PROJEKT: od 01. 10. 2017 do 30. 11. 2018

Povečanje lokalne prehranske samooskrbe, vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za bolj zdravo prehrano otrok

Velik interes osnovnih šol, da bi bilo na šolskih jedilnikih še več lokalno in sezonsko pridelane hrane, interes staršev, da se otroci prehranjujejo čim bolj zdravo, ter interes lokalnih pridelovalcev in predelovalcev za rednejše oskrbovanje šol s kakovostno lokalno pridelano hrano smo preoblikovali v izziv oblikovanja šolskih obrokov, ki so v celoti sestavljeni iz živil lokalnega izvora.

Projekt Lokalna hrana v šole je bil odobren v okviru 1. javnega poziva, ki ga je LAS loškega pogorja objavil konec leta 2016. Projekt spodbuja prehransko samooskrbo s povečanjem lokalne pridelave, predelave in potrošnje lokalno pridelane hrane. S spodbujanjem lokalnih pridelovalcev in predelovalcev k večji tržni pridelavi, k povezovanju za doseganje večjih količin ter usklajevanju lokalne ponudbe in povpraševanja osnovnih šol po hrani smo prispevali k večanju konkurenčnosti lokalnih proizvajalcev, k večanju lokalnega prehranskega trga ter k večji dostopnosti lokalne hrane za lokalno prebivalstvo. S povezovanjem lokalnih ponudnikov smo poskušali zagotoviti večje količine in večjo pestrost ponudbe lokalne hrane ter tako povečati možnosti oskrbovanja tudi večjih porabnikov hrane, kot so javni zavodi in osnovne šole na Škofjeloškem.

 

Projektne aktivnosti smo razdelili na dve fazi. V prvi fazi je bil poudarek na načrtovanju in razvoju lokalnih šolskih obrokov, v drugi fazi pa na pilotni izvedbi kratkih prehransko oskrbovalnih verig.

 

Faza 1: Načrtovanje in razvoj

 1. Razvoj uravnoteženih lokalnih šolskih obrokov
 2. Usklajevanje in povezovanje ponudbe in povpraševanja po lokalnih živilih
 3. Promocija projekta

 

Faza 2: Implementacija

 1. Strokovna podpora za povečanje lokalne pridelave, predelave in priprave živil za prevzem
 2. Vzpostavitev sistema trajnostnega oskrbovanja šol z lokalnimi živili
 3. Ozaveščanje različnih ciljnih skupin
 4. Promocija projekta

 

DOLGOROČNI CILJ:

– povečanje lokalne prehranske samooskrbe, to je povečanje lokalne pridelave, predelave in potrošnje lokalno pridelane hrane v lokalnem okolju.

 

KRATKOROČNA CILJA:

– razvoj uravnoteženih šolskih obrokov iz lokalnih živil, ki bodo ekonomsko, tehnološko, kulinarično in prehransko ustrezni,

– vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za lokalne šolske obroke.

 

POVEZAVE

Evropska komisija, EKSRP

Program razvoja podeželja RS 2014–2020

"
Oblikovanje obrokov lokalne šolske malice iz živil lokalnega izvora.
"
Glavni namen operacije:

Lokalno pridelana hrana so živila, ki so pridelana in predelana v domačem okolju. V širšem pomenu je lokalna hrana vsa hrana, pridelava v Sloveniji. V okviru projekta Lokalna hrana v šole smo se omejili na škofjeloško območje, to je na območje štirih občin: občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Glavni namen projekta je bil, da je hrana, ki je pridelana na okoliških kmetijah in manjših predelovalnih obratih, v čim večji meri vključena v obroke lokalnih šol, torej od njive do krožnika v lokalnem okolju.

Spodbujanje lokalne pridelave in uživanje lokalne hrane ima pomemben vpliv na naše zdravje in počutje kot tudi širše družbene koristi, kot so obstoj in razvoj kmetij in malih predelovalnih obratov, poseljenost in razvoj podeželja ter manjše obremenjevanje okolja.

Finančna podpora operacije:

Sofinanciranje projekta s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Vrednost celotnega projekta: 83.729,77 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 68.086,22 EUR

Rezultati operacije (2020-2023):
 •  povečano prehranjevanje otrok z lokalno hrano v osnovnih šolah,
 • večja ozaveščenost učencev, staršev, šolskega osebja in širše javnosti o prednostih lokalno pridelane hrane,
 • večji lokalni trg za lokalno pridelano hrano,
 • vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig.
Kontaktne osebe in delovni čas:

Jerneja Klemenčič Lotrič
jerneja.lotric@ra-sora.si,
04 50 60 222

 

Sodelujoče organizacije v projektu:
 • Razvojna agencija Sora d.o.o. (vodilni partner)
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Kranj
 • P-ino, inovacije in razvoj podeželja, d.o.o.

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.