Podeželje na Škofjeloškem

Razvojna agencija Sora že ves čas svojega obstoja intenzivno razvija in izvaja razvojne projekte na škofjeloškem podeželju, s katerimi želimo dvigniti kakovost življenja naših prebivalcev.

Ponudnike domače hrane povezuje s kolektivno blagovno znamko Babica in Dedek. Blagovna znamka je konec leta 2020 praznovala 20 let, vanjo pa je vključenih 43 ponudnikov in 497 različnih izdelkov. Povezujemo gostinske ponudnike na Škofjeloškem ter promoviramo lokalne jedi iz lokalnih sestavin.

Pri gostinskih ponudnikih smo vzpostavili tudi promocijsko prodajne omare – marejne s kakovostnimi izdelki Škofjeloškega kot turističnimi spominki.

Aktivno se posvečamo različnim razvojnim projektom na področju lokalne samooskrbe in njene promocije ter povezovanju lokalnih kmetov in zadrug z vrtci, šolami in drugimi javnimi institucijami. Le domača hrana je dovolj dobra in zdrava.

Podeželje na Škofjeloškem ponuja številne razvojne izzive in priložnosti, ki jih želimo z našimi partnerji in lokalnimi skupnostmi razvijati v smeri trajnostnega in odgovornega razvoja ter izboljšanja kakovosti življenja za prebivalce.

Blagovna znamka Babica in Dedek

Blagovna znamka Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov (prej Babica Jerca in Dedek Jaka – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov), označuje kontrolirano poreklo izdelkov z območja občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri.

Njen namen je povečati prepoznavnost visokokakovostnih, naravnih izdelkov iz Škofjeloškega in posredno promovirati to območje.

Povezuje 43 ponudnikov s tega območja, ki v okviru svojih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, osebnega dopolnilnega dela in drugih pravnih oblik na tradicionalen ali ekološki način ob uporabi lokalnih surovin izdelujejo najrazličnejše izdelke, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. V blagovno znamko je trenutno vključenih skupno 497 izdelkov.

V ponudbi blagovne znamke so:

 • pekovski izdelki, testenine in domača jajca,
 • moka in mlevski izdelki,
 • mlečni izdelki,
 • mesni izdelki,
 • olje,
 • sveže sadje in izdelki iz sadja, gozdnih sadežev in plodov,
 • sveža zelenjava in izdelki iz zelenjave,
 • izdelki iz zelišč in naravna kozmetika,
 • med in medeni kruhki,
 • izdelki iz lesa,
 • izdelki iz stekla,
 • ročno klekljana čipka in aplikacije s čipko,
 • izdelki iz domače volne.

Preberi več ->

Okusi loškega podeželja

Jedi, ki jih je ohranila zgodovina. Stara dobra kuha za današnje čase.

Škofjeloško območje v objemu dveh rek in dveh dolin v sebi skriva tudi številne kulinarične pestrosti.
Bogata kulturna in naravna dediščina si podajata roko z dragoceno dediščino naših babic, mojstric priprave jedi.
V hipu si lahko predstavljamo, kako je iz njihovih kuhinj dišalo po kruhu iz krušne peči,
potici, domačih štrukljih in okusnih žgancih.

Danes, toliko let kasneje, smo iz skrinj naših babic izbrali nekaj njihovih najboljših kuharskih mojstrovin ter jih nadgradili in prilagodili okusom sodobnega časa. Gre za jedi, ki so privlačne tako za domačega kot tujega gosta. Izmed več kot sto zbranih receptov, smo ob sodelovanju etnologinje in predsednika sekcije gostincev ter kuharskega mojstra Andreja Goljata oblikovali izbor jedi, ki je pred vami.

Preberi več ->

Tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov

Tako ponudnike blagovne znamke kot tudi druge ponudnike visokokakovostnih izdelkov iz Škofjeloškega lahko osebno spoznate na Tržnicah kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki občasno potekajo na Mestnem trgu v Škofji Loki, na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi, pred Zadružnim domom v Žireh pa redno vsak mesec, in sicer vsako 1. in 3. soboto v mesecu. Na tržnicah lahko izbirate med pekovskimi izdelki, testeninami, mlečnimi izdelki, slovenskim medom, izdelki iz zelišč in naravno kozmetiko, svežim sadjem, zelenjavo ter vložninami ter izdelki domače in umetnostne obrti.

Teden podeželja na Loškem

Teden podeželja na Loškem sooblikujejo ponudniki blagovne znamke in akterji s področja razvoja podeželja na Škofjeloškem. Poleg lokalnih tržnic v program vključimo še druge aktualne vsebine, strokovna predavanja, oglede dobrih praks, predstavitve društev in drugih interesnih skupin, organizacijo čebelarskega dogodka, predstavitve turističnih zanimivosti ter aktualnih razvojnih aktivnosti oz. rezultate posameznih projektov. Teden podeželja na Loškem poteka vsako leto v začetku oktobra.

