Strokovno-informativni članek »Les in krožno gospodarstvo«

28. maja 2021
"
V tokratnem strokovno-informativnem članku smo pripravili nekaj informacij na temo lesa in krožnega gospodarstva.  
"

 

Gospodarska rast je v preteklosti temeljila na izkoriščanju naravnih virov, pri čemer se je pogosto zdelo, da so zaloge surovin neomejene. Posledica tega so današnja »kriza virov«, nevarnost pomanjkanja naravnih surovin in čedalje višje cene. V izogib navedenemu je pomembno, da vsi strmimo k gospodarnemu ravnanju z naravnimi viri in energijo. Pomembno je, da se tega zavedajo vsi, od  odločevalcev, gospodarstva in vse do potrošnikov. Dejstvo je, da bodo zaradi omejenosti naravnih virov v prihodnosti lahko preživela le gospodarstva, ki bodo z viri in energijo ravnala gospodarno, ki bodo fleksibilna in bodo ljudem in okolju prijazna.

Eden od načinov gospodarnega ravnanja z naravnimi viri in energijo je tako imenovano krožno gospodarstvo. Le – to strmi k temu, da obstoječe materiale in izdelke ponovno uporabimo, jih popravimo oziroma recikliramo. Pri tem uporabljamo obnovljive vire energije, zmanjšamo porabo surovin, opustimo uporabo nevarnih kemikalij in podobno.

Material, ki omogoča ponovno uporabo, recikliranje in popravila izdelkov je les. Raste že stoletja in je na voljo pred našim pragom. Kar 60 odstotkov naše dežele je pokrite z gozdom. To nas uvršča med tri z lesom najbogatejše države v Evropski uniji. Pred nami sta le še Finska in Švedska. Tudi po letnem prirastu lesa na prebivalca smo v Evropski uniji na samem vrhu. Na prebivalca letno beležimo kar 4,0 m³ prirasta.

Les je strateška surovina, ki ima pri nas še veliko neizkoriščenega potenciala. Je vsestranski material, ki ga uporabljamo za različne namene. Najdemo ga v različnih drobnih, dokaj nepomembnih izdelkih, pa tudi v izdelkih visokih tehnologij z veliko dodano vrednostjo. Je izjemen z vidika pozitivnih okoljskih in ekonomskih vplivov. Je eden od elementov, ki lahko bistveno pripomore, da bomo postopoma iz globalne ekonomije prešli v trajnostno, zeleno in lokalno gospodarstvo.

Splošno znano je, da tisti, ki strmijo k doseganju ciljev Zelenega gospodarstva, izdelke iz lesa ponovno uporabijo, popravijo ali reciklirajo. Nekateri to uredijo sami, drugi pa se poslužujejo nakupov v centrih ponovne uporabe. Manj znano pa je dejstvo, da v  industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so še vedno visoke kakovosti. Taki ostanki v praksi, v podjetjih, pogosto pristanejo na odlagališčih ali v pečeh. Vendar pa je na tem mestu potrebno opozorilo, da so taki ostanki pogosto visoke kakovosti in je zanje nedvomno smotrno poiskati alternativne rešitve ter takšen les uporabiti za izdelavo novih lesenih izdelkov, ki se jih v drugačni obliki ponudi potencialnim potrošnikom.

Tako za posameznike kot za podjetja je pomembno gospodarno ravnaje z viri in energijo. K temu lahko bistveno pripomore tudi gospodarna raba z lesom in njegovimi izdelki. Gospodarne rabe z lesom se morajo zavedati tako proizvajalci kot tudi potrošniki. Proizvajalci na način, da izdelke izdelajo tako, da omogočajo ponovno uporabo, potrošniki pa na način, da se naučijo izdelke ponovne uporabe kupovati ali pa jih z lastnim trudom prenoviti. Dejstvo je, da bomo le s skupnimi močmi lažje dosegali cilje krožnega in zelenega gospodarstva.

 

Pripravila: Jana Šifrar                                                                                                                    Datum: 28. 5. 2021

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.