PROJEKT: od 03. 12. 2018 do 28. 02. 2021

Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi

Vzpostavljene učilnice v naravi z različnimi učnimi vrtovi omogočajo širok spekter vzgojno izobraževalnih vsebin in prinašajo določene spremembe v ustaljenem pouku v klasičnih učilnicah.

Projekt poskuša izboljšati odnos osnovnošolcev do lokalno pridelane hrane. Osnovne šole želijo zmanjšati odpadke hrane in omogočiti čim več lokalno pridelane hrane na šolskih jedilnikih. Kljub iniciativam in organiziranju različnih promocijskih dogodkov otroci lokalno pridelano hrano velikokrat zavračajo. Z vzpostavitvijo učilnic v naravi z različnimi učnimi vrtovi otroci skozi izkustveno učenje spoznavajo, kako je hrana pridelana, koliko truda je vloženega in kakšen je »pravi« okus naravno pridelane hrane.

Aktivnosti

Faza 1: Vzpostavitev učilnic v naravi

 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas,
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Poljane,
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Železniki,
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Žiri,
 • promocija projekta,
 • koordinacija in vodenje projekta.

Faza 2: Izkustveno učenje v naravnem okolju

 • učne ure v vzpostavljenih učilnicah v naravi,
 • razvoj štirih programov izkustvenega učenja za vzpostavljene učilnice v naravi,
 • izvedba razvitih programov izkustvenega učenja,
 • promocija projekta,
 • koordinacija in vodenje projekta.
"
Učilnice v naravi so zanimiv izkustven učni prostor na prostem, mesto za spoznavanje rastlin, procesov v naravi, kot tudi priložnost za delo z orodjem in zemljo ter za spodbujanje pozitivnega odnosa do narave in naravno pridelane hrane.
"
Glavni namen operacije:

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev izkustvenega učenja otrok za naravno pridelavo hrane in spodbujanje pozitivnega odnosa do naravno pridelane hrane. Dolgoročno se želi s projektom doseči povečanje lokalne prehranske samooskrbe, povečanje lokalne pridelave in porabe na lokalnih trgih ter povečano prehranjevanje otrok z lokalno pridelano hrano v osnovnih šolah.

Vzpostavljene učilnice v naravi so namenjene tudi izvajanju rednih učnih vsebin, šolskih in obšolskih dejavnosti, saj učencem omogočajo izkustveno učenje, kar prispeva h kakovostnejšemu pedagoškemu procesu tudi pri drugih šolskih predmetih in dejavnostih. Učilnica v naravi je torej prostor za raziskovanje, poizkušanje, prostor za pridobivanje znanja neposredno z izkušnjami.

Osnovne šole so imenovale tudi mentorje vzpostavljenih učilnic v naravi. Naloga mentorjev je, da razvijejo programe izkustvenega učenja, ki se že izvajajo v vzpostavljenih učilnicah. Poudarek programov je na razvijanju pozitivnega odnosa otrok do narave in lokalno pridelane hrane, raziskovanje poti od semena do ploda, od vrta do krožnika. V vsebine, ki se izvajajo v učilnicah v naravi, so vključeni vsi učenci posamezne osnovne šole.

Finančna podpora operacije:

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Vrednost celotnega projekta:  92.113,63 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 67.831,29 EUR

Rezultati operacije:
 • zagotovljeni pogoji za ozaveščanje in izobraževanje otrok o prednostih lokalno, naravno pridelane hrane,
 • pridobivanje neposrednih izkušenj za lastno pridelavo hrane,
 • bolj izobraženi otroci glede lastne pridelave hrane.
Kontaktne osebe in delovni čas:

Jerneja Klemenčič Lotrič
jerneja.lotric@ra-sora.si,
04 50 60 222

Sodelujoče organizacije v projektu:
 • Razvojna agencija Sora d.o.o.
 • Občina Gorenja vas – Poljane
 • Občina Železniki
 • Občina Žiri

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.