LAS loškega pogorja

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja je partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov civilne družbe, gospodarskega in javnega sektorja. Pokriva območje občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Vsi člani LAS skrbijo za inovativen in holističen pristop k razvojni strategiji škofjeloškega območja.

LAS loškega pogorja je za programsko obdobje 2014–2020 pripravila Strategijo lokalnega razvoja, s čimer je pridobila pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)  in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), tako imenovana sredstva CLLD (Community Lead Local Development) oziroma sredstva Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

LAS loškega pogorja dodeljena sredstva razpisuje na javnih pozivih, preko katerih se projektni predlogi iz lokalnega območja lahko prijavijo za sofinanciranje.

Pisarna LAS loškega pogorja skrbi za nemoteno delovanje skupine, uresničevanje ciljev in transparentno deluje po navodilih Skupščine LAS loškega pogorja. Poleg tega prijaviteljem projektov in upravičencem nudi administrativno, strokovno, vsebinsko in tehnično pomoč. Pisarna LAS loškega pogorja organizira tudi različne delavnice, posvete in strokovne ekskurzije.

UKREP 19.4.- Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru LAS loškega pogorja

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem Strategije lokalnega razvoja (SLR),animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj:
obveščanje in informiranje javnosti:

 • o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
 • o javnih pozivih LAS,
 • o projektov v izvajanju,
 • o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo projektov,
 • o novostih na območju LAS.

Glavne aktivnosti:

 1. sestanki, delavnice za animacijo prebivalcev ter svetovanje pri pripravi vlog,
 1. priprava promocijskih aktivnosti,
 1. izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog iz sklada ESRR in sklada EKSRP,
 1. posredovanje s strani UO LAS potrjenih operacij na obe nacionalni inštituciji v potrditev,
 1. vlaganje sprememb operacij,
 1. vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev,
 1. priprava in izvajanje projektov sodelovanja (podukrep 19.3.) in projektov LAS (podukrep 19.2),
 2. strokovna in administrativna pomoč pri delovanju organov LAS.

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje lokalne skupnosti na območju LAS loškega pogorja:

 • k identificiranju potreb na območju LAS loškega pogorja,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS loškega pogorja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS loškega pogorja.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development)
Povezava na spletno stran PRP 2014–2020 (https://www.program-podezelja.si)

Za več informacij obiščite spletno stranhttps://www.las-pogorje.si/

Cilji operacije:
 • Večja ozaveščenost prebivalcev LAS loškega pogorja glede varovanja okolja, ohranjanja narave, zbiranja, reciklaže ter ponovne uporabe odpadkov;
 • Izvedba aktivnosti za postopno vključevanje dodatne občine na območju LAS – občine Gorenja vas – Poljane v mrežo zero – waste občin s pomočjo zero – waste strategije;
 • Z nakupom povratne embalaže (ekozarčki), ki bo na voljo organizatorjem prireditev, spodbuditi prireditve z manj odpadki;
 • Postaviti zbiralnice odpadnega jedilnega olja tudi na podeželju.
Rezultati:
 • Nov izveden ukrep na področju varovanja narave;
 • Večja ozaveščenost prebivalcev glede varovanja okolja, ohranjanja narave, ponovne uporabe in zmanjševanja odpadkov;
 • Izboljšano ravnanje s komunalnimi vodami oziroma zmanjševanje potencialne onesnaženosti komunalnih voda;
 • Spodbujanje ponovne uporabe;
 • Spodbujanje inovativnosti;
 • Postavitev 6 posod za zbiranje odpadnega olja;
 • Nakup kozarčkov za večkratno uporabo za prireditelje z vzpostavljenim sistemom izposoje
 • Aktivnosti za vzpostavitev zero waste strategije občine Gorenja vas – Poljane;
 • Organizacija prireditev z manj odpadki na območju občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.
Finančna podpora operacije:

Celotna vrednost projekta: 69.835,39 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 52.126,04 EUR

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora, LAS loškega pogorja.

Kontaktne osebe:
Sodelujoči partnerji:
 • LAS loškega pogorja
 • Zavod za kulturo in turizem Poljanska dolina
 • Komunala Škofja Loka

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.