Preberi več ->

Marejne

V sodelovanju s partnerji (KGZS Zavod Kranj, Društvo za razvoj podeželja Resje, Gostišče Pri Županu, Gostilna Na Vidmu, Gostilna Pri Boštjanu, Turizem Loka, Gostilna Pri Zalogarju, Gostišče Tolc) smo leta 2018 in 2019 izvajali projekt, s katerim smo želeli osvežiti, nadgraditi celostno podobo znamke, ki se ni spreminjala vse od njene vzpostavitve leta 2001, ter razviti ponudbo butičnih izdelkov oz. turističnih spominkov ter jih ponuditi povsem novi ciljni skupini – gostom in turistom v 7 gostilnah oz. turistično zanimivih točkah.

Turistične točke, ki tržijo to ponudbo, in opis ponudbe so predstavljeni v priloženi brošuri.

Brošura marejne

Link na samostojno spletno stran

Društvo za razvoj podeželja Resje

Društvo povezuje nosilce dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na podeželju, uporabnike blagovne znamke Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov, ter druge, ki želijo potenciale na podeželju izkoristiti in razvijati v smeri dviga kakovosti življenja in ohranjanja podeželja. Združuje okoli 100 članov.

V skladu s Pravili društva letno izvajajo izobraževalne aktivnosti (aktualna strokovna predavanja), promocijske aktivnosti (sodelovanje na Tržnicah kmetijskih pridelkov in izdelkov in drugih prireditvah v prostoru, sodelovanje na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij ter na senzoričnih ocenjevanjih, predstavitve v medijih …) in družabne aktivnosti (redna organizacija strokovne ekskurzije, sestankov …). Aktivno se vključujejo tudi v razvojne aktivnosti na območju.

LAS loškega pogorja

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja je partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov civilne družbe, gospodarskega in javnega sektorja. Pokriva območje občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Vsi člani LAS skrbijo za inovativen in holističen pristop k razvojni strategiji škofjeloškega območja.

LAS loškega pogorja je za programsko obdobje 2014–2020 pripravila Strategijo lokalnega razvoja, s čimer je pridobila pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)  in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), tako imenovana sredstva CLLD (Community Lead Local Development) oziroma sredstva Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

LAS loškega pogorja dodeljena sredstva razpisuje na javnih pozivih, preko katerih se projektni predlogi iz lokalnega območja lahko prijavijo za sofinanciranje.

Pisarna LAS loškega pogorja skrbi za nemoteno delovanje skupine, uresničevanje ciljev in transparentno deluje po navodilih Skupščine LAS loškega pogorja. Poleg tega prijaviteljem projektov in upravičencem nudi administrativno, strokovno, vsebinsko in tehnično pomoč. Pisarna LAS loškega pogorja organizira tudi različne delavnice, posvete in strokovne ekskurzije.

Več o LAS loškega pogorja: https://www.las-pogorje.si/

UKREP 19.4.- Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru LAS loškega pogorja

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem Strategije lokalnega razvoja (SLR),animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj:
obveščanje in informiranje javnosti:

 • o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
 • o javnih pozivih LAS,
 • o projektov v izvajanju,
 • o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo projektov,
 • o novostih na območju LAS.

Glavne aktivnosti:

 1. sestanki, delavnice za animacijo prebivalcev ter svetovanje pri pripravi vlog,
 1. priprava promocijskih aktivnosti,
 1. izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog iz sklada ESRR in sklada EKSRP,
 1. posredovanje s strani UO LAS potrjenih operacij na obe nacionalni inštituciji v potrditev,
 1. vlaganje sprememb operacij,
 1. vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev,
 1. priprava in izvajanje projektov sodelovanja (podukrep 19.3.) in projektov LAS (podukrep 19.2),
 2. strokovna in administrativna pomoč pri delovanju organov LAS.

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje lokalne skupnosti na območju LAS loškega pogorja:

 • k identificiranju potreb na območju LAS loškega pogorja,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS loškega pogorja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS loškega pogorja.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development)
Povezava na spletno stran PRP 2014–2020 (https://www.program-podezelja.si)

Za več informacij o LAS obiščite spletno stran: https://www.las-pogorje.si/

Novice in dogodki

Pot v Crngrob Novica

Pot v Crngrob

21. aprila 2023
Teden podeželja Novica

Teden podeželja

25. septembra 2022
PONI Gorenjska Novica

PONI Gorenjska

13. julija 2022
Ponovno je izšel KAM? Novica

Ponovno je izšel KAM?

27. septembra 2021

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.