PROJEKT: od 01. 03. 2021 do 30. 05. 2024

Vodni viri Škofjeloškega

Namen operacije je ozavestiti prebivalce LAS loškega pogorja o pomenu ohranjanja in varovanja vodnih virov ter z zbiranjem podatkov in zgodb o vodnih virih ohraniti snovno in nesnovno dediščino območja. Z investicijo v malo čistilno napravo na lokaciji Pustotnik pa bomo infrastrukturno uredili lokacijo in zagotovili trajno izboljšanje kakovosti Poljanske Sore ter zmanjšanje obremenjenosti reke z odpadnimi vodami.

Na območju LAS loškega pogorja se nahajajo številni vodni viri, med katerimi kot pomembne prepoznavamo izvire. Ti so bili pomembni za oskrbo prebivalstva, razmestitev izvirov je vplivala na razporeditev poselitve in dejavnosti. Pitna voda je bila pogoj za življenje in s tem za razvoj. Po podatkih iz leta 2015 se na območju LAS loškega pogorja iz zasebnih vodovodov oskrbuje 24,7 % prebivalcev. Nekateri izviri, ki so bili za človekove dejavnosti v uporabi v preteklosti, so danes opuščeni ali celo pozabljeni zaradi spremenjenega načina vodooskrbe. Slednja je v gospodinjstva prinesla vodo z oddaljenih območij, zato sta vedenje o bližnjih vodnih virih, predvsem pa njihov pomen, postopoma začela bledeti. V zadnjem obdobju pa se stanje na tem področju spreminja. Povečuje se zavedanje o pomenu ohranjanja vodnih virov kot pomembne naravne in kulturne dediščine krajev, hkrati pa predstavljajo tudi potencial za razvoj trajnostnih oblik turizma ter pomembno strateško dobrino. Izrednega pomena je zavedanje, da le celovito varovanje vodnih virov zagotavlja trajnosten razvoj skupnosti v prihodnosti.

Eden od večjih problemov na območju LAS loško pogorje je, da je samo 65,6 % prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem. Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, imajo objekti urejene greznice, gnojnične jame in male komunalne čistilne naprave. Po podatkih občin na območjih, kjer ne bo možnega priključka na javno kanalizacijo živi okoli 10.500 prebivalcev, kar predstavlja tveganje za vodne vire v primeru onesnaženja.

Eno izmed pomembnih bogastev škofjeloškega območja je voda. V okviru projekta želimo lokalno prebivalstvo prek različnih aktivnosti osvestiti o pomenu varovanja in ohranjanja kakovostnih vodnih virov, poleg tega pa tudi zbrati zgodbe in pričevanja o vodi, o dejavnostih povezanih z vodo in pomenu vodnih virov za življenje na tem območju.

Vir fotografij: Eva Ulčnik, Razvojna agencija Sora.

"
Namen operacije je ozavestiti prebivalce občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri in Železniki o pomenu ohranjanja in varovanja vodnih virov ter z zbiranjem podatkov in zgodb o vodnih virih (intervjuji na terenu) ohraniti snovno in nesnovno dediščino območja. Z investicijo v malo čistilno napravo na kopališču Pustotnik v občini Žiri pa bomo infrastrukturno uredili lokacijo in zagotovili trajno izboljšanje kakovosti Poljanske Sore ter zmanjšanje obremenjenosti reke z odpadnimi vodami.
"
Glavni namen operacije:

Namen operacije je ozavestiti prebivalce občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri in Železniki o pomenu ohranjanja in varovanja vodnih virov ter z zbiranjem podatkov in zgodb o vodnih virih (intervjuji na terenu) ohraniti snovno in nesnovno dediščino območja. Z investicijo v malo čistilno napravo na kopališču Pustotnik v občini Žiri pa bomo infrastrukturno uredili lokacijo in zagotovili trajno izboljšanje kakovosti Poljanske Sore ter zmanjšanje obremenjenosti reke z odpadnimi vodami.

Rezultati:
 • Uspešno izvedena srečanja z lokalnimi deležniki, oblikovanje interesnih skupin in pripravljen nabor izvirov za evidentiranje.
 • V vsaki občini 5 evidentiranih izvirov z opravljenim nizom meritev izbranih lastnosti vode.
 • Izdelana projektna spletna podstran na spletnih straneh Razvojne agencije Sora.
 • Izdan zbornik o vodnih virih Škofjeloškega.
 • Izdelan izobraževalni film o vodnih virih Škofjeloškega.
 • Izvedene izobraževalne vsebine na temo vodnih virov Škofjeloškega.
 • Izveden večer vodnih virov Škofjeloškega.
 • Izveden likovni natečaj za otroke.
 • Izvedena investicija v malo čistilno napravo na lokaciji Pustotnik.
Finančna podpora operacije:

Vrednost projekta (upravičena): 91.219,58 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 77.536,64 EUR.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kontaktne osebe in delovni čas:
Sodelujoče organizacije v projektu:
 • Razvojna agencija Sora,
 • Občina Žiri,
 • Zveza društev Karata – Karata film.

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.