PROJEKT: od 01. 07. 2023 do 31. 12. 2024

Čisto Škofjeloško

Potrošništvo in življenjske navade sodobne družbe niso usmerjene v zmanjševanje odpadkov oz. primernejše ravnanje z njimi, zato bomo v sodelovanju z akterji, ki se na Škofjeloškem soočajo s to tematiko, skozi aktivnosti projekta ozaveščali o problematiki količine odpadkov ter spodbujali ločevanje, pravilno ravnanje z odpadki, reciklažo ter njihovo ponovno uporabo.

Osredotočili se bomo na odpadno jedilno olje, ki prepogosto konča v odtokih in na kompostih, a na tak način odvržen liter olja onesnaži do milijon litrov pitne vode. Postavili bomo 6 dodatnih zbiralnikov odpadnega jedilnega olja s senzorji in s tem razširili mrežo zbiralnikov odpadnega olja na podeželju oz. povečali količine zbranega odpadnega olja, obenem pa v okviru zero waste usmeritev v občinah Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka z nakupom kozarčkov za večkratno uporabo zmanjšali količino odpadne embalaže na prireditvah.

Izvajali bomo tudi postopke za vključitev občine Gorenja vas – Poljane v mrežo zero waste občin, ki trenutno povezuje 16 slovenskih občin.

Aktivnosti projekta

(1. faza poteka od 1. 7. 2023 do 31. 1. 2024 in 2. faza od 1. 2. 2024 do 31. 12. 2024):

 

Cilji operacije:
 • Večja ozaveščenost prebivalcev LAS loškega pogorja glede varovanja okolja, ohranjanja narave, zbiranja, reciklaže ter ponovne uporabe odpadkov;
 • Izvedba aktivnosti za postopno vključevanje dodatne občine na območju LAS – občine Gorenja vas – Poljane v mrežo zero – waste občin s pomočjo zero – waste strategije;
 • Z nakupom povratne embalaže (ekozarčki), ki bo na voljo organizatorjem prireditev, spodbuditi prireditve z manj odpadki;
 • Postaviti zbiralnice odpadnega jedilnega olja tudi na podeželju.
Rezultati:
 • Nov izveden ukrep na področju varovanja narave;
 • Večja ozaveščenost prebivalcev glede varovanja okolja, ohranjanja narave, ponovne uporabe in zmanjševanja odpadkov;
 • Izboljšano ravnanje s komunalnimi vodami oziroma zmanjševanje potencialne onesnaženosti komunalnih voda;
 • Spodbujanje ponovne uporabe;
 • Spodbujanje inovativnosti;
 • Postavitev 6 posod za zbiranje odpadnega olja;
 • Nakup kozarčkov za večkratno uporabo za prireditelje z vzpostavljenim sistemom izposoje
 • Aktivnosti za vzpostavitev zero waste strategije občine Gorenja vas – Poljane;
 • Organizacija prireditev z manj odpadki na območju občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.
Finančna podpora operacije:

Celotna vrednost projekta: 69.835,39 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 52.126,04 EUR

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora, LAS loškega pogorja.

Kontaktne osebe:
Sodelujoči partnerji:
 • LAS loškega pogorja
 • Zavod za kulturo in turizem Poljanska dolina
 • Komunala Škofja Loka

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.