees/en/home

FB ALPTREES: https://www.facebook.com/alptrees

ALPTREES home

ALPTREES YOUTUBE

"
Osnovni cilj projekta ALPTREES je razviti enotno transnacionalno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami na območju programa Alpe. ALPTREES Transnacionalna strategija bo osnovana na pilotnih primerih dobrih praks in vzpostavitve odprte mreže znanja partnerjev in ključnih deležnikov iz vključenih projektnih regij: Avstrije, Nemčije, Francije, Slovenije in Italije (država opazovalka: Švica).
"
Glavni namen operacije:

Osnovni cilj projekta ALPTREES je razviti enotno transnacionalno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami na območju programa Alpe. ALPTREES Transnacionalna strategija bo osnovana na pilotnih primerih dobrih praks in vzpostavitve odprte mreže znanja partnerjev in ključnih deležnikov iz vključenih projektnih regij: Avstrije, Nemčije, Francije, Slovenije in Italije (država opazovalka: Švica).

Finančna podpora operacije:

Vrednost projekta:

1.996 mio EUR, vrednost Razvojne agencije Sora d.o.o., partnerja projekta: 125.750,00 EUR (od tega EU sredstva 85 % in lastna sredstva 15 %, 18.862,50 EUR)

ALPTREES projekt je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg V-B Območje Alp iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rezultati operacije (2020–2023):

V okviru projekta bomo skupaj s projektnimi partnerji razvili transnacionalna priporočila za upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami; izdelali bomo baze podatkov in modele/scenarije; pripravili bomo Akcijski načrt implementacije transnacionalnih Priporočil, ki se bo preveril in dopolnil na srečanjih/delavnicah s ključnimi deležniki v vključenih regijah. Oblikovali bomo Priročnik z dobrimi praksami za upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami in vzpostavili bomo »Odprto mrežo znanja ALPTREES Hub« z javno bazo podatkov, povezano z Wikialps.eu.

Kontaktne osebe in delovni čas:

Darja Barič, Razvojna agencija Sora d.o.o., tel. št.: 04 50 60 224, darja.baric@ra-sora.si

Sodelujoče organizacije v projektu:

Vodilni partner projekta: Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Wien (AT)

Projektni partnerji: Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee (AT), Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse (AT), Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (D), Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, Groupement de Grenoble (FR), Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (FR), Gozdarski inštitut Slovenije (SI), Mestna občina Maribor (SI), Razvojna agencija Sora d.o.o. (SI), LAMORO Development Agency (IT), Fondazione Edmund Mach (IT), Comune di Trento (IT).

Aktualno na projektu

»Digitalna ALPTREES mednarodna konferenca« 25 februar Dogodek

»Digitalna ALPTREES mednarodna konferenca«

Toplo vabljeni na digitalno ALPTREES mednarodno konferenco »Trajnostna raba in upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, semi-urbanih in gozdnih ekosistemih alpskega prostora«, ki bo potekala preko ZOOM spletne platforme.

ALPTREES Nacionalna delavnica z deležniki in predstavniki v Sloveniji 30 September Dogodek

ALPTREES Nacionalna delavnica z deležniki in predstavniki v Sloveniji

Konec septembra 2020 je Razvojna agencija Sora d.o.o. v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in partnerjema ALPTREES projekta – Gozdarskim inštitutom Slovenije in Mestno občino Maribor – v Škofji Loki organizirala ALPTREES Nacionalno delavnico z deležniki in predstavniki v Sloveniji.

1. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah 25 november Dogodek

1. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah

Razvojna agencija Sora d.o.o. je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in Gozdarskim inštitutom Slovenije, partnerjem projekta ALPTREES, izvedla preko spleta 1. Gorenjsko regijsko delavnico o tujerodnih drevesnih vrstah dne, 25.11.2020.

ALPTREES 2. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah 13 maj Dogodek

ALPTREES 2. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah

ALPTREES 2. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah – Upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami - 13.05.2021.

Izvedena ALPTREES 2. Gorenjska regijska delavnica o upravljanju tujerodnih drevesnih vrst Novica

Izvedena ALPTREES 2. Gorenjska regijska delavnica o upravljanju tujerodnih drevesnih vrst

Na regijski delavnici so se predstavile dobre prakse upravljanja s tujerodnimi drevesnimi vrstami v gozdovih in urbanem okolju. Z nami so podelili svoje izkušnje iz Ministrstva za okolje in prostor, Mestne občine Kranj, Mestne občine Maribor, Triglavskega narodnega parka, strokovnjaki iz Gozdarskega inštituta Sloveniji, Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave ter lastniki gozdov.

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.