PROJEKT: od 01. 11. 2022 do 31. 10. 2025

ECOLE

Mreža eko-industrijskih con za spodbujanje pametnega in krožnega gospodarstva v alpskih regijah

"
Glavni cilj projekta ECOLE je spodbujati prehod na krožno gospodarstvo in učinkovito rabo virov.
"

Namen projekta ECOLE je pospešiti prehod na bolj krožno gospodarstvo in učinkovitejšo rabo virov v industrijskih conah/parkih alpskih regijah. V sklopu projekta bo vzpostavljen integriran model za eko-industrijske cone, ki bo načela krožnega gospodarstva uveljavil, ne samo v proizvodni verigi produkta, ampak tudi v podpornih funkcijah. Rezultati projekta bodo prispevali k večji trajnostnosti in konkurenčnosti industrijskih con/parkov alpskega prostora na mednarodnem trgu in s tem boljši odpornosti na krize in bolj lokalnemu značaju. Model sistemsko mislečih skupnosti bodo vzpostavljeni v petih državah – Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji in Franciji. Omenjene države bodo v desetih lokalnih industrijskih območjih oblikovale akcijske načrte za vključitev principov krožnega gospodarstva.

Projekt ECOLE se izvaja v okviru programa Interreg Območje Alp, kot del prioritete: Ogljično nevtralna alpska regija in občutljivo ravnanje z viri.

ECOLE – več informacij:

Glavne projektne aktivnosti:
 • vzpostavitev pristopov krožnega gospodarstva za eko-industrijske cone,
 • preverjanje načel krožnega gospodarstva v praksi znotraj eko-industrijskih con,
 • pospeševanje prehoda v smeri eko-industrijskih con.
Ključni rezultati projekta:
 • smernice za krožno gospodarstvo v eko-industrijskih conah alpskih regijah: Poročilo pilotnih ukrepov,
 • »model sistemsko mislečih skupnosti« za integracijo krožnega gospodarstva v industrijskih conah,
 • skupno razvite rešitve, politike in strategije, namenjene deležnikom v industriji, ki bodo pospešile prehod alpskih industrij na krožno gospodarstvo.
Ciljne skupine:
 • majhna in srednja podjetja,
 • podporne organizacije podjetij,
 • sektorske agencije (energetske, okoljevarstvene, razvojne agencije…),
 • univerze in raziskovalni centri,
 • industrijski parki in cone,
 • predstavniki lokalnih skupnosti občin,
 • lokalni, regionalni in nacionalni odločevalci,
 • splošna javnost.
Finančna podpora operacije:

Skupna vrednost projekta: 2.591.200,00 EUR

Celotna vrednost za Razvojno agencijo Sora d. o. o.: 180.000,00 EUR (delež sofinanciranja 75 % – 135.000,00 EUR)

Projekt ECOLE je sofinanciran s strani EU v okviru programa Interreg Območje Alp.

Kontaktne osebe:

Vir fotografij: Pexels, United nations Industrial Development Organization, Petrol

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.