PROJEKT: od 01. 11. 2022 do 31. 10. 2025

X-RISK-CC – Prilagajanje na izredne vremenske dogodke in z njimi povezana tveganja v spremenjenem podnebju

Projekt X-RISK-CC bo v luči podnebnih sprememb naslovil protokole v primeru izrednih vremenskih dogodkov. Razvojna agencija Sora bo skupaj z Agencijo RS za okolje (ARSO) proučevala izredne vremenske dogodke v lokalnem okolju. Izbrano pilotno območje obsega porečje Poljanske in Selške Sore na območjih občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas – Poljane, ki se soočajo predvsem s poplavami in izrednimi sušami.

"
Glavni cilj projekta X-RISK-CC je podpreti poveljnike civilnih zaščit, strokovnjake s področja upravljanja izrednih vremenskih dogodkov, politične odločevalce in druge deležnike na območju, z izboljšanimi protokoli in mehanizmi za prilagajanje podnebnim spremembam ter z izboljšanim obvladovanjem tveganj v primeru naravnih nesreč.
"

Želimo doseči, da bodo podatki, meritve, modeli in napovedi med ARSO, občinami, regijo in ostalimi deležniki, natančnejši, poenoteni, kar pomeni možnost večje pripravljenosti ob izrednih vremenskih dogodkih.

X-RISK- CC – več informacij:

Glavne projektne aktivnosti:
 • ocena preteklih in prihodnjih trendov izrednih vremenskih dogodkov na petih pilotnih območjih in vzpostavitev podatkovne baze,
 • oblikovanje priročnika za ocenjevanje preteklih in prihodnjih kaskadnih učinkov na pilotnih območjih,
 • oblikovanje in implementacija ukrepov za obvladovanje tveganj na pilotnih območjih,
 • nadgradnja transnacionalnih smernic in politik za zmanjševanje tveganja nesreč in prilagajanje podnebnim spremembam ter prenos znanja.
Ključni rezultati projekta:
 • X-RISK-CC priporočnik, namenjen načrtovalcem/odločevalcem za ocenjevanje učinkov izrednih vremenskih dogodkov in soočanje z njihovimi posledicami v lokalnem okolju,
 • pilotni akcijski načrti ukrepov za soočanje s posledicami izrednih vremenskih dogodkov in njihovimi verižnimi učinki v lokalnem okolju,
 • digitalna knjižnica preteklih in prihodnjih vremenskih ekstremov v alpski regiji (Alpine Space region) z webGIS pregledovalnikom in pilotnimi raziskavami – Uporaba novih znanj in podatkov v praksi,
 • dvonivojska digitalna knjiga podatkov.
Ciljne skupine:
 • predstavniki lokalnih skupnosti občin,
 • kmetje,
 • gozdarji,
 • lastniki gozdov,
 • naravovarstveniki,
 • enote in službe Civilne zaščite,
 • gasilske službe,
 • lokalno prebivalstvo.
Finančna podpora operacije:

Skupna vrednost projekta: 2.982.072,92 EUR

Celotna vrednost za Razvojno agencijo Sora d.o.o.: 163.065,00 EUR (delež sofinanciranja 75 % – 122.298,75 EUR)

Projekt X-RISK-CC je sofinanciran s strani EU v okviru programa Interreg Območje Alp.

Kontaktne osebe:
Sodelujoče organizacije v projektu:

Vodilni partner projekta: Europäische Akademie Bozen / Accademia Europea di Bolzano– EURAC Research (IT) (European Academy of Bozen-Bolzano – EURAC Research)

 

Projektni partnerji: 

Uradni poster projekta:

Uradni poster projekta

Vir fotografij: arhiv projekta X-RISK-CC, Nikolaj Kržišnik (osebni arhiv), Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore, Zurnal24.si, Zurnal24.si

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.