PROJEKT: od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2023

Crngrob naokrog

           Naslovnica: Kopija freske sv. Nedelje iz Crngroba. Vir: Fototeka Loškega muzeja Škofja Loka.

Z razvojem novih ustvarjalnih, koncertnih, izobraževalnih ter strokovnih vsebin v cerkvah na Loškem želimo popularizirati sakralno dediščino, seznaniti zainteresirano javnost o pomenu in vrednotah kulturne dediščine ter približati glasbo, likovno umetnost, zgodovino in etnologijo osnovno–, srednješolcem, študentom ter drugi zainteresirani javnosti na izkustven način in obenem obstoječi tematski poti, ki zajemata ogled omenjenih cerkva, nadgraditi oz. osvežiti z aktualno ponudbo in jih bolj tržno usmeriti. S strokovno usposobljenimi vodiči, vzpostavljenim sistemom javnega vodstva, izvedbo razstav predmetov v njihovem izvornem okolju, z investicijskimi vlaganji, opredeljenim načinom skrbništva nad cerkvami in njihovimi vsebinami ter seveda promocijsko in trženjsko podporo destinacijo Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino predstaviti kot avtentično in umetniško doživetje naravne in kulturne dediščine.

"
Otroke, mladostnike in splošno javnost bodo nove vsebine in dogodki spodbudili k cenjenju in spoštovanju vrednot prostora, dediščine in umetniškega ustvarjanja. V okviru projekta bomo v cerkvah in drugih sakralnih objektih oblikovali, nadgradili in izpeljali nove vsebine, programe in dogodke, ki bodo med drugim vključevali vodene oglede, razstavo predmetov v njihovem izvornem okolju, koncerte in tematske poti.
"

Povzetek projekta:

Cerkve in drugi sakralni objekti na Škofjeloškem predstavljajo bogato in nenadomestljivo kulturno dediščino, ki jo je potrebno ohraniti, z dodatnimi koncertnimi, turistično – izobraževalnimi in etnološkimi vsebinami pa lahko doprinesejo k turistični prepoznavnosti krajev. Otroke, mladostnike in splošno javnost bodo nove vsebine in dogodki spodbudili k cenjenju in spoštovanju vrednot prostora, dediščine in umetniškega ustvarjanja. V okviru projekta bomo v cerkvah in drugih sakralnih objektih oblikovali, nadgradili in izpeljali nove vsebine, programe in dogodke, ki bodo med drugim vključevali vodene oglede, razstavo predmetov v njihovem izvornem okolju, koncerte in tematske poti. Sakralna dediščina in umetnost bosta tako postala dostopnejša tako turistom kot lokalnemu prebivalstvu. Hkrati bomo z vključitvijo lokalnega prebivalstva ter župnije cerkvi v Crngrobu določili stalno dežurstvo oz. skrbnika ter opredelili način trženja novih vsebin.

Kar daje znotraj projekta izvedenim ustvarjalnim in koncertnim vsebinam med primerljivimi dogodki prepoznavnost, je avtentičnost koncertnih prostorov in njihove umetnostno – zgodovinske, akustične in duhovne danosti ter s tem povezana ustrezna izbira glasbenih programov. Zaradi te prepoznavnosti pričakujemo tudi večje zavedanje o pomenu in vrednotah kulturne dediščine v lokalni in širši skupnosti, s poudarkom na romarski cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki velja za eno izmed najlepših gotskih cerkva na Slovenskem. V crnogrobski cerkvi bo izvedenih več koncertov, razstava predmetov, strokovna vodstva ter izdana strokovna publikacija, z željo, da neliturgične vsebine zvenijo tudi v ostalih, bolj atraktivnih cerkvah na škofjeloškem območju, bodo 3 koncerti izvedeni tudi v cerkvi Sv. Ane na Ledinici, cerkvi Sv. Antona v Železnikih ter cerkvi Marijinega vnebovzetja na Gori (Malenski Vrh). Z investicijama v cerkev v Crngrobu (tehnično varovanje, ureditev okolice) bomo ne samo varovali kulturno in naravno dediščino temveč podprli stalno vlaganje v infrastrukturo s strani župnije.

