PROJEKT: od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2024

JeloviZA

JeloviZA - Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve.

"
Glavni cilj projekta je omogočiti participativno pripravo Modela upravljanja Jelovice in s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice.
"

Glavne projektne aktivnosti:

O projektu:

Območje Jelovice predstavlja pomembno območje ohranjene narave v Sloveniji in predstavlja dragocene habitate na Območju Natura 2000 (9 varovanih vrst ptic, ilirski bukovi gozdovi, gorska travišča, metulji, naravna rezervata Barje Ledine in Za Blatom in druge naravne danosti (jame, brezna, vrtače, drugi kraški pojavi).

 V zadnjih desetih letih so Jelovico prizadele številne naravne ujme (vetrolom, snegolom, žledolom), ki so ustvarile pogoje za namnožitev podlubnikov in s tem pokazale ranljivost tega območja.

Ključno izhodišče projekta JeloviZA je prispevati k zmanjšanju ranljivosti območja glede na posledice podnebnih sprememb, pravočasno nasloviti spremljajoče izzive prilagajanja nanje ter ga tako ohraniti za naše potomce.

Območje Jelovice se sooča z interesi različnih deležnikov, zato je toliko pomembnejše, da njihova znanja, izkušnje in pričakovanja združimo v Modelu upravljanja območja Jelovice.

Partnerji projekta JeloviZA, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo AlpZavod RS za varstvo naraveZavod za gozdove SlovenijeRazvojna agencija SoraObčina Železniki in CIPRA International, želimo namreč v sodelovanju z deležniki na območju doseči vključujoč Model upravljanja, ki bo zastavljen premišljeno, ZA naravo, za Jelovico ter za ljudi, ki živijo na tem območju.

 Izhodišča projekta so bila oblikovana marca 2021, ko se je na posvetu zbralo kar 22 predstavnikov iz strokovne in javne sfere (župani občin, predstavniki Zavoda za turizem, Zavoda za gozdove, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, CIPRA, razvojne agencije in ostali). Strinjali smo se, da je potreben celovit pristop k prihodnjem razvoju območja Jelovice in da je potrebno zanj postopati odgovorno, preudarno, daljnovidno in trajnostno.

Izvedene aktivnosti na projektu:

V okviru projekta smo do sedaj izvedli že številne aktivnosti:
Razvojna agencija Sora je konec maja in začetek junija v sodelovanju z ostalimi partnerji organizirala šest predstavitev projekta v lokalnih skupnostih v vseh petih občinah Jelovice. Potekale so v Besnici, Kamni Gorici, Bohinjski Bistrici, na Bledu in v Železnikih. Odzivi udeležencev na predstavitvah so bili raznovrstni in zelo pomembni za prve uvide glede upravljanja območja. Skupni imenovalec vseh srečanj je bil, da si prebivalci želijo, da se vzpostavijo temelji za upravljanje območja Jelovice, prav tako pa želijo biti pri tem aktivni, kar je vzpodbudno.

Na Zavodu za gozdove Slovenije poteka analiza stanja gozda, prav tako pa so že izbrali ploskve za sadnjo dreves na območjih po ujmah, kjer so nastale večje poseke. Projekt JeloviZA so predstavili na OE Kranj in Bled, prav tako pa Zavod za gozdove Slovenije pri izvajanju aktivnosti tesno sodeluje s partnerjem na projektu Zavodom za varstvo narave.

V okviru projekta bomo prispevali k obnovi ogolelih površin  gozda s sadnjo podnebno odpornejših, za to rastišče primernih drevesnih vrst. Sadnja bo potekala spomladi 2023, na 10 ha poškodovanih površin, v skladu z gozdno gospodarskimi načrti in soglasji lastnikov zemljišč.  10 ha površin bo vključenih v spremljanje naravnega pomlajevanja. Z varstvom habitatnih dreves pa bomo prispevali k ohranjanju kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000.

Zavod RS za varstvo narave je aktiven pri pridobivanju vhodnih podatkov glede prisotnosti ključnih živalskih vrst v prostoru in obremenitvi območja Jelovice.

Na Jelovici so izpeljali dve ročni štetji prometa na šestih križiščih. Štetje je potekalo ob koncu tedna v avgustu in nato ponovno v septembru.

Prav tako so na Jelovici že nameščeni avtomatski števci za štetje prometa, ki delujejo 24 ur na dan in so vidni obiskovalcem Jelovice. Zaradi tega so prometni števci opremljeni tudi s kontaktnimi informacijami Zavoda RS za varstvo narave in Gozdarskega inštituta Slovenije. Če koga karkoli zanima, je dobrodošel, da pokliče. Nameščeni pa so bili tudi števci za štetje obiskovalcev, ki pa jih ne boste opazili. Pridobljeni podatki in rezultati bodo v veliko pomoč pri ugotavljanju glavnih prometnih koridorjev in oceni obremenjenosti Jelovice s prometom in obiskom.

Glede prisotnosti živalskih vrst na območju pa lahko povemo, da ravno v tem času poteka popis gozdnega jereba.
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, je skupaj z zunanjo strokovnjakinjo Marjeto Keršič Svetel med 14. in 16. septembrom 2022 organizirala študijski obisk v Visoke Ture v Avstriji. Z rdečo nitjo ogleda dobrih praks v lokalnem okolju nas je pot najprej vodila do Raurisa (kulturni center, Hochalm – ujede, Tilkina pot, vodni park in interpretacijski center velikih ujed Kralji neba). Naslednji dan smo obiskali zatrep doline Kolm Saigurn in se podali na ogled rauriškega pragozda in parkovne infrastrukture. Sledil je obisk muzeja Felberturm.  Zadnji dan nas je po jutranji delovni projektni delavnici čakal obisk osrednjega centra Narodnega parka Visoke Ture, kjer smo se o konkretnih vprašanjih in izzivih območja imeli priložnost pogovarjati z direktorjem parka.

Ključni rezultati projekta:
 • obnova ekosistemov
 • analiza stanja habitatov in kvalifikacijskih vrst na Jelovici
 • participativna priprava Modela upravljanja
 • ogled dobrih praks
 • vrednotenje ekosistemskih storitev
 • conacija območja
 • ozaveščanje in strokovno usposabljanje
 • izvedba komunikacijskih kampanj

Z dosego ključnih rezultatov projekta bomo bistveno prispevali k rezultatu programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« in zasledovali neposreden učinek boljše usposobljenosti deležnikov za upravljanje ekosistemov.

Ciljne skupine:
 • predstavniki lokalnih skupnosti občin
 • lovci
 • gozdarji
 • naravovarstveniki
 • zaposleni v turizmu
 • zaposleni na Zavodu za varstvo kulturne dediščine
 • upravljalci gospodarsko-javne infrastrukture
 • lastniki gozdov
 • lokalno prebivalstvo
 • ponudniki javno-zdravstvenih storitev
 • zaposleni v kulturnih ustanovah

Povezava do spletne strani nosilca programa: https://www.norwaygrants.si/

Finančna podpora operacije:

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.143.298,04 EUR.

 

Kontaktna oseba:
Projektni partnerji:
 • Vodilni partner: CIPRA Slovenija
 • Zavod za varstvo narave (OE Kranj)
 • Zavod za gozdove (OE Bled)
 • Razvojna agencija Sora d.o.o.
 • Občina Železniki
 • Cipra International
Fotografije:

   

   

Video:

Vir fotografij: arhiv ZGS, arhiv ZRSVN

 

 

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Finančnega mehanizma EGP. Za vsebino spletne strani je odgovorna izključno Razvojna agencija Sora d.o.o. in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Check out English version!

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.