PROJEKT: od 01. 10. 2020 do 28. 02. 2023

Roko-delci

Projekt LAS sodelovanja povezuje štiri lokalne akcije skupine: LAS s CILjem, LAS loškega pogorja, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Dobro za nas, na območju LAS loškega pogorja pa partnerje: Razvojno agencijo Sora d.o.o. – Rokodelski center DUO Škofja Loka (vodilni partner), Loški muzej Škofja Loka, Območna obrtno – podjetniško zbornico Škofja Loka in LAS loškega pogorja.

Projekt nosi pomenljiv naslov Roko-delci. Vse, kar bo v projektu predstavljeno, ustvarjajo roke številnih posameznikov, mojstrov rokodelcev in mojstric rokodelk. Vsak od njih ohranja specifični del narodove identitete, vsi skupaj pa bomo skozi projekt pomembno prispevali k ohranitvi dela slovenske nesnovne kulturne dediščine. Zato rokodelci niso le obrtniki, poznavalci specifičnih znanj in veščin, ampak kot roko-delci nosilci poslanstva, s katerim pomembno prispevajo k ohranjanju teh znanj na način, da so ga pripravljeni deliti in širiti med druge.

Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje, razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. V projektu želimo uporabiti sodobne IKT priložnosti za inovativno predstavitev in prikaz rokodelstva in rokodelskih znanj. K projektu smo pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki so partnerji v projektu in člani lokalnih LAS-ov ter želijo s skupnimi aktivnostmi dokumentirati prisotna tradicionalna rokodelska znanja, nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove rokodelske produkte in jih povezati z obogatitvijo turistične ponudbe območij v okviru inovativnega kulturnega turizma. Z ustrezno predstavitvijo, izobraževanji, trženjem in promocijo bodo bogata rokodelska dediščina in znanja interpretirana ter umeščena v sodobni prostor in čas, pri čemer posebno mesto namenjamo vključitvi rokodelstva v urbani prostor.

Sodelujoči rokodelski centri:

V projektu sodelujejo tudi lokalni muzeji, ki so pristojne strokovne inštitucije za premično kulturno dediščino.

Na območju LAS loškega pogorja sta ključna poudarka na tradicionalnih znanjih s področja pletarstva in obdelave volne. Operacija ima dve fazi, aktivnosti znotraj njih pa so razdeljene na sedem delovnih paketov, ki so skupne vsem sodelujočim LAS. Posamezne aktivnosti znotraj delovnih paketov pa so oblikovane glede na tradicionalna znanja posameznih LAS, na našem območju pletarstvo (1. faza) in obdelava volne (2. faza):

– DP1 Dokumentiranje tradicionalnih rokodelskih znanj

– DP2 Nadgradnja tradicionalnih rokodelskih znanj ter inovativnost v praksi

– DP3 Prenos rokodelskih znanj

– DP4 Prenos podjetniških znanj in implementacija v praksi

– DP5Promocija in trženje rokodelstva in rokodelskih znanj

– DP6 Promocija aktivnosti operacije in komuniciranje s širšo javnostjo

– DP7 Vodenje in koordinacija operacije

"
Roko-delci so nosilci poslanstva, s katerim pomembno prispevajo k ohranjanju in prenosu rokodelskih znanj v sodobni način življenja.
"
Neposredni rezultati operacije sodelovanja:
  • Izobraževalno gradivo, priročniki na temo rokodelskih veščin
  • Izobraževalni filmi
  • Lokalne razstave na temo rokodelskih izdelkov
  • Sodobna umestitev elementov rokodelske dediščine v urbani prostor
  • Mobilna aplikacija za izboljšanje ponudbe kulturnega turizma (na območju LAS s CILjem)
  • Spletna digitalna kampanja za trženje sodobnih rokodelskih izdelkov
  • Izdelava pregleda možnosti opravljanja osebnega dopolnilnega dela za različne ranljive skupine
  • Izobraževanja za podjetnike rokodelce in podjetnice rokodelke
  • Izvedba lokalnih rokodelskih dogodkov (strokovnih in dogodkov namenjenih trženju)
  • Spletni katalog in promocija prodaje rokodelskih izdelkov
Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta:  349.841,53 EUR

Vrednost projekta LAS loškega pogorja:  112.306,26 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja:  90.006,14 EUR

Rural development | European Commission (europa.eu)

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kontakti:

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.