PROJEKT: od 01. 03. 2020 do 31. 12. 2020

Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v vodilni turistični destinaciji Škofja Loka (Poljanska in Selška dolina) in Idrija v letih 2020 in 2021

V okviru operacije bosta kot skupaj kot vodilna destinacija ponovno sodelovali Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Destinaciji bosta v okviru predvidenih aktivnosti operacije nadgradili in posodobili obstoječo turistično ponudbo in posledično dvignili konkurenčnost slovenskega turizma, tako na ravni vodilne destinacije Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija, kot tudi na državni ravni. Učinki operacije bodo pozitivno vplivali na kvaliteto turističnih produktov, kar bo po pričakovanjih dvignilo število nočitev in pripomoglo tudi k trajnostnem razvoju turizma v vodilni destinaciji Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Eden izmed zadanih ciljev je tudi digitalno inoviranje, po našem mnenju najbolj pomembnih enot nepremične kulturne dediščine na območju vodilne destinacije. Le te bomo z različnimi metodami zajema pretvorili v digitalne 3D modele, ki jih bomo kasneje na različne načine vključili v turistično ponudbe destinacije. Prav tako bodo v okviru projekta izvedena usposabljanja za zaposlene v turizmu in gostinstvu, preko katerih jih želimo seznaniti z najnovejšimi smernicami v zagotavljanju kakovostne ponudbe in oblikovanju novih, trajnostnih turističnih in inovativnih ponudb/paketov.

V okviru operacije bosta kot skupaj kot vodilna destinacija ponovno sodelovali Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Destinaciji bosta v okviru predvidenih aktivnosti operacije nadgradili in posodobili obstoječo turistično ponudbo in posledično dvignili konkurenčnost slovenskega turizma, tako na ravni vodilne destinacije Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija, kot tudi na državni ravni. Učinki operacije bodo pozitivno vplivali na kvaliteto turističnih produktov, kar bo po pričakovanjih dvignilo število nočitev in pripomoglo tudi k trajnostnem razvoju turizma v vodilni destinaciji Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Eden izmed zadanih ciljev je tudi digitalno inoviranje, po našem mnenju najbolj pomembnih enot nepremične kulturne dediščine na območju vodilne destinacije. Le te bomo z različnimi metodami zajema pretvorili v digitalne 3D modele, ki jih bomo kasneje na različne načine vključili v turistično ponudbe destinacije. Prav tako bodo v okviru projekta izvedena usposabljanja za zaposlene v turizmu in gostinstvu, preko katerih jih želimo seznaniti z najnovejšimi smernicami v zagotavljanju kakovostne ponudbe in oblikovanju novih, trajnostnih turističnih in inovativnih ponudb/paketov.

 

Destinacija Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino se bo osredotočila na:

-oblikovanje novega 5-zvezdničnega turističnega doživetja (Treasure Trip) v skladu s smernicami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki ga bomo prijavili na razpis STO za 5-zvezdična doživetja.

– digitalno inoviranje dveh (2) objektov kulturne dediščine, ki se smiselno povezujeta tudi v novo 5- zvezdično doživetje. S tem želimo dvigniti kakovost turistične ponudbe v destinaciji ter prispevati k ustvarjanju mreže unikatnih turističnih doživetij v Sloveniji. Pri aktivnostih in sami izvedbi bomo sodelovali z Loškim muzejem ter Občino Gorenja vas – Poljane, kot upravljalci omenjenih objektov nepremične kulturne dediščine, ki bodo del digitalnega inoviranja.

– izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma v smislu izvedbe strokovnih usposabljanj, z namenom dviga kakovosti storitev za gosta ter krepitve njegovega zadovoljstva ob obisku destinacije. To bomo dosegli z izvedbo štirih (4) usposabljanj: »Izboljšanje kakovosti ponudbe in kakovostno izvajanje storitev v turizmu«, »Identificiranje turistične ponudbe na destinaciji in njeno povezovanje v inovativne turistične produkte«, »Komuniciranje s turisti ter profesionalizacija medsebojne komunikacije« in »Skrb za naravno okolje v destinaciji in vključevanje le – tega v turistično ponudbo«.

 

V okviru operacije bomo na destinaciji Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino v izobraževanja vključevali tako velike, kot male turistične ponudnike, strmeli k oblikovanju turističnih produktov visoke dodane vrednosti, jih digitalno in doživljajsko nadgradili ter gostom bogato dediščino območja, z močnim zgodovinskim pečatom, približali na inovativen in na sodobno interpretiran način.

