Srečanje deležnikov: Kako lahko boljše sodelujemo in obvladujemo tveganja v primeru poplav in zemeljskih plazov?

27. novembra 2023

V torek, 14. novembra 2023, je Razvojna Agencija Sora skupaj z Agencijo RS za okolje v Škofji Loki organizirala srečanje na temo boljšega sodelovanja in obvladovanja tveganj v primeru poplav in zemeljskih plazov. Dogodka so se udeležili ključni predstavniki tako lokalnih kot tudi državnih organizacij. Na dogodku so aktivno sodelovali občinski poveljniki Civilne zaščite, Gasilskega poveljstva, predstavniki občin Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Direkcije RS za vode, Kmetijsko gozdarskega zavoda (OE Kranj), Zavoda za gozdove Slovenija (OE Kranj) in Ribiške družine Škofja Loka.

Andreja Sušnik, ARSO in Anita Pokorn Oman, Razvojna agencija Sora, sta predstavili ključne izzive, ki jih želimo reševati skupaj z deležniki v okviru projekta X-RISK-CC, s katerim med drugim želimo izboljšati sodelovanje med državno meteorološko in hidrološko službo ter  občinskimi enotami Civilne zaščite. Udeležencem je postopek napovedi in obveščanja v primeru izrednih dogodkov predstavil hidrolog iz ARSO, Andrej Golob. V nadaljevanju je poveljnik Civilne zaščite občine Škofja Loka, Nikolaj Kržišnik, predstavil kompleksno ozadje in spoštovanja vredno ukrepanje in upravljanje v času letošnjih avgustovskih poplav, kateremu je sledil zaslužen aplavz vseh navzočih.

       

       

Sledila je aktivna delavnica, na kateri so udeleženci delili svoje raznolike izkušnje z upravljanjem avgustovskih poplav in zemeljskih plazov. Izpostavili so ključne izzive, s katerimi se pri svojem delu soočajo in predlagali nekatere rešitve, ki bi med drugim lahko izboljšale sodelovanje vpletenih institucij.

       

       

Udeleženci kot izzive prepoznavajo:

S podnebnimi spremembami se povečujeta pogostost in intenziteta izrednih vremenskih dogodkov. Za hudourniške poplave v porečju Sore je značilno, da so kratkotrajne in izjemno silovite. Ob takem tipu poplav imamo malo časa za ukrepanje oz. umik, zato v tem primeru ključno vlogo odigra preventiva. Ugotovitve z delavnice nam bodo v veliko pomoč pri načrtovanju nadaljnjega upravljanja poplav skupaj z zemeljskimi plazovi in ostalimi izrednimi vremenskimi dogodki.

"

Vsem udeležencem se še enkrat iskreno zahvaljujemo za njihov čas in doprinos!

"

Več o projektu si lahko preberete na spletnih straneh:

RAS: https://www.ra-sora.si/projekt/x-risk-cc-prilagajanje-ekstremnim-vremenskim-dogodkom-in-z-njimi-povezanimi-kaskadnimi-ucinki/

ARSO: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/x-risk-cc/

 

Projekt X-RISK-CC je sofinanciran s strani EU v okviru programa Interreg Območje Alp.

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.