PROJEKT: od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2024

JeloviZA – ANG

JeloviZA - Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve.

Območje Jelovice predstavlja pomembno območje ohranjene narave v Sloveniji in predstavlja dragocene habitate na Območju Natura 2000 (9 varovanih vrst ptic, ilirski bukovi gozdovi, gorska travišča, metulji, naravna rezervata Barje Ledine in Za Blatom in druge naravne danosti (jame, brezna, vrtače, drugi kraški pojavi). Žal pa so območje zaradi posledic podnebnih sprememb v zadnjih 10-ih letih prizadele številne naravne ujme (vetrolom, snegolom, žledolom), ki so ustvarile pogoje za namnožitev podlubnikov in s tem še povečale ranljivost tega območja.

Izhodišča projekta so bila oblikovana marca 2021, ko se je na posvetu zbralo kar 22 predstavnikov iz strokovne in javne sfere (župani občin, predstavniki Zavoda za turizem, Zavoda za gozdove, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, CIPRA, razvojne agencije in ostali). Strinjali smo se, da je potreben celovit pristop k prihodnjem razvoju območja Jelovice in da je potrebno zanj postopati odgovorno, preudarno, daljnovidno in trajnostno.

Jelovica leži na območju petih občin (Železniki, Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj) in je tudi sicer območje, v katerem so na enem mestu združeni številni deležniki, zato je toliko pomembnejše, da želimo s projektom s participativnim pristopom sooblikovati Model upravljanja območja Jelovice in bomo v ta namen popisali vse štiri (4) tipe ekosistemskih storitev.

 

"
Glavni cilj projekta je omogočiti participativno pripravo Modela upravljanja Jelovice s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem ter s tem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice.
"

Glavne projektne aktivnosti:

Ključni rezultati projekta:

Z dosego ključnih rezultatov projekta bomo bistveno prispevali k rezultatu programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« in zasledovali neposreden učinek boljše usposobljenosti deležnikov za upravljanje ekosistemov.

Ciljne skupine projekta so:

Povezava do spletne strani nosilca programa: https://www.norwaygrants.si/

Finančna podpora operacije:

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.143.298,04 EUR.

 

Kontaktna oseba:
Projektni partnerji:
  • Vodilni partner: CIPRA Slovenija
  • Zavod za varstvo narave (OE Kranj)
  • Zavod za gozdove (OE Bled)
  • Razvojna agencija Sora d.o.o.
  • Občina Železniki
  • Cipra International

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Finančnega mehanizma EGP. Za vsebino spletne strani je odgovorna izključno Razvojna agencija Sora d.o.o. in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.