PROJEKT: od 01. 11. 2022 do 31. 10. 2025

X-RISK-CC – Prilagajanje na izredne vremenske dogodke in z njimi povezana tveganja v spremenjenem podnebju

Projekt X-RISK-CC v luči podnebnih sprememb naslavlja protokole v primeru izrednih vremenskih dogodkov.

"
Glavni cilj projekta X-RISK-CC je podpreti poveljnike civilnih zaščit, strokovnjake s področja upravljanja izrednih vremenskih dogodkov, politične odločevalce in druge deležnike na območju, z izboljšanjem protokolov in mehanizmov za prilagajanje podnebnim spremembam ter obvladovanjem tveganj v primeru naravnih nesreč.
"

V projektu pomemben del predstavlja lokalna raven, kjer skupaj z Agencijo RS za okolje (ARSO) raziskujemo izbrane izredne vremenske dogodke ter njihove posledice v preteklosti, pripravljamo scenarije za prihodnost, izboljšujemo monitoring z lokalnimi viri podatkov ter skupaj z deležniki izboljšujemo odzivanje na tovrstne dogodke z namenom zmanjšanja posledic oz. škode.

Pri proučevanju izrednih vremenskih dogodkov je poudarek na sočasnih dogodkih (ang. compound events) oz. hkratnemu pojavu večih meteoroloških in hidroloških ekstremov, ki lahko sprožijo tudi sekundarne ali verižne dogodke (ang. cascading events), katerih skupni vplivi praviloma povzročajo precej razsežnejše posledice, kot posamezni dogodki skupaj.

V sklopu projekta izvajamo pilotno študijo v porečju obeh Sor, na območju občin Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri bomo raziskovali poplave in različne tipe suše (suša površinskega sloja tal, hidrološka suša v površinskih podzemnih vodah). Na pilotnem območju bomo izvedli delavnice z deležniki, kjer bomo podrobneje raziskali pomanjkljivosti, izboljšali komunikacijo med ključnimi deležniki, pripravili akcije in ukrepe in predlog implementacije na pilotnem območju porečja obeh Sor.

 

"
Aktivnostim na projektu lahko sledite na povezavi www.alpine-space.eu/project/x-risk-cc/. Projektu lahko sledite tudi na LinkedIn profilu projekta ter na FB in LinkedIn profilu Razvojne agencije Sora.
"
Glavne projektne aktivnosti:
 • ocena preteklih in prihodnjih trendov izrednih vremenskih dogodkov na petih pilotnih območjih in vzpostavitev podatkovne baze,
 • oblikovanje priročnika za ocenjevanje preteklih in prihodnjih kaskadnih učinkov na pilotnih območjih,
 • oblikovanje in implementacija ukrepov za obvladovanje tveganj na pilotnih območjih,
 • nadgradnja transnacionalnih smernic in politik za zmanjševanje tveganja nesreč in prilagajanje podnebnim spremembam ter prenos znanja.

Glavni rezultati projekta:
 • digitalna knjižnica preteklih in prihodnjih vremenskih ekstremov v alpski regiji z digitalnim pregledovalnikom web GIS,
 • priročnik X-RISK-CC: kako uporabiti novo znanje za oceno tveganj s priporočili za upravljavce, odločevalce in relevantne službe v zvezi z izrednimi vremenskimi/hidrološkimi dogodki na pilotnih območjih,
 • pilotni akcijski načrti za lokalno okolje: načrt ukrepov za soočanje s posledicami izrednih vremenskih dogodkov in njihovimi verižnimi učinki v lokalnem okolju,
 • dvostopenjski digitalni priročnik za odločevalce in relevantne službe na območju alpskega prostora, ki bo vključeval pomanjkljivosti obstoječega ukrepanja ob izrednih vremenskih dogodkih na celotnem območju Alp in priporočila za že utečene postopke v okviru evropske zakonodaje zmanjšanja tveganja nesreč in prilagajanja na podnebne spremembe.
Glavni rezultati projekta - lokalna raven:
 • priročnik X-RISK-CC: kako uporabiti novo znanje za oceno tveganj s priporočili za upravljavce, odločevalce in relevantne službe v zvezi z izrednimi vremenskimi/hidrološkimi dogodki na pilotnih območjih,
 • pilotni akcijski načrti za lokalno okolje: načrt ukrepov za soočanje s posledicami izrednih vremenskih dogodkov in njihovimi verižnimi učinki v lokalnem okolju,
 • regionalna hidrološka napoved, ki temelji na vplivih (impact-based forecast) za boljšo pripravljenost lokalnih deležnikov
 • avtomatsko obveščanje ob izrednih vremenskih dogodkih
Pilotna območja:

Vsaka država se v svojem okolju osredotoča na sledeče izredne vremenske dogodke:

 • Slovenija na sušo v povezavi z vročino ter na poplave na območju Gorenjske,
 • Nemčija na poletne nevihte v povezavi s skalnimi podori in plazovi v Garmischu,
 • Avstrija in Italija na izjemne padavine z vetrom v povezavi s poplavami ter na taljenje ledu in permafrosta ob visokih temperaturah na Tirolskem,
 • Francija in Švica na zimsko neurje Eleanor oz. Burglind, ki je sprožilo snežne in zemeljske plazove ter povzročilo škodo v gozdovih,
 • Italija pa na neurje Vaia, ki so ga spremljali nalivi z močnim vetrom, poplave in snežni plazovi.

Ciljne skupine:
 • predstavniki lokalnih skupnosti občin,
 • kmetje,
 • gozdarji,
 • lastniki gozdov,
 • naravovarstveniki,
 • enote in službe Civilne zaščite,
 • gasilske službe,
 • lokalno prebivalstvo.
Finančna podpora operacije:

Skupna vrednost projekta: 2.982.072,92 EUR

Celotna vrednost za Razvojno agencijo Sora d.o.o.: 163.065,00 EUR (delež sofinanciranja 75 % – 122.298,75 EUR)

Projekt X-RISK-CC je sofinanciran s strani EU v okviru programa Interreg Območje Alp.

Kontaktne osebe:
Sodelujoče organizacije v projektu:

Vodilni partner projekta: Europäische Akademie Bozen / Accademia Europea di Bolzano– EURAC Research (IT) (European Academy of Bozen-Bolzano – EURAC Research)

 

Projektni partnerji: 

Uradni poster projekta:

Uradni poster projekta

Vir fotografij: arhiv projekta X-RISK-CC, Nikolaj Kržišnik (osebni arhiv), Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore, Zurnal24.si, Zurnal24.si

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.