PROJEKT: od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2020

NEKTEO – Trajnostna energija za občine

NEKTEO – Trajnostna energija za občine je čezmejni projekt sodelovanja med avstrijsko Koroško, Gorenjsko in Goriško regijo v Sloveniji. NEKTEO projekt je sofinanciran iz sredstev čezmejnega Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija, 2014 – 2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

"
V okviru NEKTEO projekta smo dosegli in celo presegli cilj projekta, zmanjšanje rabe energije za 5%, saj smo skupaj s sodelujočimi občinami, šolami in ostalimi organizacijami na čezmejnem projektnem območju Slovenije (Goriške in Gorenjske regije) in Avstrije (avstrijska Koroška) dosegli prihranek energije v višini 9.86 % v vključenih javnih stavbah v letu 2018 v primerjavi z izhodiščnim letom 2016.
"

V obdobju od 01.02.2017 do 31.01.2020 se je skozi projekt razvijalo in izvajalo čezmejno ozaveščanje na področju energetske učinkovitosti, varčevanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije.

Ciljne skupine so javni uslužbenci odgovorni za energijo na ravni občin in posledično prebivalstvo v pilotnih občinah. Aktivno smo vključili več kot 500 javnih uslužbencev v program energetske učinkovitosti s ciljem 5 % manjše porabe energije (izhodišče leto 2016).

Razvili smo orodja, ki prispevajo k usposabljanju za energijo odgovornih oseb na občinskih upravah za izboljšanje čezmejnega sodelovanja, energetske učinkovitosti ter uporabe obnovljivih virov energije na občinski ravni. V okviru partnerstva projekta smo razvili spletno orodje NEKTEO Nasveti in NEKTEO Spletno orodje za energetsko učinkovitost & varčevanje z energijo.

Identificirane so bile čezmejne energetske točke in vzpostavila se je NEKTEO čezmejna mreža energetsko vzorčnih točk, ki je predstavljena v Katalogu Energetsko vzorčnih točk https://www.nekteo.eu/data/_dateimanager/downloads/ESP-Katalog-21x21cm-NEKTEO-WEB-Katalog.pdf in na internetni strani NEKTEO projekta.  Gorenjska je v okviru čezmejne mreže energetsko vzorčnih točk predstavljena z 10 energetsko vzorčnimi točkami v pilotnih sodelujočih občinah Gorenjske: Škofja Loka, Žiri, Preddvor, Jezersko.

Skupaj s pilotnimi Občinami Gorenjske smo se udeležili letnega NEKTEO čezmejnega natečaja za najbolj energetsko učinkovito občino, javno stavbo in javnega uslužbenca. Veseli nas, da je Občina Žiri v okviru NEKTEO čezmejnega natečaja v letu 2018 prejela poleg Občine Železne Kaple / Bad Eisenkappel na avstrijskem Koroškem priznanje za NEKTEO najbolj učinkovito občino z najnižjo specifično rabo energije v javnih objektih v letu 2017 (v primerjavi z letom 2016).

Izvedeno je bilo več energetskih čezmejnih ekskurzij za ozaveščanje ciljnih skupin. Čezmejno strokovno ekskurzijo na Gorenjskem smo organizirali spomladi 2019, kjer smo udeležencem ekskurzije predstavili inovativne energetske dobre prakse Gorenjske in energetsko vzročne točke Gorenjske.

Vzpostavljeno je bilo 12 energetskih monitoring sistemov na čezmejnem območju, od tega so bili na Gorenjskem vzpostavljeni 4 Energetski monitoring sistemi v pilotnih občinah Gorenjske: Škofja Loka, Žiri in Jezersko.

Razvit je bil tudi čezmejni potujoči NEKTEO ambasador energetske učinkovitosti.

Glavni namen operacije:

Osnovni cilj projekta NEKTEO je aktivno sodelovanje z občinami na čezmejnem območju avstrijske Koroške, Gorenjske in Goriške regije s ciljem 5 % manjše porabe energije (izhodišče leto 2016). S tem bomo prispevali tudi k doseganju ciljev za zaščito podnebja.

Finančna podpora operacije:

Vrednost projekta:

1.421 mio EUR, vrednost Razvojne agencije Sora d.o.o. 220.469 EUR (od tega 85% sofinancirano iz ESRR sredstev, 15% sofinancirano iz lastnih sredstev)

NEKTEO projekt je sofinanciran iz sredstev čezmejnega Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija, 2014 – 2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Rezultati operacije (2017-2020):

NEKTEO Online izobraževanje & nasveti & publikacije

NEKTEO Nasveti: https://nasveti.golea.si/

NEKTEO Spletno orodje za energetsko učinkovitost & varčevanje z energijo:
https://saveenergy.nekteo.eu/sl/

NEKTEO Ambasador: https://www.nekteo.eu/sl/energije-veleposlanik

NEKTEO Energetsko vzorčne točke:
Slovenija: https://www.nekteo.eu/sl/energetsko-vzorčne-točke/slovenija
Avstrijska Koroška: https://www.nekteo.eu/sl/energetsko-vzorčne-točke/koroška

NEKTEO Katalog Energetsko vzorčnih točk: https://www.nekteo.eu/data/_dateimanager/downloads/ESP-Katalog-21x21cm-NEKTEO-WEB-Katalog.pdf

NEKTEO E-Newsletters: https://www.nekteo.eu/sl/newsletter

Kontakti:

Za Gorenjsko:

Darja Barič,
Razvojna agencija Sora d.o.o.,
Tel.: 04-5060224,
darja.baric@ra-sora.si

 

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.