Destinacija Idrija se bo v okviru operacije osredotočila na:

– digitalno inoviranje 2  objektov oz. delov objektov kulturne dediščine z namenom oblikovanja novih turističnih produktov, ki bodo obogatili turistično ponudbo destinacije in dvignili njeno konkurenčnost. Operacija bo spodbudila uporabo sodobnih tehnologij v turizmu v destinaciji za predstavljanje tehnične dediščine živega srebra. V same aktivnosti se bodo vključevali najpomembnejši turistični ponudniki in upravljalci objektov kulturne dediščine – Mestni muzej Idrija in Center za upravljanje z dediščino živega srebra (CudHg). Z vsakim bomo izbrali po en objekt, ki bo predmet digitalizacije iz ožjega nabora, ki je predstavljen v nadaljevanju vloge.

– izboljševanje ravni usposobljenosti zaposlenih v turizmu z naslavljanjem teme izboljševanja kakovosti turistične storitve in možnosti prihodnjega razvoja turistične ponudbe lokalnih ponudnikov v destinaciji. V okviru operacije bomo stremeli k opolnomočenju zaposlenih in vodilnih v turizmu za inovativen razvoj turistične dejavnosti.

– oblikovanje novega 5-zvezdničnega turističnega doživetja s povezovanjem tradicije in sodobnih tehnologij v skladu s smernicami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in Strategije razvoja turizma občine Idrija 2019-2023, ki ga bomo prijavili na razpis STO za 5-zvezdična doživetja.

 

V okviru operacije bomo v vodilni destinaciji stremeli k razvoju turistične ponudbe v sodelovanju z velikimi in malimi turističnimi ponudniki. Vse aktivnosti bodo usmerjene v oblikovanje turističnih produktov visoke dodane vrednosti in izboljševanje možnosti za razvoj takšnih produktov v prihodnosti. Sledili bomo dvema pomembnima trendoma v globalnem turizmu – trajnostnemu turizmu in krepitvi digitalnih tehnologij v turizmu. Z razvojem novih turističnih produktov bomo obiskovalcem poleg številnih analognih izkušenj in doživetij lahko ponudili tudi alternativo digitalnih izkušenj in doživetij, ki jih v destinaciji ni. V okviru operacije bomo kulturno dediščino povezali z naravno, ter doživetja nadgradili z digitalnimi prikazi. S kombinacijo doživljanja v naravi, pristne tradicionalne gastronomske ponudbe in digitalnih doživetij bomo sledili viziji Idrije kot butične zakladnice dediščine svetovnih razsežnosti, ki zna povezati izročilo prejšnjih rodov z novo ustvarjalnostjo.

 

 

"
  • 3D modeliranje in digitalizacija enot nepremične kulturne dediščine
  • 5* doživetje Treasure trip
  • Izobraževanja za zaposlene v turizmu in gostinstvu
"
Glavni namen operacije:

V okviru operacije bosta kot skupaj kot vodilna destinacija ponovno sodelovali Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Destinaciji bosta v okviru predvidenih aktivnosti operacije nadgradili in posodobili obstoječo turistično ponudbo in posledično dvignili konkurenčnost slovenskega turizma, tako na ravni vodilne destinacije Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija, kot tudi na državni ravni. Učinki operacije bodo pozitivno vplivali na kvaliteto turističnih produktov, kar bo po pričakovanjih dvignilo število nočitev in pripomoglo tudi k trajnostnem razvoju turizma v vodilni destinaciji Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Eden izmed zadanih ciljev je tudi digitalno inoviranje, po našem mnenju najbolj pomembnih enot nepremične kulturne dediščine na območju vodilne destinacije. Le te bomo z različnimi metodami zajema pretvorili v digitalne 3D modele, ki jih bomo kasneje na različne načine vključili v turistično ponudbe destinacije. Prav tako bodo v okviru projekta izvedena usposabljanja za zaposlene v turizmu in gostinstvu, preko katerih jih želimo seznaniti z najnovejšimi smernicami v zagotavljanju kakovostne ponudbe in oblikovanju novih, trajnostnih turističnih in inovativnih ponudb/paketov.

Finančna podpora operacije:

vrednost upravičenih stroškov je 167.594,70 (v EUR brez DDV). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 117.316,29 (v EUR).

Rezultati operacije (2020-2023):

oblikovanje novega 5-zvezdničnega turističnega doživetja (Treasure Trip). Digitalno inoviranje dveh objektov kulturne dediščine in izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma.

Kontaktne osebe in delovni čas:

Andreja Križnar, 04 517 06 02, andreja.kriznar@visitskofjaloka.si, 8.00 – 16.00

Sodelujoče organizacije v projektu:

Zavod za turizem Idrija

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.