Vsebina projekta nadaljuje aktivnosti za ohranjanje oz. varovanje kulturne dediščine ter popularizacijo umetnosti z vključevanjem različnih ustvarjalcev, tudi iz lokalnega okolja, kar smo v preteklosti v okviru že izpeljanih ali tekočih projektov že poudarjali.

Aktivnosti 1. faza (april 2021 – junij 2022):

1. VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA

2. RAZVOJ IN IZVEDBA NOVIH VSEBIN, KI SE BODO DOGAJALE V CERKVAH (maj, junij 2022)

3. PREDSTAVITVE IN TRŽENJE NOVIH VSEBIN

Promocijski materiali

Trženje novih vsebin

4. PRIPRAVA STROKOVNE PUBLIKACIJE O CERKVI V CRNGROBU

5. IZVEDBA NALOŽB NA CERKVAH IN NAKUP OPREME (februar – april 2022)

6. PROMOCIJA PROJEKTA

Aktivnosti 2. faza (junij 2022 – marec 2023):

7. VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA

8. RAZVOJ IN IZVEDBA NOVIH VSEBIN, KI SE BODO DOGAJALE V CERKVAH

9. NADGRADNJA OBSTOJEČIH TEMATSKIH OZ. POHODNIŠKIH POTI

10. PREDSTAVITVE IN TRŽENJE NOVIH VSEBIN

Trženje novih vsebin

11. PROMOCIJA PROJEKTA

Glavni namen operacije:

Z razvojem novih ustvarjalnih, koncertnih, izobraževalnih ter strokovnih vsebin v cerkvah na Loškem popularizirati sakralno dediščino, seznaniti zainteresirano javnost o pomenu in vrednotah kulturne dediščine ter približati glasbo, likovno umetnost, zgodovino in etnologijo osnovno–, srednješolcem, študentom ter drugi zainteresirani javnosti na izkustven način in obenem obstoječi tematski poti, ki zajemata ogled omenjenih cerkva, nadgraditi oz. osvežiti z aktualno ponudbo in jih bolj tržno usmeriti. S strokovno usposobljenimi vodiči, vzpostavljenim sistemom javnega vodstva, izvedbo razstav predmetov v njihovem izvornem okolju, z investicijskimi vlaganji, opredeljenim načinom skrbništva nad cerkvami in njihovimi vsebinami ter seveda promocijsko in trženjsko podporo destinacijo Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino predstaviti kot avtentično in umetniško doživetje naravne in kulturne dediščine.

Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta: 90.192,38 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 71.623,29 €

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

Rezultati operacije:
  • Cerkve z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino bodo svojo osnovno liturgično vlogo obogatile z glasbeno – izobraževalnimi ter strokovnimi vsebinami za strokovno in laično javnost ter z razstavo predmetov v njihovem izvornem okolju
  • Oblikovane izobraževalne vsebine bodo učencem, dijakom, študentom glasbenega pouka in umetnosti ter drugi zainteresirani javnosti podane na izkustven, avtentičen način
  • Tematska pot Pot v Crngrob predstavljena v digitalni aplikaciji
  • Turistična ponudba Škofjeloškega bo obogatena z vsebinami v sakralnih objektih, ki so kulturna dediščina, v avtentični podobi s poudarkom na umetnostno zgodovinskih, akustičnih in duhovnih danostih, lahko tudi prvovrstno doživetje tudi za neizkušenega, umetnostno neizobraženega poslušalca ali obiskovalca
  • Popularizacija bogate sakralne dediščine Škofjeloškega z investicijo v crnogrobsko cerkev in njeno zunanjost
  • Urejen sistem strokovnih vodstev po sakralnih objektih, urejeno skrbništvo in pripravljen načrt trženja novih vsebin s promocijsko podporo
Kontakti:

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.