Sove kozače, naše največje duplarice, na Jelovici z novimi gnezdilnicami

11. oktobra 2023

Na Jelovici je na novo nameščenih 25 gnezdilnic za kozače.

Kozače so naše največje duplarice in za gnezdenje potrebujejo stare gozdove s starim drevjem in z velikim dupli. Kozača pogosto zasede tudi umetne gnezdilnice, ki so veliko primernejše za spremljanje vrste (gnezditvena uspešnost, preživetje ptic), naravne gnezdilnice pa je v gozdu izjemno težko najti, ker so zelo skrite in na zelo visokih mestih.

Namen postavljanja gnezdilnic za kozače je pomemben z vidika varstva narave za spremljanje številčnosti populacije.

V Sloveniji spremljamo gnezdenje kozač že od leta 2004 dalje. Za eno izmed največjih sov se namešča velike gnezdilnice, ki so bočno postavljene 4 do 6 metrov visoko na drevesu s 15 do 20 cm žagovine na dnu. Žagovino nadomeščamo po vsaki gnezditvi in predstavlja dragocen vir podatkov za prehrano, saj se na dnu gnezda nabirajo ostanki plena.

Ornitologi in biologi z Nacionalnega inštituta za biologijo so v Sloveniji razvili poseben sistem nameščanja gnezdilnic na drevje, ki omogoča hitro menjavo gnezdilnice, odstranitev in obstojnost gnezdilnic. Tudi v okviru projekta JeloviZA so gnezdilnice nameščene z novim sistemom, in sicer na način, da visijo na nosilcu in niso v neposrednem stiku z drevesom. S tem se izognemo gnitju lesa in preprečimo zamakanje, prav tako pa tudi nepotrebnemu ovijanju drevesa z žico in dodatnemu zabijanju žebljev v drevo.

V kolikor je bilo mogoče, je bila za namestitev gnezdilnice izbrana bukev s čim manj okoliškega rastja, saj je kozača velika ujeda, ki potrebuje prostor za letenje.

Vsaka gnezdilnica ima tudi določeno GPS lokacijo, prav tako so gnezdilnice odmaknjene od cest in poti, saj v času izletavanja mladičev ti pogosto padejo na tla in če je takrat blizu sprehajalec, ga samica lahko napade. Kozača velja za najbolj agresivno sovo v Evropi, morda tudi na svetu, pravi biolog, dr. Al Vrezec.

Spremljanje gnezdilnic se najprej opravi v aprilu, ko strokovnjaki obročkajo valeče samice, drugo preverjanje gnezdilnic se opravi v maju, ko obročkajo mladiče stare najmanj 15 dni, nato pa opravijo še tretji oziroma četrti pregled, kjer izpraznijo gnezdilnice in na novo namestijo žagovino.

Strokovnjaki poudarjajo, da gnezdilnica, ki je na terenu zgolj postavljena in se ne pregleduje, ne služi svojemu namenu spremljanja populacije, zato odsvetujejo individualno postavljanje gnezdilnic.

Bodimo spoštljivi obiskovalci v občutljivem življenjskem prostoru živali in rastlin.

 

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP.

 

Foto: arhiv ZRSVN

Vir: Vrezec A. 2023. Spremljanje gnezdenja gozdnih sov v slovenskih gozdovih s poudarkom na sovi kozači (Strix uralensis) in Jelovici. Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.

Zapisala: Anita P. Oman, RAS

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.