PROJEKT: od 01. 01. 2023 do 31. 10. 2023

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (prvi sklop)

Glavni namen operacije:

namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:
 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.
Finančna podpora operacije:

projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (prvi sklop).

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Cilj operacije

cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan:
– kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«,
– specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa so:
– povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
– povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
– prispevanje k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Rezultati operacije:
 • posredovanje informacij agenciji: 4,
 • redno informiranje ciljnih javnosti: 4,
 • strokovni članki – SPOT svetovanje: 15,
 • dogodki SPOT svetovanje: 43,
 • osnovno SPOT svetovanje za MSP: 872,
 • osnovno SPOT svetovanje za potencialne podjetnike: 463,
 • usposabljanja – SPOT svetovanje: 5,
 • strokovni članki – podjetniški mentor: 2,
 • usposabljanja – podjetniški inkubatorji: 5,
 • podjetniško mentoriranje za MSP: 12,
 • podjetniško mentoriranje za potencialne podjetnike: 10,
 • usmerjanje in pomoč pri prototipiranju: 72,
 • usposabljanje za dvig kompetenc izbranih regijskih oz. nacionalnih konzorcijev: 40,
 • koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija: 40,
 • druge aktivnosti: 172.

Vsak konzorcijski partner, ki v konzorciju izvaja aktivnosti in storitve SPOT svetovanja z lastnimi viri zagotavlja na svojem sedežu tudi referenta/-e SPOT Registracija za najmanj ½ delovnega časa na operacijo razporejenega/-ih SPOT svetovalca/-ev.

Kontaktne osebe in delovni čas:
 • Kontaktna oseba s strani partnerja na projektu – Razvojne agencije Sora d.o.o.: Jana Šifrar, SPOT svetovalka,
 • Tel. št.: 04 50 60 220,
 • E-pošta: jana.sifrar@ra-sora.si.

Delovni čas:

 • ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter
 • v sredo od 13.00 do 17.00 ure.

V četrtek ni uradnih ur.

Kje nas najdete: Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj, Poštna ulica 4 ali po predhodnem dogovoru tudi na sedežu partnerjev projekta.

Pomembne povezave: www.eu-skladi.si  (EKP v Sloveniji)

Vse storitve projekta so za uporabnike brezplačne.

Sodelujoče organizacije v projektu:
 • Razvojna agencija Sora d.o.o.,
 • BSC, d.o.o., Kranj,
 • Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR,
 • OOZ Škofja Loka,
 • OOZ Kranj,
 • Evropski sklad za regionalni razvoj,
 • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
 • SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.