Sodelovanje med projektoma Pohorka in JeloviZA ali kaj se lahko naučimo od kolegov na Pohorju?

17. marca 2023
"
Sodelovanje med projektoma Pohorka in JeloviZA ali kaj se lahko naučimo od kolegov na Pohorju?
"

Partnerji projekta JelovIZA smo prepoznali sinergije med projektoma JeloviZA in Pohorka. Oba potekata na območjih Nature 2000, kjer so prisotne živalske in rastlinske vrste evropskega varstvenega pomena. V obeh projektih naslavljamo izzive odsotnosti nadzora v naravi, nezadostne ozaveščenosti obiskovalcev gozda, nedovoljene vožnje z motornimi sanmi ipd. Po drugi strani pa nas v okviru priprave Modela upravljanja zanimajo vsebine, ki so jih naslovili kolegi na območju Pohorja: iniciativa Partnerstvo za Pohorje, ustanavljanje regijskega parka Pohorje, zaščita habitatov, vključevanje deležnikov na območju, conacija območja idr.

Regionalna razvojna agencija za Koroško (RRA Koroška) že vsaj desetletje sodeluje v različnih partnerstvih na območju Pohorja, si prizadeva za ohranjanje območja in usmerjen trajnosten razvoj, pri vsem tem jih podpirajo občine in z njimi sodelujejo z roko v roki.

V okviru projekta Pohorka so tako sanirali za obiskovalce nevaren erozijski jarek, postavili varovalno ograjo, ki ščiti pomembna travišča in prehodna barja.

Izvedli so tudi sanacijo mokrih delov poti z gradnjo brunčanih (lesenih) poti, ki obiskovalce usmerijo stran od občutljivih delov narave.

Na območju Pohorja se iz leta v leto pojavlja več kršitev vožnje v naravnem okolju z eno- in dvoslednimi vozili na motorni pogon (t. i. cross motorji, štirikolesniki, snežne sani). Inšpekcijske službe in policija ukrepov nadzora na terenu bolj ali manj ne izvajata, bodisi zaradi pomanjkanja kadra bodisi zaradi drugih bolj interventnih zadev. Zato so v projektu pilotno pričeli z izvajanjem neposrednega nadzora v naravi.

Prav tako pa so se na zanimiv način lotili nadgradnje interpretacijskih vsebin na pohodnih poteh, ki na sodoben in všečen način predstavljajo naravo, njeno vrednost in zgodovinski razvoj vpetosti človeka v to okolje.

Zanimiva je tudi zgodba »Partnerstva za Pohorje«, ki je povezalo 19 občin, 5 ključnih nosilcev turistične ponudbe ter 6 članov.

Primer Pohorja nas spodbuja, da je povezovanje na območju nujno, če si želimo usklajenega trajnostnega razvoja.

Še enkrat iskrena hvala RRA Koroška za tako pristno sodelovanje in izmenjavo izkušenj.

foto: Anita Pokorn Oman

EEA and Norway Grants Slovenia Zavod za varstvo narave Zavod za gozdove CIPRA CIPRA Slovenija Razvojna agencija Sora Občina Železniki

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP. Namen projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem ciljnih skupin omogočiti participativno pripravo Modela upravljanja ter s tem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice.

 

 

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.