PROJEKT: od 15. 10. 2020 do 30. 11. 2022

Kolesarska veriga na podeželju

Gre za operacijo povezovanja na območju 11 Lokalnih akcijskih skupin in 23 občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti.

Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju, kjer se bodo aktivnosti izvajale. Gre za operacijo povezovanja na območju 11 Lokalnih akcijskih skupin in 23 občin med severno in južno mejo države. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.

"
Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.
"

Operacija povezovanja bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju, kjer se bodo aktivnosti izvajale. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.

Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.

S promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.

S certificiranjem, izobraževanjem o rabi električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.

Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečevala se bo učinkovita raba energije, obnovljivih virov in zmanjšale se bodo emisije.

Učinki se bodo multiplicirali tudi s pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko spletno in mobilno točko.

 

Aktivnosti

Rezultati:

Glavni namen operacije:

Operacija povezovanja, ki se izvaja na območju 11 LAS in 23 občin med severno in južno mejo države, bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju, kjer se bodo aktivnosti izvajale. Nekaterim območjem bo operacija namreč prinesla edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.

Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta: 1.666.680,65 EUR

Vrednost projekta LAS loškega pogorja: 84.685,83 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja: 61.645,64 EUR.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

Rezultati operacije:
 • uspešno izvedena in zaključena operacija »KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«,
 • v aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi v šolah, ženske, starejši, brezposelnih),
 • izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije,
 • izdelava skupne grafične podobe,
 • postavljene 4 izposojevalnice koles na območju LAS,
 • izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«,
 • vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si,
 • integrirani sistemi na enotni platformi z enotno uporabniško izkušnjo,
 • izdelava dveh promocijskih filmov, posneta ena TV oddaja,
 • izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran,
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.
Kontakti:
 • Razvojna agencija Sora d. o. o., Anita Pokorn Oman, T: +386 (0)4 506 02 23, 040 163 733, e-naslov: anita@ra-sora.si
 • LAS loškega pogorja, Špela Stanonik, T: 04 50 20 131, e-naslov: info@las-pogorje.si
 • Občina Škofja Loka, Miloš Bajt, T: 04 51 12 351, e-naslov: bajt@skofjaloka.si

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.